Vuokrasopimuksen irtisanominen

Kun haluat irtisanoa vuokrasopimuksesi, tee se aina kirjallisesti. 

Voit irtisanoa vuokrasopimuksesi sähköisesti pankkitunnuksia käyttäen tästä tai voit tulostaa vuokrasopimuksen irtisanomisilmoituksen tästä. Täytä ja lähetä paperinen irtisanomislomake sähköpostilla osoitteeseen vuokraus@a-kruunu.fi tai postitse osoitteeseen A-Kruunu Oy, vuokraus, Arabiankatu 12, 00560 Helsinki.

Mikäli vuokrasopimuksesi on kahden henkilön nimissä, tulee molempien tehdä oma erillinen sähköinen vuokrasopimuksen irtisanominen tai allekirjoittaa yksi yhteinen irtisanomislomake. Mikäli asunnon irtisanoo vain toinen osapuoli ja toinen osapuoli jää asuntoon asumaan, tulee asuntoon jäävän vahvistaa sähköisesti koko vuokrasopimuksen siirtyminen kaikkine velvoitteineen hänen nimiinsä. Molempien osapuolten tulee kirjoittaa irtisanomisen lisätietokenttään tieto siitä, että toinen osapuoli on jäämässä asuntoon ja vain toinen muuttaa pois.

A-Kruunun asunnoissa irtisanomisaika on huoneenvuokralain mukainen yksi täysi kalenterikuukausi. Irtisanomisaika lasketaan alkavaksi sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana asunto irtisanotaan ja irtisanomisilmoitus on saatettu vuokranantajalle tiedoksi kirjallisesti. Vuokrasuhde päättyy siis aina irtisanomista seuraavan täyden kuukauden loppuun.

Ilmoitathan irtisanomisestasi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, mielellään jo ennen irtisanomisajan alkamista. Tämä auttaa meitä asunnon vuokraamisessa edelleen. Huomaathan, että löydettyämme uuden vuokralaisehdokkaan lähtökohtaisesti poismuuttava asukas esittelee asunnon uudelle vuokralaisehdokkaalle. Tähän kysymme suostumuksesi etukäteen.

Kun olet muuttanut asunnosta, asunto tarkastetaan. Jos asunto on kunnossa, loppuvesilasku ja muut maksut on maksettu sekä kaikki kuitatut avaimet on palautettu, vakuus palautetaan sinulle lähiviikkojen aikana, viimeistään kuukauden kuluttua poismuutosta.