A-Kruunu Asukasvuosikertomus 2021

kiinteistöissä. 160 l/hlö/vrk eli on noin 25% asuntokannassa se on noin määräinen kulutus on 128 vedenkulutukseen. A-Kruunun vaikuttavan tehokkaasti mukaan, minkä on todettu neistokohtaisen kulutuksen vedenkulutuksen mittaus. nöllisesti. Vedenkulutuksen täisiin noin 140 omakotitaloa. Tällä sähkömäärällä lämmitetkWh/Rm3, vettä kului 128 l/ normeerattu kulutus oli 25,8 Vuonna 2021 kaukolämmön ENERGIANKULUTUS I la o , a l i hlö/vrkja sähköä 2761 Mwti. ir ll ll l i ti ii i ~ ~ it l r -. huoneistojen keskimääräinen kulutus on 128 litraa ~e~ henkilö vuoroka dessa. Tyy~illisesti vast • I o A-Kruunulle valmistui hiilineutraaliuden kartta tetaan ARAn hyväksymillä lainoilla ja huoneistojen vuokranmääritys perustuu omakustannusperiaatteeseen. Energiatehokkuustoimet tuovat säästöä rakennusten elinkaarikustannuksiin, joten vaikuttavat sikäli omakustannusvuokran kehittymiseen pitkällä tähtäimelle, vaikka investointikustannukset saattavat joissain tapauksissa olla korkeampia. *Yhteenlasketuissa päästöissä käytetään sähkön hankintaperusteista lukua. **Lämmön sijaintiperusteinen luku laskettu ensimmäistä kertaa vuonna 2021. Yhteenlasketuissa päästöissä käytetään lämmön hankintaperusteista lukua. Hiilineutraaliuden tavoite on asetettu jo aiemmin vastuullisuusohjelmassa. Vuoden 2021 lopulla valmistunut tiekartta on ensimmäinen askel tuon tavoitteen konkreettiseen määrittelyyn. A-Kruunun tavoitteena on olla omissa toimissaan hiilineutraali toimija vuoteen 2030 mennessä. Keinoina ovat muun muassa uusiutuvan lämmitysenergian käyttö, rakennushankkeiden hiilijalanjäljen laskenta sekä rakennusten energiatehokkuuden parantaminen. A-Kruunun toiminnan kokonaishiilijalanjälki muodostuu pääasiassa kiinteistöjen energiankulutuksesta ja rakennuttamisesta. Yhtiön rakennuskanta on pääosin uutta ja energiankulutus lähtökohtaisesti keskimäärin pientä. Hiilineutraalisuustavoite koskee A-Kruunun omia toimintoja kuten olemassa olevan asuntokannan energiansäästötavoitteita kiinteistöalan energiatehokkuussopimus VAETSin mukaisesti ja uudistuotannon A-energialuokan tavoittelua. Vuonna 2020 aloitettiin jo vihreän sähkön hankinta. Seuraavaksi lähdetään uusimaan kaukolämpösopimuksia päästöttömiksi siellä, missä se on jo mahdollista. Tavoitteena on lähivuosina myös aurinko- ja maalämpöenergian hyödyntäminen siten, että saataisiin toteutettua vuosittain 3 – 5 aurinkoenergialla ja yksi maalämmöllä lämpiävä kohde joko olemassa olevaan tai uudiskohteeseen. Myös asukkaiden asumistottumukset ovat keskeisessä roolissa tavoitteiden saavuttamisessa. Siksi jatkossa tarvitaan hyvää asukasviestintää asian edistämiseksi. Rakennuttamiseen asetetaan tulevaisuudessa oma aikataulunsa, sillä rakentamisessa päästöjä syntyy lähinnä muiden toimien vaikutuksesta. Erityisesti materiaalien vähähiilisyys ja kiertotalous ovat Suomessa vielä kehitysvaiheessa. Rakennuttamisessa on A-Kruunussa aloitettu hiilijalanjäljen laskeminen jokaisessa uudessa rakennushankkeessa. Siten pystytään tilaamaan vähähiilisempää suunnittelua ja rakentamista sekä edistämään rakennuksen elinkaariominaisuuksia kuten muunneltavuutta, korjattavuutta sekä materiaalien kierrätettävyyttä. Puurakentaminen on yksi ensimmäisistä rakentamisen hiilijalanjälkeä pienentävistä toimenpiteistä. Tavoitteena on, että vuodesta 2024 lähtien kolmasosa asuntoaloituksista on puurakentamista. Suunnitteilla olevista hankkeista jo kolmasosa onkin puurakenteisia. Vähähiilisessä toiminnassa myös kustannukset on otettava huomioon. A-Kruunun hankkeet rahoisuurempi kuin A-Kruunun >> Energian- ja vedenkulutus sekä epäsuorat kokonaishiilidioksidipäästöt vuosina 2019 - 2021 Taulukko 1. Energian- ja vedenkulutukset Lämpö Sähkö Vesi MWh kWh/rm3 MWh kMh/rm3 m3 l/rm3 l/as/vrk 2019 6972 26,5 1565 7,5 79669 267,7 124,7 2020 8676 23,9 2082 6,7 117139 288,7 122,6 2021 11707 25,8 2761 6,9 138305 290,3 127,5 j h Taulukko 2. Epäsuorat kokonaishiilidioksidipäästöt (scope 2) 2019 2020 2021 Sähkö (hankintaperusteinen), tCO2 297 0 0 Sähkö (Sijaintiperusteinen)*, tCO2 297 345 249 Lämpö (hankinta ja sijaintiperusteinen), tCO2 1169 1250 1581 Lämpö (sijaintiperusteinen)**, tCO2 1169 1250 2072 Yhteensä, tCO2 1466 1250 1581 osalta käytössä on tuntiseuranta, mikä nopeuttaa myös vesivuotojen havaitsemista ja ennaltaehkäisee isoja korjaustarpeita. Energiankulutusta seurataan kulutusraporttien avulla säänA-Kruunun taloissa on käytössä myös huoneistokohtainen Myös laskutus tapahtuu huotaloissa huoneistojen keskip r up aavassa 12 13 A-KRUUNU | VUOSIKERTOMUS

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk2NzY=