Corona-info

EN Corona-info   FI Korona-info   RU Информация о коронавирусе   AR استعلامات كورونا‬

 

Denna sida har uppdaterats enligt följande:

29.5.2020 kl. 16.20. Bastur och klubbutrymmen öppnas 15.6.2020
19.5.2020 kl. 10.00. Betalning av bastuavgifter i juni, juli och augusti
30.4.2020 kl. 16.15. Betalning av bastuavgifter i maj

 


 

A-Kruunus anvisningar för invånare angående undantagsförhållanden

Myndighetsanvisningar
www.thl.fi

Gemensamma utrymmen i fastgheter

Evenemang för invånare

Grannhjälp

Kundservice

Kommunikaton och informaton

 


 

A-Kruunus anvisningar för invånare angående undantagsförhållanden

Undantagsförhållandena påverkar nu vardagen för oss alla, och en stor del av aktviteterna i det dagliga livet koncentreras tll hemmet. Deta kräver at alla anpassar sig, följer bestämmelser och beaktar andra invånare. Vi på A-Kruunu strävar efer at ordna kundservice, underhåll och städning så bra som möjligt även under coronaepidemin. I denna situaton strävar vi efer at efektvera städningen för at förebygga smitspridning. Tyngdpunkten i städningen ligger på desinfcering och efektv rengöring av kontaktytor.

 

Myndighetsanvisningar

A-Kruunu följer myndigheternas anvisningar och bestämmelser i all sin verksamhet för at bromsa coronavirusepidemin. Vi ber våra invånare at ta den rådande situatonen på allvar, följa anvisningar och göra allt som står i deras makt för at förhindra smitspridning. Det lönar sig at följa med aktuella myndighetsanvisningar på THL:s webbplats www.thl.fi

 

Fastigheternas gemensamma utrymmen och bastuavgifter

Man ska undvika at vistas i gemensamma utrymmen utan orsak. Särskilt föräldrarna ska nu övervaka barnen och deras aktviteter i gemensamma utrymmen och på husbolagens lekplatser. Man ska undvika onödig vistelse vid rökplatser. Det lönar sig at hålla et säkerhetsavstånd på en meter tll andra personer i alla aktviteter.

Bastur och klubbutrymmen öppnas för boende måndag 15.6.2020

Statsrådets nya lindrigare bestämmelser angående corona  träder i kraft den 1 juni 2020, och utifrån dem kan vi även på A-Kruunu på ett kontrollerat sätt börja häva begränsningar. 

Basturna öppnas för boende måndagen den 15 juni 2020. Både joggingbasturna och bastuturerna för boende fortsätter som vanligt från och med den 15 juni 2020. Bastuavgifter tas inte ut för juni, juli eller augusti för gällande bastuavtal. Beakta detta när du betalar hyran. Kontakta byggnadens fastighetsskötsel om du vill ha en ny bastutur. Kontaktuppgifterna finns på byggnadens webbplats för boende. https://www.a-kruunu.fi/asukkaalle/asukassivut

Även klubblokalerna får användas från och med den 15 juni 2020, med beaktande av myndigheternas anvisningar om säkerhetsavstånd (1–2 meter) och handhygien.

Vederbörlig försiktighet ska fortsättningsvis iakttas i alla gemensamma utrymmen. Man får inte vistas i gemensamma utrymmen om man är sjuk. 
Övriga arrangemang för undantagstiden gäller tills vidare. Vi informerar genast då situationen förändras.

Tvätstugorna är i bruk. Invånare som är sjuka eller sata i karantän ska inte använda tvätstugor eller andra gemensamma utrymmen.

God hand- och hosthygien är viktg när man rör sig i gemensamma utrymmen. Undvik at röra vid dörrhandtag, räcken och hissknappar med bara händer. Tväta händerna ofa!

Det kan löna sig at undvika at använda hiss överhuvudtaget.

 

Evenemang för invånare

Alla fysiska evenemang för invånare fytas tll et senare tllfälle. I vår digitala td är det lät at uppräthålla gemenskapen i husen och aktvera sig i grupper på sociala medier. I denna situaton är det viktgare än någonsin at sprida glädje. Det är tllåtet at tll exempel hålla en gemensam sångstund på husbolagets balkonger och hita på andra säkra sät at skapa gemenskap.

Kom ihåg god sed och andras integritetsskydd i husbolagets facebook och andra grupper.

 

Grannhjälp

Alla har inte tllgång tll digitala kontaktsät, så vi ska också hålla dessa grannar i minnet. Vi har upprätat en anmälan tll våra invånare där man kan lägga tll sina kontaktuppgifer om man kan och vill hjälpa andra. Anmälan läggs upp på husets anslagstavla, men du kan också själv skriva ut anmälan och föra den tll anslagstavlan i dit hus. Du hitar den utskrivbara anmälan på vår webbplats och här. Om du vet at din granne är över 70 år eller hör tll en riskgrupp kan du också lägga en lapp i deras postlucka och erbjuda hjälp med at handla eller gå tll apoteket.

 

Kundservice

Vi betjänar våra kunder per e-post och telefon. Bostadssökningen fungerar som vanligt via vår webbplats.

Tfn. 0207 207 100
Må-fr kl. 12-14.30
vuokraus@a-kruunu.fi

Vid felanmälningar både tll oss och tll våra samarbetspartner ber vi at ni väntar med at lämna in ickebrådskande begäranden tll en senare tdpunkt. I brådskande fall ska ni i anmälan meddela om det i
bostaden fnns personer som är sjuka, exponerade eller sata i karantän på grund av corona. På så sät kan
vi agera på rät sät. Kontaktuppgiferna tll husets servicebolag fnns på de husspecifka invånarsidorna på
A-Kruunus webbplats.

 

Kommunikaton och informaton

Vi uppdaterar anvisningarna vid behov, och de läggs upp på A-Kruunus webbplats. Alla meddelanden skickas också per e-post tll de invånare som har meddelat sin e-postadress tll oss. Dessutom läggs alla meddelanden upp på husens anslagstavlor.

Go up