Vuokrasopimuksen irtisanominen

Vuokrasopimuksen irtisanominen on tehtävä kirjallisesti.

Voit irtisanoa vuokrasopimuksesi sähköisesti pankkitunnuksia käyttäen tästä tai voit tulostaa vuokrasopimuksen irtisanomisilmoituksen tästä. Täytä ja lähetä paperinen irtisanomislomake skannattuna sähköpostilla osoitteeseen vuokraus@a-kruu­nu.fi tai postitse osoitteeseen A-Kruunu Oy, vuokraus, Pasilankatu 13, 00520 Helsinki. Sähköisen irtisanomisen ongelmatilanteissa, ole hyvä ja täytä paperinen irtisanomislomake.

Mikäli vuokrasopimuksesi on kahden henkilön nimissä, molempien täytyy tehdä oma erillinen sähköinen vuokrasopimuksen irtisanominen tai allekirjoittaa yksi yhteinen irtisanomislomake.

Yleisiä ohjeita

A-Kruunun asunnoissa irtisanomisaika on huoneenvuokralain mukainen yksi täysi kalenterikuukausi. Irtisanomisaika lasketaan alkavaksi sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana asunto irtisanotaan ja irtisanomisilmoitus on saatettu vuokranantajalle tiedoksi kirjallisesti. Vuokrasuhde päättyy siis aina irtisanomista seuraavan täyden kuukauden loppuun.

Ilmoitathan irtisanomisestasi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, mielellään jo ennen irtisanomisajan alkamista. Tämä auttaa meitä asunnon vuokraamisessa edelleen. Huomaathan, että löydettyämme uuden vuokralaisehdokkaan lähtökohtaisesti poismuuttava asukas esittelee asunnon uudelle vuokralaisehdokkaalle. Tähän kysymme suostumuksesi etukäteen.

Kun olet muuttanut asunnosta, asunto tarkastetaan. Jos asunto on kunnossa, loppuvesilasku ja muut maksut on maksettu sekä kaikki kuitatut avaimet on palautettu, vakuus palautetaan sinulle lähiviikkojen aikana, viimeistään kuukauden kuluttua poismuutosta.

Toisen osapuolen irtisanoutuminen

Jos huoneiston vuokrasopimuksen irtisanoo vain toinen osapuoli ja toinen osapuoli jää asuntoon asumaan, huoneistoon jäävän täytyy myös tehdä sähköinen irtisanominen ja siten vahvistettava, että koko vuokrasopimus velvoitteineen siirtyy hänen nimiinsä. Molempien osapuolten täytyy kirjoittaa irtisanomisen lisätietokenttään tieto siitä, että toinen osapuoli on jäämässä asuntoon ja vain toinen muuttaa pois.

Kun molempien sähköinen irtisanominen on jätetty, A-Kruunu käsittelee irtisanomiset siten, että vain toisen asukkaan vuokrasopimus päätetään huoneenvuokralain mukaisesti. Molempien irtisanomisilmoitus on saatava, jotta tiedetään myös asumaan jäävän tietävän toisen irtisanoutumisesta. Tämän jälkeen vuokrasopimus jatkuu normaalisti jäljelle jäävän nimiin.

Täältä löydät paperisen lomakkeen toisen osapuolen irtisanomista varten.

Kuolintapauksen sattuessa

Vuokrasopimuksen irtisanominen (kuolinpesä)

1. Kuolinpesän tulee tehdä kirjallinen irtisanomisilmoitus. Käytä tätä lomaketta silloin, kun huoneiston vuokralainen tai vuokralaiset ovat kuolleet. Irtisanomisilmoitukseen tarvitaan kaikkien kuolinpesän edustajien allekirjoitus tai valtakirja.

2. Irtisanomisilmoituksen lisäksi tulee lähettää virkatodistus ja valtakirja kuolinpesän muilta osakkailta.  Lä­he­tä pa­pe­ri­nen ir­ti­sa­no­mis­lo­ma­ke liitteineen skan­nat­tu­na säh­kö­pos­til­la osoit­tee­seen vuokraus@a-kruu­nu.fi tai pos­tit­se osoit­tee­seen A-Kruu­nu Oy, vuok­raus, Pasilankatu 13, 00520 Helsinki.

3. Irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi. Irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana vuokranantaja on vastaanottanut irtisanomisilmoituksen.

4. Vuokranantaja tarkastaa asunnon irtisanomisaikana remonttitarpeen kartoittamiseksi. Mikäli kuolinpesän edustajia ei tavoiteta, tarkastuksessa käytetään yleisavainta. 

5. Jos muuttopäivä on ennen vuokrasopimuksen päättymispäivää, vuokranantaja voi irtisanomisaikana muuttopäivän jälkeen käynnistää asunnossa tarvittavat korjaukset. (Huomioithan myös, ettei vuokrahyvitystä makseta, vaikka poismuuton huoneistosta suorittaisikin ennen irtisanomisajan päättymistä)

6. Vuokranantaja tekee lopputarkastuksen huoneistoon irtisanomisilmoituksessa ilmoitetun muuttopäivän jälkeen. 

7. Vuokranantaja hävittää asuntoon tai varastoon jääneet tavarat vuokrasopimuksen päättymisen jälkeen. Tyhjentämisestä veloitetaan todellisten kustannusten mukaan. 

8. Vakuusmaksu palautetaan noin kuukauden kuluessa vuokrasopimuksen päättymisestä, mikäli vuokrat on maksettu, avaimet palautettu ja huoneisto on kunnossa sekä siivottu ohjeiden mukaisesti. 

Vuokraoikeuden siirto (kuolinpesä)

1. Vuokraoikeus voidaan siirtää kuolintapauksessa vain jo huoneistossa asuvalle puolisolle, perheeseen kuuluvalle lapselle tai jommankumman puolison vanhemmille. Vuokrasuhteen jatkamista haluavan on kolmen kuukauden kuluessa vuokralaisen kuolemasta kirjallisesti ilmoitettava vuokranantajalle, että vuokrasuhdetta halutaan jatkaa. Kun ilmoitus on tehty, kuolinpesän vastuu vuokraehtojen täyttämisestä päättyy ja vastuu siirtyy jatkamisilmoituksen tehneelle.

2. Huoneistoon asumaan jäävän sopimusosapuolen tulee toimittaa menehtyneen vuokralaisen virkatodistus sähköpostilla osoitteeseen vuokraus@a-kruu­nu.fi.