A-Kruunu Yritysvastuuraportti 2021

- ■ · ~ 11 ■ ■ 1 , 1 , , . ■··"' t 1 1 , 1 i,; I · r, 1 , , 1 1 -.1 ' ,, ', . Olemme tunnistaneet toimintaympäristön vaikutusten ja sidosryhmien odotusten pohjalta meille neljä tärkeintä teemaa, joiden ympärille vastuullisuusohjelmamme rakentuu: mahdollistamme viihtyisän ja turvallisen asumisen, rakennamme kestävää kaupunkiympäristöä, tuemme yhteiskunnallista kehitystä sekä panostamme työyhteisöön. VASTUULLISUUSTYÖN VASTUULLISUUSOHJELMA 2020 2023 VASTUULLISUUSTYÖ 2021 LÄHTÖKOHDAT YK:n kestävän kehityksen tavoitteet YK:n jäs nmaat sitoutuivat vuonna 2015 kestävän kehityksen toi enpide hjelmaan (Agenda 2030) ja sen tavoitteisiin (Sustainable Development Goa s), joiden pyrkimyksenä on ohjata ke ävän keh tyksen tote tumista vuosina 2016-2030. Omien vastuullisuustavoitteidemme lisäksi olemme sitoutuneet tukemaan kaikkia 17:ää YK:n kestävän kehityksen tavoitetta. Vastuullisuustekomme linkittyvät erityisesti 13 tavoitteeseen, jotka integroimme osaksi AKruunun johtamista, strategiaa ja päivittäisiä operatiivisia toimintoja. Tarjoamme kohtuuhintaista asumista ja näin ollen takaamme perusoikeuden asuntoon myös kansallisten määritelmien mukaan köyhyydessä eläville. Edistämme ihmisten henkistä terveyttä ja hyvinvointia takaamalla turvallisen kodin myös syrjäytymisriskissä oleville. Kehitämme jatkuvasti työntekijöidemme työelämään liittyviä taitoja sekä ammatillista ja teknistä osaamista. Lisäämme uusiutuvan energian osuutta energianlähteistä mahdollisuuksien mukaan. Huolehdimme henkilöstömme tasa-arvosta ja takaamme tehokkaat mahdollisuudet osallistumiseen kaikilla päätöksenteon tasoilla. Takaamme turvallisen työympäristön sekä varmistamme säällisen työn ja saman palkan samanarvoisesta työstä. Uudistamme infrastruktuuria kestävän kehityksen tavoitteiden mukaiseksi edistämällä innovaatioita rakentamisessa. Vähennämme eriarvoisuutta tarjoamalla kohtuuhintaista asumista ja edistämällä asukkaiden osallistumista asukasdemokratian avulla. Edesautamme takaamaan riittävän, turvallisen ja edullisen asunnon saamista kaikille vuoteen 2030 mennessä. Pyrimme saavuttamaan luonnonvarojen kestävän ja tehokkaan käytön edistämällä kestäviä julkisia hankintakäytäntöjä. Toimimme kiireellisesti ilmastonmuutosta vastaan edesauttamalla asuntotuotannon kestävyyden lisäämistä. Toimimme luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi niissä kohteissa, joissa sillä on tunnistettu olevan suuri merkitys. Edistämme kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista tekemällä yhteistyötä niin yhteiskunnan kuin eri toimijoiden kanssa. A-KRUUNU | YRITYSVASTUURAPORTTI 2021 10

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk2NzY=