A-Kruunu Yritysvastuuraportti 2021

VASTUULLISUUSTYÖN VASTUULLISUUSOHJELMA 2020-2023 LÄHTÖKOHDAT VASTUULLISUUSTYÖ 2021 A-Kruunun toiminnan vaikutukset ympäristöön ja luonnon monimuotoisuuteen Toimintamme merkittävimmät ympäristövaikutukset syntyvät rakennuttamisesta ja asumisesta. Rakennuttaminen ja työmaat Työmaatoimintojen ympäristövaikutukset syntyvät fossiilisten polttoaineiden käytöstä ja työmaajätteistä. Vaikka rakentaminen muuttaa ympäristöä peruuttamattomasti, voidaan viherrakentamisella vaikuttaa positiivisesti luonnon monimuotoisuuteen tuomalla piha-alueelle monipuolisesti erilaisia kasveja ja luonnonniittyä. Purku ja kierrätys Pyrimme vähähiiliseen rakennuttamiseen, joka ottaa huomioon rakennuksen ympäristövaikutukset sen koko elinkaaren ajalta. Pidennämme rakennustemme elinikää ajantasaisilla huolto- ja korjaustoimilla. Kun rakennuksemme tulevat käyttöikänsä päähän, pyrimme kierrättämään materiaalit uudelleenkäyttöön. Materiaalien tuotanto ja suunnittelu Rakennuttamisen osalta suurin ympäristövaikutus syntyy jo rakennusmateriaalien valmistuksessa, mitä pystymme pienentämään puurakentamisella. Tutkitusti puurakentaminen tuottaa 20 % vähemmän päästöjä kuin vastaava betonirakennus. Materiaalivalintojen lisäksi rakennuksen elinkaarta pidentävät ja energiatehokkaat ratkaisut pienentävät elinkaaren aikana aiheutuvia ympäristövaikutuksia. A-Kruunun tehtävänä on tuottaa kohtuuhintaista asumista kasvukeskuksiin, joten huomioimme kohteen hyvän sijainnin yhdyskuntarakenteessa. Joukkoliikenteen ja palveluiden läheisyys pienentää asukkaidemme liikkumisen päästöjä. Käyttö- ja huoltovaihe Kiinteistönpidon ja asumisen ympäristövaikutusten pienentämiseksi suurin vaikutus on uusiutuvalla energialla. Ostamme sekä sähkön että lämmön uusiutuvana aina kun se on mahdollista. Samalla lisäämme omaa uusiutuvan energian tuotantoa sekä uudistuotannossa että käytössä olevissa kiinteistöissä. Edistämme kierrätystä ja seuraamme energian- ja vedenkulutusta reaaliaikaisesti taloissamme. Kiinteistönpidossa kiinnitämme lisäksi huomiota kemikaalien käyttöön erityisesti piha-alueilla. Asumisen aikaisten ympäristövaikutusten pienentämisessä myös asukkailla on tärkeä tehtävä sekä energiaviisaassa asumisessa että erityisesti jätteiden lajittelussa. A-KRUUNU | YRITYSVASTUURAPORTTI 2021 19

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk2NzY=