Uutinen

Asukkaiden hiljainen tieto hyödyksi lukitusjärjestelmän uudistamisessa

Helsingin Svanströminkujan talojen lukitusjärjestelmän patentin vanhentumisen myötä taloissa siirryttiin sähköiseen iLOQ -järjestelmään. Avainturvallisuus parani, kun avaimia ei enää jää poismuuttaneiden asukkaiden haltuun. Asukkaiden hiljainen tieto saatiin hyödynnettyä reittisuunnitelmien laatimisessa. 

Kesällä toteutettu avainjärjestelmän muutos ulottui asuntojen lukkojen lisäksi yhteisten tilojen kuten kellaritilojen, saunojen, kerhotilan, pesutupien, lämmönjakohuoneiden ja väestönsuojatilojen ovien lukkoihin. 

- Avainprojekti meni hyvin ja reittisuunnitelmat, jotka tehtiin ovat toimineet erinomaisesti, kertoo kohteen pitkäaikainen asukasaktiivi Ari Eschner, joka oli mukana määrittelemässä järjestelmän reitityksiä, eli kertomassa, mihin kaikkialle tarvitaan asukkaille pääsy tiloihin.  

Uudistus paransi Eschnerin mukaan avainturvallisuutta merkittävästi. Asuntojen avaimet toimivat kuten normaalit avaimet, vaikka ovatkin ohjelmoituja sähköisesti. Asukas saa käyttöönsä kaksi avainta, sinitäpläisen kotiavaimen ja keltatäpläisen emoavaimen, jonka oikeudet ulottuvat myös tiettyihin yhteistiloihin. Kaikkein asuntojen fyysiset avaimet ovat samannäköisiä, mutta sähköisiltä tiedoiltaan toimivat yksilöllisesti niissä ovissa, joihin ne on tarkoitettu.

- Ennen ei tiennyt, kuinka paljon avaimia oli maailmalla, mutta nyt jos avain hukkuu, kyseisen avaimen pääsyoikeus tiloihin pystytään helposti poistamaan. Totta kai se lisää avainturvallisuutta, toteaa Eschner. 

Myös varausjärjestelmä uusittiin sähköiseksi

Uudistuksen myötä siirrettiin myös kerhohuoneen ja pesutuvan varausjärjestelmät sähköisiksi, jonka tiimoilta asukkaille pidettiin myös opastustilaisuus. 

- Varausjärjestelmää on todella helppo käyttää puhelimen sovelluksella. Sen avulla saa myös tilojen oven avattua. Sekin on hyvä, että järjestelmään jää samalla jälki, kuka on tiloja käyttänyt, kertoo Eschner.

Eschnerin mukaan suurin osa kolmen talon ja 153 asunnon asukkaasta käyttää tilojen varausjärjestelmää etänä, vaikka varauksen voi tehdä myös paikan päällä tilojen yhteydessä olevilla tietokoneilla. 

Pesutuvan varausjärjestelmää ei kuitenkaan saatu kerralla kuntoon ja siitä Eschner antaa kriittistä palautetta järjestelmän toimittajalle.

- Se ei alkuun toiminut siten kuin yhtiölle ja asukkaille luvattiin, mikä aiheutti paljon harmia käyttäjille. Järjestelmää toki korjattiin, muttei se vieläkään ole toiminnoiltaan paras mahdollinen, toteaa Eschner.

Hiljainen tieto asukkaiden myötä hyötykäyttöön

A-Kruunun ylläpitopäällikkö Kari Mikola kiittelee Eschneriä aktiivisuudesta uudistusprojektin onnistumisessa.

- Arin myötä saatiin mukaan talon hiljainen tieto siitä, miten asukkaat käyttävät talon tiloja. Tieto vaikutti siten, että jälkikäteen ei tarvinnut juurikaan korjata asioita. Varsinkin näin isossa projektissa sillä on todella suuri merkitys, kiittelee Mikola ja antaa myös työn suorittaneen Texa-lukkoliikkeen ammattitaidolle kiitosta.

Mikolan mukaan projektin onnistumista kuvaa hyvin se, ettei uudistuksen takia ole jouduttu tekemään yhtään ylimääräistä oven avausta. Asuntojen suuren määrän vuoksi avaimien luovutustilaisuuksia pidettiin normaalia enemmän, ja avainten hakeminen lukkoliikkeestä jälkikäteen oli sekin mahdollista.

- Näin iso hanke vaatii myös käyttäjiltä ymmärrystä ja osaamista. Asukkaat ovatkin hyvin omaksuneet uuden järjestelmän, kehuu Mikola.

A-Kruunun taloista suurimmassa osassa on sähköinen lukitusjärjestelmä, koska kiinteistökanta on nuorta. 

- Sähköisesti sarjoitettaviin koviin käyttöavaimiin ollaan menossa kaikissa kohteissa, koska niiden edut ovat täysin kiistattomat, toteaa Mikola.