A-Kruunu Vuosikertomus 2021

”Suurissa kaupungeissa kohtuuhintaisen ARA-asunnon saajien määrä on laskussa, vaikka niiden väkitunnistaa sen todennäköisyys ja sen vakavuus. Mitä todennäköisempää vamman tai haitan ”Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma” tarjoaa kaikenkokoisille toimijoille suuntaselkeitä toimintamalleja, prosesseja ja standardoituja asumisrauhan ja vuorovaikutuksen edistämiseksi. viranomaisroolin supistaminen. Valtaa ja vastuuta on it would be an authentic a piece of city.” ”Rakennuslainsäädännön pitkä linja on ollut jo useita vuosikymmeniä valtion tuakseen lähitulevaisuudessa erityisesti nykyiseen taan yhdessä koko kuntana; mukana tulee olla kaikki eri toimialat ja kaikki eri tasot. Siksi esimerkiksi ”Jotta tavoite voisi toteutua ja rakentaminen olisi aidosti kohtuuhintaista, tulee asia ottaa riippuvainen asuntokunnan koosta – suomeksi sanottuna kyse ihmisistä: mitä asuminen maksaa suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin, ja vastaako sen laatu lJIPP ta le on - SIJO P Sil 1mil a 1e1a tulee .,.____ :ic;nt c:;ikc;i pc;i Prkikc;i <t 1c;c;;:i ;:ii ;:i iirlP ::i iIngs, Cit " ilil iil VilStlJlJtil 1 , , j teen." l 1j u­ ; Asiantuntijablogi Lehtori, arkkitehti, tekniikan tohtori Anne Tervo Aalto-yliopisto ”Ahtauden kokemuksen ja henkeä kohden lasketun neliömäärän suhd yksinasujat tarvitsevat enemmän tilaa verrattuna muiden ihmisten kanssa asuviin. On siis aivan luonnollista, että yhden hengen asuntokunnilla henkeä kohden laskettu neliömäärä on suurempi kuin useamman hengen asuntokunnilla.” Erityisasiantuntija Sanna Koskinen Suomen UNICEF ” Lapsiystävällistä kaupunkia rakenn maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa sekä julkisia tiloja suunniteltaessa lasten kokemustieto on otettava mukaan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.” Arkkitehti SAFA, erityisasiantuntija Sampo Vallius Asumisen rahoitus- ja kehityskeskus ARA huomioon jatkossa myös asemakaavoituksessa, joka määrittää rakennuskustannusta enemmän kuin mikään muu yksittäinen tekijä.” Adjunct Professor, TkT, palvelupäällikkö Nora Sillanpää Aalto-yliopisto, Sitowise ”Hulevesien avulla voidaan luoda mielenkiintoista ja monitoiminnallis Asuntomarkkina-asiantuntij kaupunkiympäristöä.” Arkkitehti Juha Huuhtanen Arkkitehtitoimisto HMV Oy ”Pieneltäkin asunnolta pitäisi pystyä vaatimaan mahdollisuutta toimintojen eriyttämiseen ja rauhoittamiseen.” Hannu Ahola Asumisen rahoitusja kehityskeskus ARA luku kasvaa. Pienituloisilla yhä suurempi osuus tuloista kuluu asumiseen. Asumistukimenot ylittävät 2 miljardia euroa vuodessa. Kalliita asumiskuluja kompensoidaan rakentamalla entistä pienempiä asuntoja. Ensiasunnonostajien määrä laskee ja keski-ikä nousee. Asuntovarallisuus keskittyy yhä harvemmille.” Creative Director, partner David Sim Gehl “All in all, Pihlajaniemi would be more than just a collection of buildi Hallituksen puheenjohtaja Matti Vatilo A-Kruunu Oy siirretty kunnille, kansalaisille ja yksityisille toimijoille. Olisiko nyt korjausliikkeen aika?” Sovittelija Jens Gellin Naapuruussovittelukeskus ”Naapuruussovittelun keskus on kehittänyt asukkaille valmennuksen Pilotti ´Yhteisöllisen asumisen ja sovinnollisen sanoituksen alkeet´ kehitettiin yhteistyönä A-Kruunun kanssa.” Palvelupäällikkö Pasi Hakala, A-Kruunu Oy ”Riskien hallinnassa on tärkeää esiintyminen on ja mitä vakavammat seuraukset tapahtumalla voisi olla, sitä enemmän sen estämiseksi pitää laittaa voimavaroja.” A-KRUUNU | VUOSIKERTOMUS Väitöskirjatutkija Elina Sutela Turun yliopisto ”Alalta puuttuu toistaiseksi puukerrostalorakentamiseen soveltuvia ratkaisuita, joiden avulla prosessitason tekeminen selkeytyisi ja helpottuisi.” ”Kohtuuhintaisessa asumisessa on asukkaan tarpeita tai yhteiskunnallisia käsityksiä riittävän hyvästä asumistasosta. Kun katsoo suomalaisen asuntopolitiikan mittareita, piirtyy kuva kovin rakennuskeskeisestä lähestymistavasta kohtuuhintaisuut ” Väitöskirjatutkija Juha Franssila Tampereen yliopisto Tutkimuskonsortion johtaja Anne Toppinen Helsingin yliopisto ”Suomen 2035 hiilineutraaliustavoitteen toteutuminen vaatii tote - rakennuskantaan merkittäviä korjaustoimenpiteitä.” Kehityspäällikkö Lauri Tähtinen Green Building Council Finland ”Green Building Council Finlandin viivat oman toiminnan kehittämiselle. ” 22 23

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk2NzY=