Yhteystiedot

Yhteystiedot ja laskutusosoite

ASUNTOJEN VUOKRAUS

vuokraus@a-kruunu.fi

0207 207 100
ma–pe kello 12-14.30

(soitto Suomesta maksaa 8,4 snt/min (sis. ALV)

Toimisto on auki sopimuksen mukaan.

VUOKRAVALVONTA

vuokravalvonta@a-kruunu.fi

0207 207 100
ma–pe kello 12-14.30

(soitto Suomesta maksaa 8,4 snt/min (sis. ALV)

KIIREELLISET VIKAILMOITUKSET

Jos huomaat asunnossasi, talossasi tai piha-alueella kiireellisesti korjattavan vian, ota yhteys talosi huoltoyhtiöön. Huoltopäivystysnumeron löydät rappukäytävän ilmoitustaululta tai kotitalosi kohdesivulta.

ASUNNON IRTISANOMINEN

vuokraus@a-kruunu.fi

0207 207 100
ma–pe kello 12-14.30

(soitto Suomesta maksaa 8,4 snt/min (sis. ALV)

Huomaathan irtisanoa asuntosi aina
kirjallisesti.

A-KRUUNU OY

Arabiankatu 12
00560 Helsinki

Y-tunnus 1736841-8

LASKUTUSTIEDOT

Käytämme sähköistä laskutusta
ja toivomme saavamme laskut
sähköisessä muodossa.

Verkkolaskuosoite: 003717368418 
Operaattori: OpusCapita Group Oy - Itella
Välittäjän tunnus: E204503

Card - Yhteystiedot (kartta)

Henkilökunta

KIINTEISTÖHALLINTO

Pet­te­ri Puo­lan­ne, kiin­teis­tö­pal­ve­lu­pääl­lik­kö, 0207 207 107
Laura Kalakoski, palvelupäällikkö, 0207 207 121
Mari Leppänen, palvelupäällikkö, 0207 207 122
Crista Laine, kiinteistö- ja vuokrausassistentti, 0207 207 105

 

RAKENNUTTAMINEN

Ee­ro Leh­to­mä­ki, rakennuttamisjohtaja, 0207 207 112
Ri­ku Kor­ho­nen, pro­jek­ti­pääl­lik­kö, 0207 207 110
Tuo­mo Ta­lo­la, pro­jek­ti­pääl­lik­kö, 0207 207 114
Jouni Isomöttönen, pro­jek­ti­pääl­lik­kö, 0207 207 117
Jor­ma Kek­ki, ra­ken­nus­töi­den val­vo­ja, 0207 207 109
Pauli Kovanen, rakennustöiden valvoja, 0207 207 116
Sa­ri Mus­to­nen, ra­ken­nus­töi­den val­vo­ja, 0207 207 113

HALLINTO

Ja­ri Mä­ki­mat­ti­la, toi­mi­tus­joh­ta­ja, 0207 207 108
Tar­ja Lap­pa­lai­nen-Lii­po, ta­lous­pääl­lik­kö, 0207 207 111
Riik­ka Vi­ta­kos­ki, hal­lin­to­pääl­lik­kö, 0207 207 115
Kia Wik­holm, kiin­teis­töas­sis­tent­ti, 0207 207 120
Jenni Dahlberg, laskenta-assistentti, 0207 207 127

Säh­kö­pos­tim­me ovat muo­toa etu­ni­mi.su­ku­ni­mi@a-kruu­nu.fi
Soit­to meil­le Suo­mes­ta mak­saa 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min.