A-Kruunu Vuosikertomus 2021

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kasvu ja kehitystoiminta vaativat resursseja Vuoden lopussa meillä oli rakenteilla 771 ja suunnitteilla noin 1200 asuntoa. Hankkeemme sijaitsevat kaikki merkittävillä paikoilla omilla alueillaan. Vuoden aikana valmistui 575 asuntoa. Valmistuneista kohteista mainittakoon muun muassa Helsingin Kruunuvuorenrannan Ryhmävuokraushanke, ensimmäisen kohteen valmistuminen Kuopioon Saaristokaupunkiin sekä Tampereen Vuorekseen valmistunut puukerrostalokokonaisuuden >> 7 ensimmäinen osa. A-Kruunun asuntomäärä kasvoi yli 500 asunnolla vuonna 2021, ja pyrimme vuoden kuluessa lisäksi määrätietoisesti kehittämään toimintaamme ja vastaamaan valtioomistajan meille asettamiin myös muihin kuin tuotantovolyymiä koskeviin tavoitteisiin. Vuoden lopussa meillä työskenteli 30 henkilöä, ja lisäys edelliseen vuoteen oli 8 henkilöä. Uusien työntekijöiden rekrytointi on ollut perusteltua asuntomäärän kasvun, toiminnan kehittämisen ja kehityshankkeiden vaatiman monipuolisen osaamisen takia. Olemme panostaneet muun muassa henkilöstöhallinnon kehittämiseen. Työntekijöiden hyvinvointi on kasvavan yrityksen keskeinen voimavara ja henkilöstöhallintoon panostaminen tärkeä osa yrityksen menestymismahdollisuuksia tämän päivän työmarkkinoilla. Osaavista työntekijöistä on alalla pulaa ja haluamme olla vetovoimainen yritys, jonka palvelukseen hakeudutaan ja myös halutaan pysyä pitkään. Selkeytimme viime vuonna organisaation rakenteita ja eri toimijoiden rooleja sen lisäksi, että järjestimme työyhteisövalmennuksia. Toteutimme myös ensimmäisen laajemman henkilöstökyselyn, jonka tulokset kertoivat työntekijöiden sitoutuneisuudesta arvokkaaksi koettuun toimintaan. Kehitimme myös joustavan työn mallin, jonka mukaan työntekijät voivat tehdä joko lähi- tai etätyötä oman työn tarpeiden mukaan. Tavoitteenamme on, että työntekijöillä säilyy tietty vapaus määritellä omia työskentelytapoja myös organisaation kasvaessa. Haluamme monin eri tavoin varmistaa myös sen, että yrityskulttuurissamme säilyy jatkuva halu kehittää toimintaa, henkilökohtaisen vastuun ja vapauden hyvä tasapaino, mahdollisuus kehittyä ammattiosaajana sekä luottamus työnantajaan. A-KRUUNU | VUOSIKERTOMUS 6

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk2NzY=