A-Kruunu Vuosikertomus 2021

Olemm tunnistaneet toimintaympäristön vaikutusten ja sidosryh ien odotusten pohjalta meille neljä tärkeintä teemaa, joiden ympärille vastuullisuusohje mamme rakentuu: mahdollistamme viihtyisän ja turvallisen asumisen, rakennamme kestävää kaupunkiympäristöä, tuemme yhteiskunnallista kehitystä sekä panostamme työyhteisöön. Omien vastuullisuustavoitteidemme lisäksi olemme sitoutuneet tukemaan kaikkia 17:ää YK:n kestävän kehityksen tavoitetta. Vastuullisuustekomme linkittyvät erityisesti 13 tavoitteeseen, jotka integroimme osaksi AKruunun johtamista, strategiaa ja päivittäisiä operatiivisia toimintoja. VASTUULLISUUSTYÖN VASTUULLISUUSOHJELMA 2020 2023 VASTUULLISUUSTYÖ 2021 LÄHTÖKOHDAT YK:n kestävän kehityksen tavoitteet YK:n jäsenmaat sitoutuivat vuonna 2015 kestävän kehityksen toimenpide hjelmaan (Agenda 2030) ja sen tavoitteisiin (Sustainable Development Goals), joiden pyrkimyksenä on ohjata ke ävän keh tyksen tote tumista vuosina 2016-2030. Tarjoamme kohtuuhintaista asumista ja näin ollen takaamme perusoikeuden asuntoon myös kansallisten määritelmien mukaan köyhyydessä eläville. Edistämme ihmisten henkistä terveyttä ja hyvinvointia takaamalla turvallisen kodin myös syrjäytymisriskissä oleville. Kehitämme jatkuvasti työntekijöidemme työelämään liittyviä taitoja sekä ammatillista ja teknistä osaamista. Lisäämme uusiutuvan energian osuutta energianlähteistä mahdollisuuksien mukaan. Huolehdimme henkilöstömme tasa-arvosta ja takaamme tehokkaat mahdollisuudet osallistumiseen kaikilla päätöksenteon tasoilla. Takaamme turvallisen työympäristön sekä varmistamme säällisen työn ja saman palkan samanarvoisesta työstä. Uudistamme infrastruktuuria kestävän kehityksen tavoitteiden mukaiseksi edistämällä innovaatioita rakentamisessa. Vähennämme eriarvoisuutta tarjoamalla kohtuuhintaista asumista ja edistämällä asukkaiden osallistumista asukasdemokratian avulla. Edesautamme takaamaan riittävän, turvallisen ja edullisen asunnon saamista kaikille vuoteen 2030 mennessä. Pyrimme saavuttamaan luonnonvarojen kestävän ja tehokkaan käytön edistämällä kestäviä julkisia hankintakäytäntöjä. Toimimme kiireellisesti ilmastonmuutosta vastaan edesauttamalla asuntotuotannon kestävyyden lisäämistä. Toimimme luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi niissä kohteissa, joissa sillä on tunnistettu olevan suuri merkitys. Edistämme kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista tekemällä yhteistyötä niin yhteiskunnan kuin eri toimijoiden kanssa. VASTUULLISUUSTYÖN VASTUULLISUUSOHJELMA 2020 2023 VASTUULLISUUSTYÖ 2021 LÄHTÖKOHDAT Vastuullisuuslupaukset 2030 ja tavoitteet 2020-2022 VASTUULLISUUS LUPAUKSET 2030 TAVOITTEET VUOSILLE 2020 2022 MAHDOLLISTAMME VIIHTYISÄN JA TURVALLISEN ASUMISEN A-Kruunun asunnoissa asuu tyytyväisiä asukkaita ja asuntojen käyttöaste on korkea • Toteutamme asukaskyselyn vuosittain ja saavutamme sille asetetut tavoitteet • Käynnissä asukastyytyväisyyden parantamiseen tähtäävä projekti vuosittain • Laadimme palvelulupauksen häiriötilanteiden hoitamiseksi • Järjestämme asukaskokouksia vähintään 1kpl/asuintalokohde/vuosi • Kehitämme asukasviestintää vuosittain ja saavutamme sille asetetut tavoitteet • Kannustamme asukkaitamme kestävään asumiseen viestinnällä ja kampanjoilla RAKENNAMME KESTÄVÄÄ KAUPUNKI YMPÄRISTÖÄ Olemme puurakentamisen osalta Suomen johtava yleishyödyllinen rakennuttaja ja hiilineutraali toimija • Käynnissä on vähintään kolme innovaatiohanketta vuosittain • Vähintään 15 % vuoden 2021 alun jälkeen alkavista hankkeista on puurakenteisia • Kasvatamme oman uusiutuvan energian tuotantoa • Seuraamme kiinteistökantamme energian- ja vedenkulutuksia, hiilidioksidipäästöjä sekä syntyvän jätteen määrää vuosittain • Teemme toimia kierrätyksen edistämiseksi, aloitamme kierrätyskampanjan, vähennämme syntyvän sekajätteen määrää vuosittain ja otamme käyttöön muovinkeräyksen niissä kiinteistöissä, joissa se on mahdollista. Vähennämme syntyvän jätteen kokonaismäärää. • 100 % kiinteistöistämme sijoittuu joukkoliikenteen ja palveluiden läheisyyteen • Selvitämme ympäristöluokituksen ja vihreän rahoituksen käyttöönottoa TUEMME KESTÄVÄÄ YHTEISKUNNALLISTA KEHITYSTÄ Olemme rakennuttaneet yli 7500 asuntoa vuoteen 2030 mennessä • Rakennamme 800 asuntoa vuosittain vuodesta 2021 alkaen (670 asuntoa vuonna 2020) • Pidämme A-Kruunun vuokratason vähintään 15 % vapaarahoitteista markkinavuokraa alempana keskimäärin • Selvitämme ja raportoimme verojalanjälkemme vuosittain • Teemme vuosittain kaikilla työmailla (100%) harmaan talouden tarkastuksia • Automatisoimme tilaajavastuun toteutumisen seurannan PANOSTAMME TYÖYHTEISÖÖN Olemme tunnettu ja arvostettu työnantaja • Toteutamme ensimmäisen työhyvinvointikyselyn • Järjestämme vähintään yhden työhyvinvointia ylläpitävän päivän vuosittain • 100 % työntekijöistä on perehdytyksen piirissä ja kaikille työntekijöille pidetään kehityskeskustelut vuosittain • Kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus osallistua ainakin yhteen koulutukseen vuosittain - - - - - 54 55 ■ ■ ll!IIJl!lllllt m ■ ■ 11 • ' 1 ■1 ·, · 11 1 f 1 , o,; 1 j 1 ' ' ' 't ', 0 ■ m 11 ■ ■ . El ■ m l A-KRUUNU | YRITYSVASTUURAPORTTI

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk2NzY=