A-Kruunu Vuosikertomus 2021

Ruutikellarintie 4, Espoo Asuntojen vuokraus ja kiinteistöjen ylläpito (suluissa vuoden 2020 luku) . Yhtiöllä oli vuoden lopussa omistuksessaan 34 (24) asuntokohdetta, joissa on yhteensä 2030 (1455) asuntoa. Kiinteistöt sijaitsevat Helsingin seudulla ja Turussa, Tampereella, Jyväskylässä ja Kuopiossa. Asuntojen taloudellinen käyttöaste oli kertomusvuonna 99,6 % (99,8 %) ja vaihtuvuus 21,3 % (16,8 %). Valmistuneiden kohteiden asuntojen kysyntä oli suurta. Kertomusvuonna toteutettiin asiakastyytyväisyystutkimus. Viidentoista kysymyksen vastausten keskiarvo oli 3,77/1-5 (3,74/1-5) ja ensimmäistä kertaa tutkittu nettosuositusindeksi oli 44 (NPS). Asukasvalinnassa toteutettiin hyviä asukasvalintaperiaatteita osoittaen asunnot kohtuuhintaista vuokra-asuntoa eniten tarvitseville. Asuntojen asukasvalintaperiaatteet ovat Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) määrittelemiä. Asukkaiden valinta perustuu sosiaaliseen tarkoituksenmukaisuuteen ja taloudelliseen tarpeeseen, joita arvioidaan hakijan asunnontarpeen, varallisuuden ja tulojen perusteella. Samalla huolehditaan vuokratalojen monipuolisesta asukasrakenteesta. A-Kruunun asukashallintojärjestelmä toimi suunnitelmien mukaisesti. Pandemiasta johtuen asukaskokoukset järjestettiin käyttäen etäyhteyksiä. Asukkaiden kanssa pyritään jatkuvaan ja avoimeen keskusteluun, ja asukasyhteis- telmien mukaan. työn kehittäminen on tärkeä tavoite. Pandemiasta johtuen asukaskokoukset järjestettiin käyttäen etäyhteyksiä. Taloushallinto Taloushallinnon palveluntuottajana toimi Accountor Oy. A-KRUUNU | VUOSIKERTOMUS A-Kruunun tehtävät A-Kruunu Oy on valtion omistama ympäristöministeriön ohjauksessa toimiva erityistehtäväyhtiö. A-Kruunun tehtävänä on rakennuttaa kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja omaan omistukseen Helsingin seudulla ja muilla suurimmilla kaupunkiseuduilla. Rakennuttamisen perusteena on kohtuuhintaisten asuntojen merkittävä ja pitkäaikainen tarve seudulla. A-Kruunu edistää myös puurakentamista, uusia innovaatioita, vähähiilisyyttä ja kiertotaloutta. Lisäksi Suomen hallitus on määrittänyt omistajapoliittisella periaatepäätöksellä omistajaohjauksessa olevien yritysten painopisteiksi ilmastoasiat, digitalisaation ja TKI:n sekä yritysvastuun integroimisen liiketoimintaan. Tavoitteena on, että vuosittain rakennutetaan 800 asuntoa, joista pääosa on Helsingin seudulla ja muut muilla suurimmilla kasvuseuduilla. Puukerrostalojen osuus tuotannossa on tavoitteena nostaa kolmasosaan vuonna 2024. Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen Toiminta tilikauden jälkeen on jatkunut suunni- >> 29 28

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk2NzY=