A-Kruunu Yritysvastuuraportti 2021

VASTUULLISUUSTYÖN VASTUULLISUUSOHJELMA 2020-2023 LÄHTÖKOHDAT VASTUULLISUUSTYÖ 2021 Ilmastonmuutoksen vaikutukset A-Kruunun toimintaan Olemme laatineet alustavan selvityksen ilmastonmuutoksen vaikutuksista toimintaamme. Ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit voidaan jaotella fyysisiin riskeihin ja siirtymäriskeihin, jotka tunnistamalla takaamme kilpailukykymme säilymisen tulevaisuudessa. Ilmastonmuutoksen tuomat fyysiset riskit liittyvät osaltamme pääosin sään ääri-ilmiöiden lisääntymiseen. Kasvava sadanta ja viistosade rasittavat rakenteita ja erityisesti julkisivumateriaaleja, mikä aiheuttaa kasvavia ylläpitokustannuksia. Lisääntyneiden rankkasateiden takia hulevesiratkaisuihin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Asuntojen kuumeneminen lisääntyvien hellekausien aikana aiheuttaa terveysriskin asukkaille, mikä täytyy huomioida asuntojen suunnittelussa. Reagoimattomuus ilmastonmuutokseen saattaa johtaa merkittävään maineriskiin, sillä sidosryhmät odottavat meiltä yritysvastuuta ja edelläkävijyyttä ilmastoasioissa. Ennakoimalla kiristyvää ilmastopolitiikkaa ja lainsäädäntöä pystymme mukauttamaan toimintatapojamme hyvissä ajoin, ja siten selviytymään muutoksista paremmin. Muuttuva politiikka tuo mukanaan myös taloudellisen riskin, kun rahoitusta ohjataan kestävämpään toimintaan ja muu rahan hinta nousee. Rakennusmateriaalien ja tuotteiden hinnat nousevat, kun resurssien saatavuus heikkenee. Kiertotalouden edistäminen tulee korostumaan entistä enemmän suunnittelussa ja materiaalivalinnoissa. Huomioimalla kiertotalouden aikaisessa vaiheessa kerrytämme omaa osaamistamme, jolla takaamme selviytymisemme tulevaisuudessa. Osaamisen lisäksi on tärkeää huolehtia asenneresurssista ja kyettävä motivoimaan niin henkilöstöä kuin asukkaita ilmastoasioiden suhteen. Riskien lisäksi ilmastonmuutos tuo mukanaan myös liiketoimintamahdollisuuksia, mikäli yritys pystyy vastaamaan muutokseen. Esimerkiksi energiatehokkaat ratkaisut vähentävät ylläpitokustannuksia ja vähähiilinen rakennuttaminen voi asettaa A-Kruunun etusijalle kilpailijoihin nähden. A-KRUUNU | YRITYSVASTUURAPORTTI 2021 18

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk2NzY=