A-Kruunu Vuosikertomus 2021

72 73 1 11111 1 111 ■ ■ ■ VASTUULLISUUSTYÖN VASTUULLISUUSOHJELMA 2020-2023 VASTUULLISUUSTYÖ 2021 LÄHTÖKOHDAT Hyvinvoiva henkilöstö Meille on tärkeää, että henkilöstömme voi hyvin. Vuoden 2021 lopussa A-Kruunun palveluksessa oli 30 henkilöä. Henkilöstömäärä kasvoi vuoden aikana merkittävästi, kahdeksalla työntekijällä. Työntekijöistä 63 % on naisia. Henkilöstön ikäjakauma on suhteellisen tasainen, eniten on kasvanut 40-49 vuotiaiden työntekijöiden määrä. Tavoitteenamme on yhteisöllinen ja hyvinvoiva henkilöstö, joten panostamme tarkoituksen-mukaisiin työolosuhteisiin, kattaviin työsuhde-etuihin ja yhteisölliseen yrityskulttuuriin. Järjestämme vuosittain vähintään yhden työhyvinvointia ylläpitävän päivän, jonka lisäksi virkistystiimimme suunnittelee ja ideoi muuta virkistystoimintaa. Vuonna 2021 järjestettiin kaksi etävirkistystapahtumaa sekä pikkujoulut. 30 työntekijää 63 % työntekijöistä naisia Takaamme turvallisen työympäristön Haluamme taata työntekijöillemme turvallisen ja viihtyisän työympäristön, joten panostamme ennalta ehkäiseviin käytäntöihin yhdessä työterveyshuollon kanssa. Vuonna 2021 sairauspoissaoloja oli keskimäärin 5,79 työpäivää per henkilö, ja sairauspoissaoloprosentti oli 1,97. Sairauspoissaoloissa on palattu normaalitasolle vuoden 2020 poikkeuksellisista luvuista. Vuonna 2021 tapahtui yksi poissaoloon johtanut työtapaturma työmatkan aikana. Työssä tapahtuvat tapaturmat ovat hyvin harvinaisia, ja niiden määrä on aiempina raportointivuosina ollut nolla. Vuonna 2021avasimme Whistleblowingilmoituskanavan, joka mahdollistaa nimettömät ilmoitukset epäillyistä väärinkäytöksistä A-Kruunun työntekijöille, kumppaneille ja sidosryhmille. Ilmoituskanavaa hallinnoi ulkopuolinen palveluntarjoaja. Henkilöstön ikäjakauma (hlö) 10 8 6 4 2 0 20-29 30-39 40-49 50-59 60 tai yli vuotta vuotta vuotta vuotta 2019 2020 2021 VASTUULLISUUSTYÖN VASTUULLISUUSOHJELMA 2020-2023 VASTUULLISUUSTYÖ 2021 LÄHTÖKOHDAT Toinen työtyytyväisyyskysely Syksyllä 2021 toteutimme järjestyksessään toisen henkilöstökyselyn. Valtaosa henkilöstöstä jaksaa työssään hyvin, vaikka osa onkin väsynyt jatkuvaan poikkeusaikaan ja etätyöhön. Toisaalta osa kokee etätyön tehostavan työntekoa. Pääosalle henkilöstöstä on erittäin tärkeää, että he voivat itse vaikuttaa joustavasti etätyöpäivien määrään. Kyselyn mukaan henkilöstö viihtyy ja työssään hyvin ja ovat työnteosta motivoituneita. A-Kruunun koetaan tekevän hyvää työtä ja yritykseen ollaan sitoutuneita. Yhdenvertaisuus ja tasapuolinen kohtelu toteutuvat A-Kruunussa pääosin hyvin. Valtaosa työntekijöistä kokee työn sopivan kuormittavaksi, mutta jatkunut pandemiatilanne on lisännyt työn kuormittavuutta. Yrityksen eri toimintojen välisessä yhteistyössä on kehitettävää, eikä osa työntekijöistä koe saavansa työstään riittävästi palautetta. A-KRUUNU | YRITYSVASTUURAPORTTI Hallinnollisten toimien kehittäminen Vuonna 2021 olemme panostaneet vahvasti sisäisten toimintojemme kehittämiseen. Olemme muun muassa päivittäneet eri toimintojemme prosessikuvaukset ja kehittäneet HR-toimintoja (Human Resources). Jatkamme aloitettua kehitystyötä myös tulevana vuotena. Vuoden aikana laadittiin lisäksi A-Kruunun yhteiset pelisäännöt. Pelisäännöt syntyivät eri osastoilta valittujen henkilöiden yhteisen panostuksen tuloksena, ja ne julkistettiin kesäkuussa 2021. Tiimien välistä ymmärrystä on vahvistettu esimerkiksi toimistopalaverin yhteydessä järjestetyillä tehtäväkuvauksilla, joissa työntekijät ovat kertoneet muulle henkilöstölle omasta työnkuvastaan. Joustavan työn malli Siirryimme joustavan työn malliin marraskuussa 2021, joka muutti merkittävästi tapaamme tehdä töitä. Henkilöstö on ottanut muutoksen hyvin vastaan, ja toiveena on lisäksi ollut ettei etä- ja läsnätyön määriä rajoitettaisi. Uutta mallia ehdittiin noudattaa vain kuukausi, kun etätyösuositus tuli uudelleen voimaan pahentuneen koronatilanteen vuoksi. Joustavan työn malli otetaan kuitenkin uudelleen käyttöön jälleen kun se on turvallista.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk2NzY=