faq

FAQ

We gathered together the frequently asked questions about A-Kruunu to assist those applying for, living in, or moving in or out of an A-Kruunu home. You can also find a lot of useful information in our Residents’ Handbook.

Card image cap Card image cap
FOR HOUSING APPLICANTS

Card image cap Card image cap
FOR RESIDENTS

Card image cap Card image cap
FOR THOSE MOVING

Card image cap Card image cap
A-KRUUNU ON FACEBOOK

Asuntoa hakevalle

Kaikki asuntomme ovat ARA-vuokra-asuntoja, joten noudatamme asukasvalinnassa ARA:n asukasvalintaohjeistusta. Ryhmittelemme hakijat asuntotarpeen kiireellisyyden ja varallisuuden perusteella. Asukasvalinnoissa pyrimme tarjoamaan asuntoja niitä eniten tarvitseville.

Asuntoa voi hakea myös alaikäinen. Silloin asunto vuokrataan huoltajan nimiin, kunnes hakija täyttää 18 vuotta.

Kyllä, voit hakea asuntoa. Jos sinulla on luottotietomerkintöjä, pyydämme 1–3 kuukauden sopimusvakuuden.

A-Kruunun asunnot on tarkoitettu pysyvään asumiseen.

Rakennutamme monen kokoisia kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) ja kehyskunnissa (Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Sipoo, Tuusula, Vihti ja Mäntsälä). Vuoden 2019 alusta toiminta-aluettamme on laajennettu myös muille maamme suurimmille kaupunkiseuduille, joilla on suuri kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarve. 

Voit hakea asuntoa uudiskohteestamme ja/tai valmiiden kohteiden vapaiden asuntojen joukosta. A-Kruunun vuokra-asunnot ovat pääsääntöisesti 1–4-huoneen kerrostalokoteja, keskimäärin 30 m²– 85 m².

Lue lisää asunnon hakemisesta.

Vesi ja sähkö eivät sisälly vuokraan. Vesimaksu perustuu kulutukseen mittaroinnin perusteella. Asukas solmii huoneistokohtaisen sähkösopimuksen valitsemansa sähkötoimittajan kanssa.

Tupakointi huoneistossa ja sen parvekkeella on kielletty. Vuokranantajalla on oikeus myös rajoittaa kiinteistön alueella tupakointia tarvittaessa. Poikkeuksia voi olla vanhoissa vuokrasopimuksissa.

Voit jättää asuntohakemuksen milloin tahansa sähköisesti tai tilaa hakemuksesta paperinen versio sähköpostilla osoitteesta vuokraus@a-kruunu.fi tai soittamalla numeroomme 0202 207 100 ma–pe klo 12.00-14.30.

Voit tutustua A-Kruunun asuntokantaan sekä vapaisiin ja lähiaikoina vapautuviin asuntoihin täällä. Rakenteilla olevien uudiskohteidemme perustiedot löydät täältä. Voit liittyä uudiskohteen postituslistalle ennen kohteen valmistumista. Silloin saat sähköpostiisi tiedon hakuajan alkamisesta.

Mikäli asukasvalinta kohdistuu sinuun, olemme yhteydessä pääsääntöisesti sähköpostitse tai puhelimitse.

Lue lisää asunnon hakemisesta.

Hakemus on voimassa kolme kuukautta sen jättämisestä. Mahdollisesti aiemmin jättämäsi hakemukset korvautuvat automaattisesti, kun jätät uudet asuntohakemuksen.

Miten voin muuttaa tai päivittää hakemukseni tietoja?

Voit muuttaa tai päivittää hakemuksesi tietoja lähettämällä päivitetyt tiedot sähköpostilla osoitteeseen vuokraus@a-kruunu.fi tai soittamalla ma–pe klo 12.00 – 14.30 numeroon 020 7207 100.

Vakuus tulee maksaa ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista.

For housing applicants

All our homes are ARA rental housing, so we follow ARA's resident selection guidelines when selecting residents. We group the applicants based on wealth and urgency of housing needs. When selecting residents, we strive to offer the homes to those who need them the most.

A minor can also apply for housing. In such cases, the accommodation is rented in the guardian’s name until the applicant turns 18.

Yes, you can. If you have credit data entries, we will request a rental deposit equivalent to between 1 and 3 months of rent.

A-Kruunu homes are intended for permanent residence.

We build affordable rental housing of many different sizes in the Helsinki Metropolitan Area (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) and its surrounding municipalities (Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Sipoo, Tuusula, Vihti and Mäntsälä). From the beginning of 2019, the operating area has also been extended to some of the other larger urban regions in our country which have a high demand for affordable rental housing.

 
You can search for a home from one of our new locations and/or from among the available homes that have already been constructed. A-Kruunu rental homes are mainly apartment block homes with between 1 and 4 rooms and a size of between 30 and 85 m².

Learn more about applying for housing.

Water and electricity are not included in the rent. The water charge is based on metered consumption. The resident signs a home-specific electricity contract with their selected electricity supplier. 

Smoking inside the homes and on the balconies is prohibited. The landlord is also entitled to restrict smoking in the property area if necessary. There may be exceptions to this in old tenancy agreements.

You can submit a housing application electronically at any time or order a printed version of the application form by e-mail at vuokraus@a-kruunu.fi or by calling our number 0202 207 100 from Monday to Friday between 12.00 and 14.30.

You can explore A-Kruunu's range of housing as well as the specific homes that are either currently or soon-to-be available. Basic information about our new locations that are currently under construction can be found here. You can join the new location's mailing list before the location has been completed. By doing so, you will be informed by email when the application period starts.

If you are selected for a particular location, we will generally contact you by e-mail or telephone.

Learn more about applying for housing.

An application is valid for three months from the date of submission. Any applications you may have previously submitted will be automatically replaced when you submit a new housing application.

You can change or update the details of your application by emailing the updated details to vuokraus@a-kruunu.fi or by calling 020 7207 100 from Monday to Friday between 12:00 and 14:30.

The deposit must be paid before the tenancy agreement is signed. 

Asukkaalle

Asuminen

Autopaikka varataan A-Kruunun asiakaspalvelusta.

Saunavuoron voit varata huoltoyhtiöltä. Pesulavuoron varaaminen tapahtuu kohteesta riippuen joko varauskirjan tai järjestelmän kautta.

Vuokralainen ei saa ilman vuokrasopimuksessa annettua tai vuokranantajan erikseen antamaa lupaa siirtää vuokraoikeuttaan.

Jos haet tai vaihdat asuntoa A-Kruunun asunnossa jo asuvana, jätä asunnonvaihtohakemus, joka on sama lomake kuin asuntohakemus. Löydät sen täältä.

Kuolintapauksissa vastuu vuokrasopimuksesta siirtyy kuolinpesälle. Tarvittaessa kuolinpesä irtisanoo asunnon. Irtisanominen tehdään aina kirjallisesti ja siihen tarvitaan kaikkien kuolinpesänedustajien allekirjoitus tai valtakirja. Irtisanomisilmoitukseen lisätään liitteeksi menehtyneen vuokralaisen viimeisin virkatodistus tai muu dokumentaatio kuolinpesästä ja sen osakkaista.

Vuokrasopimuksen eloonjäänyt osapuoli voi halutessaan jäädä asumaan asuntoon. Silloin hänen tulee toimittaa menehtyneen vuokralaisen virkatodistus sähköpostilla osoitteeseen vuokraus@a-kruunu.fi.

Avaimet

Ota yhteys A-Kruunun asiakaspalveluun vuokraus@a-kruunu.fi

Ota yhteys A-Kruunun asiakaspalveluun vuokraus@a-kruunu.fi

Kerhotilan avaimet saat kotitalosi asukastoimikunnan kautta.

Vuokra

Mikäli sinulle tulee vuokranmaksuvaikeuksia, tärkeintä on ottaa välittömästi yhteyttä A-Kruunun vuokravalvon taan, jotta voimme tehdä sinulle maksamattomista vuokrista maksusuunnitelman.

Tällaisessa tilanteessa toimi seuraavasti:

  • ota heti yhteyttä A-Kruunun vuokravalvontaan sopiaksesi maksusuunnitelmasta
  • selvitä Kelalta mahdollisuutesi tukiin
  • ota yhteys vuokravalvontaan sähköpostilla osoitteeseen vuokravalvonta@a-kruunu.fi tai soittamalla palvelunumeroomme 0207 207 100 ma–pe klo 12.00–14.30.

Vuokran eräpäivä on kaikille vuokralaisille sama ja se on joka kuukauden 5. päivä. Eräpäivän jälkeen on noin 14 päivää aikaa maksaa vuokra ilman viiden euron perintäkulua. Tältä ajalta veloitamme vain viivästyskoron (laskutetaan erikseen). Noin kahden viikon kuluttua eräpäivästä lähetämme maksumuistutuksen, johon on lisätty perintäkulu viisi euroa. Mikäli vuokraa ei kyetä maksamaan maksumuistutuksen eräpäivänäkään, vuokra siirretään perintätoimiston perittäväksi, jolloin saatavaan lisätään lain mukaiset perintäkulut.

Maksamattomien vuokrien takia vuokrasopimus voidaan purkaa vuokranantajan toimesta ilman irtisanomisaikaa ja tarvittaessa hakea häätöä. Tällaisiin toimenpiteisiin ryhdytään kuitenkin vain tilanteissa, joissa asukas olennaisesti laiminlyö vuokranmaksuvelvoitteensa tai ei noudata tehtyä maksusuunnitelmaa.

Ota yhteys vuokravalvontaan sähköpostilla osoitteeseen vuokravalvonta@a-kruunu.fi tai soittamalla palvelunumeroomme 0207 207 100 ma–pe klo 12.00–14.30.

Kyllä voit, kunhan muistat käyttää laskussa olevaa viitettä.

For residents

Housing

Parking spaces can be reserved with the A-Kruunu customer service.

You can book a sauna shift from the maintenance company. The reservation of the laundry shift takes place either through the shift booking list or through the online system, depending on the location.

The tenant cannot transfer their tenancy right unless this is expressly authorised in their tenancy agreement or through the separate consent of the landlord.

If you wish to apply for / change your housing and are already living in an A-Kruunu home, you should submit a housing exchange application, which is the same form as the housing application. You can find it here.

In the event of death, the responsibility for the tenancy agreement is transferred to the person’s estate. If needed, the estate may terminate the tenancy agreement. The agreement termination is always to be made in writing and the signature or power of attorney of all the estate representatives is required for this. The notice of termination must be accompanied by the deceased tenant’s most recent civil status document or other documentation of the estate and its parties.

If desired, the surviving party of the tenancy agreement may stay in the home. In such cases, they must send the deceased tenant's civil status document by e-mail to vuokraus@a-kruunu.fi.

Keys

Contact A-Kruunu customer service at vuokraus@a-kruunu.fi

Contact A-Kruunu customer service at vuokraus@a-kruunu.fi

The keys to the club room are available from your building's resident committee.

Rent

If you encounter difficulties in paying your rent, the most important thing is to contact A-Kruunu rent supervision immediately so that we can make a payment plan for your unpaid rent.

In such a situation, follow these steps:

• contact A-Kruunu rent supervision immediately to agree on a payment plan

• find out about your opportunities to receive support from Kela

• contact rent supervision by e-mail at vuokravalvonta@a-kruunu.fi or by calling our service number on 0207 207 100 from Monday to Friday between 12:00 and 14:30.

The rent due date is the same for all tenants and is the 5th of each month. Following the due date, you have approximately 14 more days to pay the rent before a collection charge of five euros is incurred. During this period, we will only charge you the interest on late payment (billed separately). Approximately two weeks after the due date, we will send a payment reminder with a collection charge of five euros. If the rent cannot be paid even by the reminder due date, the rent is transferred to the debt collection agency, in which case the statutory collection costs are added to the amount.

Unpaid rent can lead to the termination of the tenancy agreement by the landlord without any period of notice and through eviction if necessary. However, such measures will only be taken in situations where the resident materially neglects their obligation to pay rent or fails to comply with the payment plan.

Contact rent supervision by e-mail at vuokravalvonta@a-kruunu.fi or by calling our service number on 0207 207 100 from Monday to Friday between 12:00 and 14:30.

Yes, as long as you remember to use the reference on the bill.

Muuttavalle

Uudelle asukkaalle

Avaimet voi noutaa vuokranalkamispäivänä lukkoliikkeestä. Ota mukaan kuitti maksetusta vuokravakuudesta/Kelan myöntämä maksusitoumus ja henkilöllisyystodistus. Mikäli avaimen hakee muu kuin vuokrasopimuksen allekirjoittanut henkilö, mukana pitää olla yksilöity valtakirja.

Tarvittaessa vanha ja uusi asukas voivat suorittaa ns. keskinäisen avaintenluovutuksen.  Tämä on mahdollista esimerkiksi silloin, kun kuunvaihde sattuu viikonlopulle. Asiasta tulee ilmoittaa A-Kruunun asiakaspalveluun, josta poismuuttava asukas saa keskinäisen avaintenluovutuksen ilmoituslomakkeen. Täytetty lomake pitää viivytyksettä toimittaa lukkoliikkeelle. Vastuu avaimista on poismuuttavalla asukkaalla, kunnes lukkoliike on vastaanottanut lomakkeen.

Ota yhteys normaaleissa pienkorjauksissa (esim. vuotava hana tai rikkonainen liesi) huoltoliikkeeseen. Muissa asumista haittaavissa ongelmissa ota yhteys isännöitsijään. Oman isännöitsijäsi tiedot löydät kotitalosi kohdesivulta.

Ilmoita tiedot huoltoyhtiöön. Löydät huoltoyhtiösi ohjeet ja tiedot kotitalosi kohdesivulta.

Pois muuttavalle

Kun haluat irtisanoa vuokrasopimuksesi, tee se aina kirjallisesti. A-Kruunun asunnoissa irtisanomisaika on yksi täysi kalenterikuukausi. Täytä ja lähetä irtisanomislomake sähköpostilla osoitteeseen vuokraus@a-kruunu.fi tai A-Kruunu Oy, Arabiankatu 12, 00560 Helsinki.

Voit irtisanoa vuokrasopimuksesi myös sähköisesti täältä. Tarvitset sähköisen irtisanomisilmoituksen täyttämiseen pankkitunnukset.

Ilmoitathan irtisanomisestasi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, mielellään jo ennen irtisanomisajan alkamista. Huomaathan, että löydettyämme uuden vuokralaisehdokkaan, lähtökohtaisesti poismuuttava asukas esittelee asunnon uudelle.

Lue lisää vuokrasopimuksen irtisanomisesta.

 

Vuokralaisen irtisanoessa vuokrasopimuksen on irtisanomisaika yksi kalenterikuukausi. Irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu.

Mikäli asunto on jo ehditty vuokrata uudelleen, ei jatkaminen ole mahdollista.

Vakuusmaksu palautetaan poismuuton jälkeen, kun loppuvesilasku on maksettu, kaikki kuitatut avaimet on palautettu lukkoliikkeeseen ja asunto on poismuuttotarkastettu ilman huomautuksia.

Poismuuttotarkastuksessa on mahdollisesti ollut huomautuksia tai asunnosta on jäänyt vuokravelkaa.

Avaimet palautetaan lukkoliikkeeseen. Mikäli vuokrasopimus päättyy viikonloppuna tai pyhänä, avaimet on palautettava seuraavana arkipäivänä klo 12 mennessä.

Tarkastuksen ajankohdasta ilmoitetaan vuokralaisella etukäteen ja vuokralaisella on mahdollisuus osallistua tarkastukseen.  Tarkastus suoritetaan yleensä irtisanomisajan kuluessa.

Huoneisto on siivottava huolellisesti. Mikäli huoneistoa ei ole siivottu huolellisesti, on vuokrantajalla oikeus saada vuokralaiselta korvaus näiden töiden aiheuttamista kustannuksista.

Mikäli huoneistossa todetaan muita kuin luonnollisesta kulumisesta johtuvia vikoja tai korjaustarpeita, on vuokrantajalla oikeus saada vuokralaiselta korvaus näiden töiden aiheuttamista kustannuksista.

Kuolintapauksissa vastuu vuokrasopimuksesta siirtyy kuolinpesälle. Tarvittaessa kuolinpesä irtisanoo asunnon. Irtisanominen tehdään aina kirjallisesti ja siihen tarvitaan kaikkien kuolinpesän edustajien allekirjoitus vai valtakirja. Irtisanomisilmoitukseen lisätään liitteeksi menehtyneen vuokralaisen viimeisin virkatodistus tai muu dokumentaatio kuolinpesästä ja sen osakkaista.

Vuokrasopimuksen eloonjäänyt osapuoli voi halutessaan jäädä asumaan asuntoon. Silloin hänen tulee toimittaa menehtyneen vuokralaisen virkatodistus sähköpostilla osoitteeseen vuokraus@a-kruunu.fi.

For those moving

For new residents

The keys can be picked up from the locksmith on the tenancy start date. Take with you some proof of identity and either the receipt for the payment of the rent deposit or the commitment to pay from Kela. If the key is picked up by someone other than the person who signed the tenancy agreement, a specific power of attorney must be shown.

If necessary, the old and new residents may arrange together to carry out the handover of the keys. This is possible, for example, when the end of the month occurs on a weekend. The matter must be notified to the customer service of A-Kruunu, from where the residents who out moving out can obtain the notification form for key transfer between residents. The completed form must be delivered to the locksmith without delay. The responsibility for the keys lies with the residents who are moving out until the point when the locksmith receives the form.

For normal minor repairs (e.g. leaking tap or broken cooker), contact the maintenance company. If you have any other problems regarding your housing, please contact your property manager. You can find your property manager's information on your building’s webpage.

Inform the maintenance company. You can find the maintenance company’s instructions and contact details on your building’s webpage.

For those moving out

When you want to terminate your tenancy agreement, this must be done in writing. In A-Kruunu housing, the period of notice is one full calendar month. Complete and send the notice form by e-mail to vuokraus@a-kruunu.fi or A-Kruunu Ltd, Arabiankatu 12, 00560 Helsinki.

You can also cancel your tenancy agreement online here. To fill out an electronic notice of termination, you will need your bank codes.

Please give your notice of termination as early as possible, preferably before the notice period begins. Please note that once we have found a new tenant candidate, the resident moving out of the apartment will normally give a showing of the apartment to the new one.

Learn more about terminating a tenancy agreement.

When the tenant terminates the tenancy agreement, the period of notice is one calendar month. The period of notice is calculated from the last day of the calendar month in which the notice of termination was made.


 

What do I do if I have terminated my tenancy agreement, but then decide that I want to stay in the house after all?

If the house has already been rented out to someone else, then this is no longer possible.

The deposit is returned once the resident has moved out, the final water bill has been paid, all keys received have been returned to the locksmith, and the condition of the home has been checked and approved.

Issues may have been noted during the moving-out inspection or there may have been unpaid rent remaining.

The keys are returned to the locksmith. If the tenancy ends on a weekend or a holiday, the keys must be returned by 12 noon on the following working day.

The tenant is informed of the date of the inspection in advance and also has the opportunity to participate in the inspection. 

The apartment must be cleaned carefully. If the apartment has not been cleaned carefully, the landlord has the right to receive compensation from the tenant for the costs incurred for carrying out the necessary cleaning.

If it is found that there are defects or repair needs other than those caused by natural wear and tear, the landlord has the right to receive compensation from the tenant for the costs incurred in carrying out the necessary work.

In the event of death, the responsibility for the tenancy agreement is transferred to the person’s estate. If needed, the estate may terminate the tenancy agreement. The agreement termination is always to be made in writing and the signature or power of attorney of all the estates representatives is required for this. The notice of termination must be accompanied by the deceased tenant’s most recent civil status document or other documentation of the estate and its parties.

If desired, the surviving party of the tenancy agreement may stay in the home. In such cases, they must send the deceased tenant's civil status document by e-mail to vuokraus@a-kruunu.fi.