A-Kruunu Vuosikertomus 2021

Henkilöstö Toimintavuoden aikana henkilöstön lukumäärä oli keskimäärin 28 (19). Vuoden lopussa henkilöstön määrä oli 30 (22). Palkitsemispolitiikka, toteutunut palkitseminen Palkitsemispolitiikassa noudatetaan valtion omistajapolitiikkaa koskevaa valtioneuvoston periaatepäätöstä 8.4.2020. Palkitsemispolitiikan tavoitteena on tukea yhtiön strategisten tavoitteiden saavuttamista ja pitkäjänteistä arvon nousua. Palkitsemisjärjestelmän (STI) ansaintajakso oli kalenterivuosi 2021. Järjestelmän mittarit vastasivat A-Kruunun strategisia tavoitteita. A-Kruunun vastuullisuusohjelman tavoitteita on integroitu palkitsemisjärjestelmän mittareihin. Palkitsemistiedot on esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa. Yritysvastuu A-Kruunussa on käytössä vastuullisohjelma ja -raportointi. Yritysvastuusta raportoidaan vuosikertomuksessa. A-Kruunun vastuullisuusohjelma perustuu toimintaympäristöön liittyviin megatrendeihin, sidosryhmien odotuksiin ja eettisiin periaatteisiin. Näiden lähtökohtien sekä toiminnan sosiaalisten, ympäristöllisten ja taloudellisten vaikutusten pohjalta on tunnistettu neljä tärkeintä teemaa, joiden ympärille vastuullisuusohjelma rakentuu: • mahdollistamme viihtyisän ja turvallisen asumisen, • rakennamme kestävää kaupunkiympäristöä, • tuemme kestävää yhteiskunnallista kehitystä sekä • panostamme työyhteisöön. Vastuullisuusteemoja seurataan eri näkökulmien kautta. Jokaiselle teemalle ja näkökulmalle on määritelty omat vastuullisuustavoitteet, joiden avulla pystytään kehittämään toimintaa entisestään. Tavoitteet auttavat myös arvioimaan toimintaa jatkuvasti. Omien vastuullisuustavoitteiden lisäksi A-Kruunu on sitoutunut tukemaan kaikkia 17:ää YK:n kestävän kehityksen tavoitetta, joista on tunnistettu 13 A-Kruunulle olennaisinta tavoitetta. 34 A-Kruunussa on määritelty pidemmän aikavälin vastuullisuuslupausten lisäksi tarkemmat tavoitteet vuosille 2020-2022. Vastuullisuustyön etenemistä seurataan vuosittain. A-Kruunussa otettiin käyttöön vastuullisuus ja kestävä kehitys ulkoisessa viestinnässä -suunnitelma ja -vuosikello alkuvuonna 2021 ja A-Kruunun hiilineutraaliuden tiekartta valmistui joulukuussa 2021. Hiilineutraalisuustavoite koskee A-Kruunun omia toimintoja kuten olemassa olevan asuntokannan energiansäästötavoitteita kiinteistöalan energiatehokkuussopimus VAETSin mukaisesti ja uudistuotannon A-energialuokan tavoittelua. Rakennuttamiseen asetetaan tulevaisuudessa oma aikataulunsa, sillä rakentamisessa päästöjä syntyy lähinnä muiden toimien vaikutuksesta. Lisäksi päätettiin ottaa käyttöön WWF:n Green Office toiminnanohjausjärjestelmä tavoitteena saada sertifikaatti rakenteilla oleviin uusiin toimitiloihin. >> 35 A-KRUUNU | VUOSIKERTOMUS

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk2NzY=