Nyheter

Tervehtimistehtävä toi yllättäviä tuloksia

Svanströminkujan asukaskoulutuksen välitehtäväksi annettu naapureiden tervehtimistehtävä tuotti positiivisia reaktioita. Sama yllättävä toimintatapa voi tuottaa etua myös konfliktitilanteissa.

Helsingin Laajasalossa Svanströminkujalla on käynnissä yhteisöllisen asumisen ja sovinnollisen sanoituksen alkeiden koulutus, joka alkoi toukokuussa ja jatkuu vielä kesälomien jälkeen.

Koulutuksen toisessa vaiheessa kesäkuun alussa käsiteltiin konfliktitilanteiden syntymekaniikkaa, arkojen asioiden esille ottamista sekä konfliktin kehästä irti pääsemistä. 
 

Tervehdityt ilahtuivat


Aluksi käsiteltiin välitehtävän palautetta. Asukkaille annettiin toukokuun asukaskoulutuksessa välitehtäväksi tervehtiä sellaisia henkilöitä, joita ei normaalisti tervehdi. 

- Toisinaan tuli hämmästyneitä katseita, tuli vastaan ilahtuneita reaktioita ja hyvä mieli kummallekin osapuolelle, totesivat välitehtävän tehneet asukkaat ja luonnehtivat tehtävää mukavaksi. Tervehtimistä aiotaan myös jatkaa.

Välitehtävästä ja koulutuksesta oli myös keskusteltu talon Facebook-sivulla. Osa keskustelijoista oli kysellyt, tarvitsevatko aikuiset ihmiset tällaista koulutusta.

- Vaikka olisi hyvin tietoinen näistä asioita, tilanteet tulevat aina vähän yllättävinä. Siksi on hyvä käydä myös perusasioita läpi. Ennakointi helpottaa, kun tulee reagoinnin paikka eli asia menee ikään kuin selkärankaan, perusteli kouluttajana toiminut sovittelija Jens Gellin.
 

Uudet näkökulmat vievät uusille urille


Jens otti välitehtävästä myös esimerkin riitatilanteesta eroon pääsemiseksi.

- Samalla tavalla kuin tervehtiminen koettiin yllättäväksi teoksi ja sai aikaan positiivisia reaktioita, myös konfliktitilanteessa ulospääsy voi löytyä nimenomaan uuden lähestymistavan kautta. Se voi laukaista tilanteen suuntaamalla ajatukset uusille urille, neuvoi Jens.

Toinen kouluttaja, sovittelija Pia Slögs kiitteli, että asukkaat ovat pystyneet käsittelemään asiaa rakentavasti somessa. Pia muistutti muutenkin asiallisen toiminnan merkitystä.

- Tärkeää on niin sosiaalisessa mediassa kuin muissakin tilaisuuksissa, että luulopuheita ei jatketa. Juorut vahingoittavat yleensä aina. Jos jostain naapurista ei ole mitään hyvää sanottavaa, ei kannata puhua siitä ihmisestä lainkaan, neuvoi Pia.
 

Tulkitsemme yleensä väärin


Molemmat kouluttajat korostivat, että konflikti saattaa lähteä hyvinkin pienestä tapahtumasta, jopa tervehtimättä jättämisestä, koska ihmiset ovat herkkiä tulkitsemaan tekoja – ja tulkinnat osoittautuvat usein virheellisiksi. Syynä siihen on, että emme tiedä, mistä toisen reaktio juontaa eli mitkä asiat vaikuttavat käytöksen taustalla.  

- Väärä tulkinta synnyttää tunteemme jopa parissa sekunnissa ja siitä tunnereaktiosta voi seurata nopeastikin toimintaa, esimerkiksi puhetta jonkun kolmannen tahon kanssa, kertoi Jens.

Kouluttajat kehottivat tällaisissa tilanteissa keskustelemaan mahdollisimman nopeasti suoraan tunnereaktion aiheuttaneen ihmisen kanssa. Nopea toiminta on tärkeää, ettei ongelma syvene ja aiheuta jopa asumisrauhaa häiritsevää konfliktia.
 

Jokaisella oikeuksia ja velvollisuuksia


- Asumisrauha on jokaisen ihmisen oikeus, mutta myös jokaisen vastuulla. Jos joku tulee puhumaan naapurista pahasti, voi miettiä, onko siihen syytä lähteä mukaan eli meillä on valta jatkaa juoruja tai lopettaa ne. Aina voi myös kannustaa puhujaa juttelemaan suoraan asiasta toisen asukkaan kanssa, totesi Pia ja vinkkaa, että nimettömät laput eivät koskaan edistä yhteistä tavoitetta eli asumisrauhan edistämistä, vaan päinvastoin pahentavat tilannetta.

Konfliktien nopea selvittäminen on tärkeää kaikkien hyvinvoinnin kannalta. Riitatilanne voi pahimmillaan lamauttaa ihmisen, aiheuttaa unihäiriöitä tai muuta hyvinvointia heikentävää häiriötä.
 

Rasismia ei tarvitse hyväksyä


- Pahimmillaan tilanne voi mennä siihen, että naapuria ei haluta edes nähdä pihamaalla, totesi asukastoimikunnan puheenjohtaja Ari Eschner, joka harmittelee pihalla aika ajoin ilmennyttä selkeää rasismia, jota on mahdotonta hyväksyä.

- Rasismia ei tarvitse koskaan hyväksyä, mutta voi keskustellen yrittää selvittää onko kyse todellakin rasistisesta arvomaailmasta vaiko vain puhetavasta. Moni ihminen ei välttämättä edes tajua puhuvansa rasistisesti, totesi Pia.
 

Kesätehtävää käsitellään syksyn asukastilaisuudessa


Asukastoimikunta ei voi kouluttajien mukaan olla asukkaiden riitatilanteiden selvittelijä, koska se tehtävä kuormittaa liikaa. Asumishäiriötilanteissa asukkaiden tulee olla isännöitsijään yhteydessä tai akuutissa tilanteessa poliisiin. 

- Naapureiden välisissä riidoissa myös yksittäinen asukas voi ottaa yhteyttä meihin naapuruussovittelijoihin ja kysyä neuvoa, totesi Jens, joka tulee vierailemaan Svanströminkujan hiekkalaatikolla heinäkuun alussa keskustellakseen asukkaiden kanssa aiheeseen liittyvistä asioista.
 

Svanströminkujan asukkaille on myös varattu kesän aikana pari viikkoa, jolloin he voivat olla Jensiin ja Piaan suoraan yhteydessä.

Asukkaat saivat jälleen myös välitehtävän ennen seuraavaa tapaamista syksyllä, koronan salliessa kasvokkain. Jokainen voi valita, puhuuko entuudestaan tuntemattoman ihmisen kanssa jostain kevyestä aiheesta kuten säästä vai jonkun tutun naapurin kanssa syvällisemmin esimerkiksi pihan tapahtumista.

Lisätietoa: Naapuruussovittelun käsikirja