Nyheter

Porvoon kansallismaiseman kupeeseen uusia vuokra-asuntoja

A-Kruunu rakennuttaa vuokratalokohteen keskeiselle paikalle Porvoon sisääntuloväylän varteen. Pääsuunnittelijana on toiminut Arkkitehtitoimisto Kanttia 2 Oy:n Juha Vesen. Urakkasopimus hankkeen toteutuksesta allekirjoitettiin Varte Lahti Oy:n kanssa.

Raatimiehenkatu 1 ja 3 sijaitsee paikalla, jonka jokainen Läntistä Mannerheiminväylää Porvooseen tuleva havaitsee lähestyessään keskustaan johtavaa siltaa. Hankkeen erityispiirteenä onkin sen näkyvä sijainti Porvoonjokilaakson kansallismaiseman tuntumassa. Paraatipaikalle nousevien, arkkitehtuuriltaan hillityn tyylikkäiden talojen julkisivumateriaaliksi valittiin laadukas paikalla muurattu tiili.

- Panostamme aina laadukkaaseen suunnitteluun sekä kaupunkikuvan että asuttavuuden osalta, kertoo projektipäällikkö Jouni Isomöttönen, joka kiittelee Porvoon kaupunkia erinomaisesta yhteistyöstä hankkeen tiimoilta.

A-Kruunu suunnitelma viitoittaa alueen rakentamista

Porvoon kaupungin kaavoittaja Pekka Mikkolan mukaan A-Kruunun suunnitelma sopii hyvin alueen asemakaavan ja Puistokatukonseptin asettamiin uusiin korkeatasoisiin laatupuitteisiin. Alueen asemakaava vuodelta 2017 ohjaa rakentamista hillittyyn ja maisemaan sopivaan ilmavuuteen.

- Oikeastaan voidaan todeta, että hanke viitoittaa Puistokadun varren tasokasta uudisrakentamista onnistuneella tavalla. Erityisesti ilahdutti paikalla muurattujen tiilijulkisivujen kaltaisen laadukkaan viimeistelyn ottaminen osaksi rakennusten arkkitehtuuria, vaikka hanketta sitovatkin epäilemättä haastavat kustannuspaineet, toteaa Mikkola, joka kiittelee myös suunnittelijan huolellista perehtymistä alueen luonteeseen muun muassa ilmakuvauksen keinoin.

Hyvä tilaohjelma luo väljiä ja valoisia asuntoja

Arkkitehti Juha Vesen korostaa hankkeen hyvää tilaohjelmaa vastapainona kapean tontin ja melumääräysten aiheuttamille suunnitteluhaasteille.

- Hyvän tilaohjelman ja kapeiden rakennusmassojen ansiosta asunnot ovat väljiä ja valoisia - suureen huonelukuun ei ollut tarvetta pyrkiä asuttavuuden kustannuksella, kertoo Vesen.

Rakennusten ilmeessä on pyritty Vesenin mukaan rauhalliseen, yksiaineiseen vaikutelmaan vilkkaan sisääntuloväylän varrella.

- Julkisivuissa on käytetty kolmea eri lämpimän sävyistä tiiltä, joita varioimalla saadaan rakennusmassat jaettua kuutiomaisiin pienempiin osiin. Porrashuoneiden kohdalla erikoisladottu tiili ja julkisivuvalaistus korostavat samaa teemaa pimeällä, kertoo Vesen.

Hankkeen vastaavana rakennussuunnittelija on toiminut Sanna Vesen, joka on vaikuttanut lopputulokseen sekä rakennusten ilmeen että asuntosuunnittelun osalta.

Asuntojen vuokra määräytyy kohtuulliseksi

Asuntoja kahden rakennuksen kohteeseen tulee 64. Asuntojakauma kuusikerroksisissa taloissa on tyypillinen A-Kruunun jakauma eli asuntoja on monipuolisesti yksiöistä perheasuntoihin. Asuntojen vuokra tulee määräytymään omakustannusperiaatteen mukaan kohtuulliseksi.

Yhteistiloja taloon tulee kerhotila sekä sauna- ja pesulaosasto. Pysäköinti toteutetaan maantasoisena. Kohteeseen tulee myös yhteiskäyttöauto sekä aurinkosähköjärjestelmä. Kohde valmistuu vuodenvaihteessa 2022-23.
 

Lisätietoja Projektipäällikkö Jouni Isomöttönen, jouni.isomottonen@a-kruunu.fi, puh. 040 626 0570 Kaavoittaja Pekka Mikkola, pekka.mikkola@porvoo.fi, puh. 040 489 5753

A-Kruunu on valtion erityistehtäväyhtiö, tehokas ja vastuullinen kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuottaja ja omistaja. Yhtiön tavoitteena on rakennuttaa asukkaiden arvostamia asuntoja niin, että vuosittainen tuotanto nostetaan asteittain 800 asuntoon. Yhtiön tehtävänä on myös edistää puurakentamista, asumisen innovaatioita, kiertotaloutta ja vähähiilisyyttä.