Asuntojen hakeminen

A-Kruunu Oy:n asuntojen vuokraus 0207 207 100, vuokraus@a-kruunu.fi

Asukasvalinnoissa noudatetaan Helsingin ja Turun kohteiden osalta ARA-vuokra-asuntoja koskevaa lainsäädäntöä ja hakijat ryhmitellään asuntotarpeen kiireellisyyden perusteella. Lisätietoja asukasvalinnasta löytyy www.ara.fi.

VUOKRATTAVAT ASUNNOT LÖYDÄT TÄÄLTÄ

OHJEET
Hae asuntoa täyttämällä asuntohakemus tässä
Mikäli sähköinen hakeminen ei ole mahdollista, voit tilata lomakkeesta paperiversion:
vuokraus@a-kruunu.fi, 0202 207 100

Asuntohakemuksen perusteella vuokraaja tarjoaa sopivaa asuntoa luottotietojen tarkastamisen jälkeen. Tarjotusta asunnosta järjestetään esittely. Seuraava liitteet toimitetaan vasta asunnon myöntämisen yhteydessä, ennen vuokrasopimuksen tekemistä:

1. TULOT:

 • työssäkäyvältä palkkatodistus tai viimeisin palkkalaskelma
 • eläkkeensaajalta todistus bruttoeläkkeen määrästä
 • liikkeenharjoittajalta viimeisin tuloslaskelma ja tase sekä kirjanpitäjän täyttämä yrittäjän tulonselvityslomake.

Hakijaruokakunnan tuloksi lasketaan ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden pysyvät bruttotulot kuukaudessa, kuten esimerkiksi:

 • palkkatulot kaikkine lisineen
 • puolison saama elatusapu
 • eläkkeet
 • toistuvasti maksettavat tapaturma- ja vakuutuskorvaukset sekä invalidiraha
 • pääomatulot, kuten korko-, osinko- ja vuokratulot
 • ulkomailta saadut tulot
 • aikuisopintoraha ja aikuiskoulutustuki
 • tuloiksi ei lasketa esimerkiksi lapsilisiä, toimeentulotukea ja opintotukea

2. VEROTUSTODISTUS:
Hakemuksen liitteeksi toimitetaan kaikkien huoneistoon muuttavien yli 18-vuotiaiden verotodistukset.(= verotuspäätös ja esitäytetyn verotustodistuksen erittelyosa viimeksi toimitetusta verotuksesta, verotustodistus, kiinteistöstä kiinteistöverolippu)

3. VARALLISUUS:
Jos omistat tai olet omistanut osakehuoneiston, kiinteistön tai osuuden niistä, tarvitsemme selvityksen omaisuuden käyvästä arvosta ja siihen kohdistuvista veloista.

4. MUUT LIITTEET VAIN TARVITTAESSA:
Jos terveyteesi tai elämäntilanteesi liittyvät erityiset seikat vaikuttavat asunnontarpeeseesi, tarvitsemme niihin liittyvät asiakirjat. Tällaisia asiakirjoja voivat olla esim.

 • asunnonhakua varten laadittu lääkärintodistus
 • raskaustodistus
 • avioeropäätös tai todistus eron vireillä olosta, sopimus alle 15-vuotiaiden lasten huoltajuudesta ja asumisesta
 • kirjallinen irtisanominen, häätöpäätös tai määräaikainen vuokrasopimus
 • ulkomaalaisilta oleskelulupa ja status (Pohjoismaista tai Euroopan Unionin ulkopuolelta tulevat) tai rekisteröintitodistus (Euroopan Unionin kansalaiset)
 • terveystarkastajan lausunto
 • todistus opiskelupaikasta
 • todistus työn alkamisesta

Lisätietoja asukasvalinnasta löytyy www.ara.fi.

Jätä asuntohakemus tässä.