A-Kruunu Vuosikertomus 2021

Riskeistä ja riskien hallinnasta A-Kruunussa riskit on jaoteltu seuraaviin luokkiin: • strategiset • operatiiviset • taloudelliset • hankkeisiin ja kiinteistöihin liittyvät • vahinkoriskit Strategiset, operatiiviset ja taloudelliset riskit arvioidaan ja niiden hallinta suunnitellaan vuosittain strategiaprosessin yhteydessä sekä aina tarpeen vaatiessa. Erityisesti oman pääoman riittävyyteen on kiinnitetty huomiota. Hankkeisiin liittyvät riskit arvioidaan ja niiden hallinta suunnitellaan ko. hankkeisiin liittyviä hallituspäätöksiä valmisteltaessa ja tehtäessä. Hyvä hallintotapa ja eettiset ohjeet ovat osa riskienhallintaa. Rakentamisen isosta volyymista johtuvaa ja edelleen jatkuvaa vähäistä tarjoushalukkuutta pyritään hallitsemaan käyttämällä hankkeiden suunnitteluvaiheeseen riittävästi resursseja ja panostamalla ratkaisujen taloudellisuuteen ja toteutettavuuteen huomioiden elinkaarikestävyys ja asuttavuus. Lisäksi rakennusliikkeet pidetään informoituina tulevista hankkeista. Uusien mahdollisten hankkeiden arviointiin merkittävästi panostamalla pyritään hallitsemaan toiminnan laajentamiseen liittyviä riskejä. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Ukrainan sodan vaikutukset toimintaympäristöön riippuvat mm. sodan laajuudesta ja kestosta. Todennäköisesti hintataso yleisesti nousee ja talouskasvu hidastuu. Korot luultavasti nousevat aiempia odotuksia hitaammin. Vuokra-asuntojen tarjonta pysyy korkealla tasolla vuonna 2022, ja se hillitsee vuokrien nousua. Varsinkin vapaarahoitteisten asuntojen vuokraus voi olla haasteellista isoissakin kasvukeskuksissa joissain sijainneissa ja asuntotyypeissä. Pandemian ollessa mahdollisesti loppuvaiheessa sen vaikutukset yhteiskuntaan pienenevät, mutta osa vaikutuksista jää pysyviksi, mm. etätyön yleisyys ja verkkokaupan suosio. Kun tulo- ja varallisuuserot eivät ole ainakaan pienenemässä ja kun normaalien ARA-vuokra-asuntojen kokonaismäärä on vähenemässä, kohtuuhintaista asuntotuotantoa tarvitaan edelleen mahdollistamaan pieni- ja keskituloisten työntekijöiden asumista suurimmilla talousalueilla sekä auttamaan pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisessä. Ennen Ukrainan sotaa tehdyn RT:n arvion mukaan vuonna 2022 asuntoaloitusten ennakoidaan olevan 40 000 asuntoa, ja kerros- ja rivitalorakentaminen kasvaa etenkin Helsingin seutukunnan ulkopuolisissa isommissa kaupungeissa. Arvionmukaan sijoittajakysynnän osuus pienenee ja vuokraasuntojen tarjonnan kasvu jatkuu kasvuseuduilla. A-Kruunu tähtää noin 640 asunnon rakentamisen aloittamiseen vuonna 2022. Hankkeita toteutetaan pääkaupunkiseudulle, kehyskuntiin ja muihin suurimpiin kasvukeskuksiin. A-Kruunulle valmistuu vuoden aikana arviolta 660 (590) asuntoa. Hallituksen esitys vuoden 2021 tilinpäätöksestä Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä on, että tilikauden voitto 1 586,97 € (1 594,79 €) kirjataan taseen tulostilille ja että osinkoa ei jaeta. A-KRUUNU | VUOSIKERTOMUS 36 37

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk2NzY=