A-Kruunu Asukasvuosikertomus 2021

A-Kruunu lyhyesti A-Kruunu on valtion omistama erityistehtäväyhtiö, jonka tehtävänä on rakennuttaa kohtuuhintaisia omakustannusperusteisia vuokra-asuntoja sekä edistää vähähiilisyyttä, puurakentamista, kiertotaloutta ja uusia innovaatioita. Kaikkia valtio-omisteisia yhtiöitä koskevia tavoitteita ovat yritysvastuun vahva integroiminen liiketoimintaan ja tavoitteellinen yritysvastuun johtaminen sekä edelläkävijyys hiilineutraaliin kiertotalouteen siirtymisessä ja digitalisaation hyödyntämisessä. A-Kruunu toimii Helsingin seudulla ja muilla suurimmilla kaupunkiseuduilla, joilla kohtuuhintaisten asuntojen tarve on suuri, kuten Tampereella, Turussa, Jyväskylässä ja Kuopiossa. Asunnot osoitetaan kohtuuhintaista vuokra-asuntoa eniten tarvitseville ruokakunnille huolehtien myös vuokratalojen monipuolisesta asukasrakenteesta. ARVOT • Taloudellisuus • Asukastyytyväisyys • Vastuullisuus • Ketteryys Tilinpäätöstiedot luettavissa kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.a-kruunu.fi 4 Tutustu vastuullisuusraporttiin Vastuullisuusraportissa tuodaan esiin monipuoli sesti A-Kruunun toimintaa ja siihen liittyviä tun nuslukuja. Tutustu raporttiin täältä Tutustu asiantuntijablogiin A-Kruunun verkkosivuilla julkaistaan asiantuntija blogia, jonka kirjoittajat pohtivat teksteissään asumista ja rakentamista, asumisen innovaatioita ja puurakentamista eri näkökulmista. Tekstien ta voitteena on tuoda esiin uusia ajatuksia ja herättää keskustelua. Lue blogeja täältä KIINTEISTÖHALLINTO Kiinteistöjen ylläpito ja asuntojen vuokraus ovat saaneet hyvät arvosanat vuoden 2021 asiakastyytyväisyystutkimuksessa. Vastausten keskiarvo oli 3,77/15 (3,74/1-5). Ensimmäistä kertaa tutkittu nettosuositusindeksi oli 44 (NPS). Asuntojen taloudellinen käyttöaste oli kertomusvuonna 99,6 % (99,8 %) ja vaihtuvuus 21,3 % (16,8 %). Asuntokannan ylläpidossa painotetaan elinkaarikestävyyttä, energiatehokkuutta ja asiakastyytyväisyyttä. Asuntokanta on pääosin nuorta uudistuotantoa, jolloin korjauskulujen taso on melko alhainen. A-Kruunun taloissa toteutetaan pitkän tähtäimen korjaustoiminnan suunnitelmaa (PTS). Syksyn budjettikierrosten yhteydessä kysytään myös asukastoimikunnilta talojen tarpeista suunnitelmiin. RAKENNUTTAMINEN Tavoitteena on, että yhtiö rakennuttaa vuosittain 800 asuntoa, joista pääosa on Helsingin seudulla ja muut muilla suurimmilla kasvuseuduilla. Rakennuttamisen perusteena on kohtuuhintaisten asuntojen merkittävä ja pitkäaikainen tarve seudulla. Puukerrostalojen osuus tuotannossa on tavoitteena nostaa kolmasosaan vuonna 2024. A-Kruunun rakennuttamisessa korostuu tehokas tontinhankinta, laadukas suunnittelu ja ammattitaitoinen projektihallinta sekä valvonta. Kohteiden valinnassa otetaan aina huomioon kohteen hyvä sijainti yhdyskuntarakenteessa. KÄYNNISSÄ OLEVAT KEHITYSHANKKEET • Puukerrostalorakentamisen liiketaloudellisia arvoketjuja sekä kiertotaloudellisia mah- dollisuuksia tutkiva PUKKI- hanke • Kaksi asuntoreformikilpai- luihin perustuvaa puukerros- talorakentamisen kehitys- hanketta • Viherrakentamisen koehanke Vihreistä Vihrein Vuosaari • Ryhmävuokraus-konsepti eli modernin kimppa-asumisen kehittämishanke • Palvelukorttelikonseptin kehittämishanke • Asuntojen älykäs jakamis- ja yhdistämishanke - - - - r.i i : l;i 5 TUNNUSLUVUT 31.12.2021 Liikevaihto milj. € 15,7 Tase milj. € 469.4 Henkilöstö 30 Valmiit asunnot kpl 2030 Rakenteilla olevat asunnot 771 Rakennussuunnittelussa as.kpl n. 1200

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk2NzY=