A-Kruunu Vuosikertomus 2021

VASTUULLISUUSTYÖN VASTUULLISUUSTYÖ 2021 VASTUULLISUUSTYÖN VASTUULLISUUSOHJELMA 2020-2023 VASTUULLISUUSOHJELMA 2020-2023 LÄHTÖKOHDAT LÄHTÖKOHDAT VASTUULLISUUSTYÖ 2021 Taulukko 1. Energian- ja vedenkulutukset Taulukko 5. Taloudelliset luvut LÄMPÖ SÄHKÖ VESI MWh kWh/rm3 MWh kWh/rm3 m3 l/rm3 l/as/vrk 2019 2020 2021 A-KRUUNU | YRITYSVASTUURAPORTTI - - - - - 76 77 - -- --- Yhteensä 12 354 993 Tilikaudelta maksettavat välittömät verot Yhteensä 1 470 128 Tilikaudelta maksettavat välilliset verot Yhteensä 15 805 151 Tilikaudelta tilitettävät verot Yhteensä 715 714 Tilikaudelta saadut tuet ja avustukset Yhteensä -5 636 000 2019 2020 2021 Liikevaihto (M€) Käyttöaste Vaihtuvuus 6972 26,5 1565 7,5 79669 267,7 124,7 8676 23,9 2082 6,7 117139 288,7 122,6 11707 25,8 2761 6,9 138305 290,3 127,5 Taulukko 2. Epäsuorat kokonaishiilidioksidipäästöt (scope 2) Taulukko 6. Verojalanjälki vuonna 2021 7,5 10,4 15,7 99,6 99,8 99,6 15,3 16,8 21,3 MAKSETUT VEROT (€) vuonna 2021 YHTEENVETO Vastuullisuus lukuina Tässä vastuullisuusraportissa keskitytään ainoastaan A-Kruunun määräysvallassa oleviin asioihin. Raportti kattaa saatavilla olevat vastuullisuusluvut, jotka liittyvät suoraan yrityksen toimintaan. Ympäristölukujen vertailu on tehty vuoteen 2020. Vastuullisuusraportin on toteuttanut yhteistyössä A-Kruunun kanssa EcoReal Oy. Lisätietoja vastuullisuudesta saa ottamalla yhteyttä hallintopäällikkö Riikka Vitakoskeen (riikka.vitakoski@a-kruunu.fi). Vastuullisuusraportissa tarkastellut ympäristötunnusluvut ovat mitattuja kulutuslukemia. Lämmön osalta on raportoitu normeerattu kulutus. Päästölaskennassa on noudatettu soveltuvin osin GHG Protocol -ohjeistusta ja laskentaan on sisällytetty ainoastaan yrityksen hallinnassa olevien ajoneuvojen (scope 1) sekä sähkön ja lämmön epäsuorat (scope 2) päästöt. Päästöt on laskettu sähkön osalta sekä hankinta- että sijaintiperusteisesti. Yhteenlasketuissa luvuissa käytetään hankintaperusteista lukua. Päästökertoimet Ecoinvent / One Click LCA, kaukolämpöyhtiöt sekä Tilastokeskus. 2019 2020 2021 Sähkö (hankintaperusteinen), tCO2 297 0 0 Sähkö (sijaintiperusteinen)*, tCO2 297 345 249 Lämpö (hankinta / sijaintiperusteinen), tCO2 1169 1250 1581 Lämpö (sijaintiperusteinen)**, tCO2 1169 1250 2 072 Yhteensä, tCO2 1466 1250 1581 *Yhteenlasketuissa päästöissä käytetään sähkön hankintaperusteista lukua. ** Lämmön sijaintiperusteinen luku laskettu ensimmäistä kertaa vuonna 2021. Yhteenlasketuissa päästöissä käytetään lämmön hankintaperusteista lukua. Taulukko 3. Suorat kokonaishiilidioksidipäästöt (scope 1) 2019 2020 2021 Työsuhdeautojen päästöt, t CO2e 7,4 11,7 9,5 Taulukko 4. Henkilöstöön liittyvät tunnusluvut Tilikaudelta välittömästi maksettavat verot 1 470 128 Tilikaudelta välillisesti maksettavat verot 15 805 151 Tilikaudelta tilitettävät verot 715 714 Saadut avustukset -5 636 000 Työnantajamaksut 385 117 Tuloverot 5 515 Kiinteistöverot 60 737 Varainsiirtoverot 477 759 Valmisteverot 102 392 Oman käytön arvonlisävero 179 147 Hankintojen arvonlisäverot *) 15 523 612 Ennakonpidätykset 552 051 Työntekijän sosiaaliturvamaksut 163 663 Käynnistysavustukset -5 636 000 2019 2020 2021 Henkilöstöä* josta naisia josta miehiä Sairauspoissaolot (%) Työtapaturmat (kpl) Henkilöstön ikäjakauma (hlö) 18 22 30 10 14 19 8 8 11 1,7 0,35 1,97 0 0 1 - 2 3 6 6 6 5 5 9 5 7 9 2 2 3 20 29 vuotta 30 39 vuotta 40 49 vuotta 50 59 vuotta 60 tai yli *) Koska yhtiön toiminta ei ole arvonlisäverollista, hankintoihin sisältyvä arvonlisävero jää yhtiön menoksi. *Tilanne 31.12

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk2NzY=