Blogikirjoitus

Yhteiskunnan tukea vuokra-asuntotuotannolle tarvitaan

”Kaikki eivät voi syntyä turkulaisiksi, mutta onneksi Turkuun voi muuttaa.” Miten helppoa kaupungin mainoslauseen toteuttaminen Turun asuntomarkkinoilla käytännössä on?

Turun asukasluku on jatkanut vakaata kasvua jo yli kymmenen vuotta. Kaupungin vetovoimalle on selkeitä syitä: menestyvät yritykset, kaksi yliopistoa, vilkas kulttuurielämä. Turkuun on helppo ihastua, sillä täällä on uskoa omaan tekemiseen ja luottamusta vielä parempaan huomiseen.

Turussa on vuokra-asumiselle suuri kysyntä. Kaupungin kasvun lisäksi siihen vaikuttaa myös väestörakenteen muutos. Yli puolet kaikista asuntokunnista Turussa on yhden hengen talouksia. Viimeisen 10 vuoden aikana yhden hengen talouksien määrä on lisääntynyt lähes 8 000:lla.

Kysyntä muuttuu myös väestön ikääntymisen myötä. Asuntomarkkinoilla on yhä enemmän hyväkuntoisia itsenäisesti asuvia senioreita, jotka ovat kiinnostuneita asuntojen esteettömyydestä ja kotiin saatavista palveluista.

Turun asuntomarkkinasta on mainittava, että asunnottomuus on täällä verrattain suurta. Yleisestä kehityksestä poiketen Turussa asunnottomuus on viime vuosina myös lisääntynyt. ARAn viimeisimmän selvityksen mukaan Turussa on asunnottomia kaksinkertainen määrä Tampereeseen verrattuna.

Tampereeseen liittyen nostan esiin myös asumistukimenot. Kun verrataan yleistä asumistukea saaneiden ruokakuntien tukia, tuet ovat Turussa ja Tampereella suurin piirtein samalla, korkealla, tasolla. Kelan tilaston mukaan asumistukea saaneiden talouksien keskimääräiset asumismenot ovat kuitenkin Tampereella korkeammat.

Vuokra-asuntorakentaminen on ollut Turussa vilkasta ja tällä hetkellä vuokra-asuntoja on tarjolla enemmän kuin vuosikymmeneen. Myös TVT Asuntojen kaltaiselle tarjonnalle riittää runsaasti kysyntää ja hakemusmäärämme ovat kasvaneet jo useita vuosia peräkkäin. Turun vuokramarkkina nousi 2017 ensimmäistä kertaa ARA-indeksillä mitattuna melko kireään markkinaluokkaan.

Tarjonnan lisääntymisestä huolimatta vuokrataso Turussa ei ole laskenut vaan huoneistojen vuokrat ovat pysyneet melko korkealla tasolla suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin. Kun huoneistojen keskipinta-alat näyttävät uudistuotannossa suorastaan romahtaneen, samalla rahalla saa nykyään entistä vähemmän neliöitä.

TVT Asuntojen tavoitteena on tarjota hyvää ja kohtuuhintaista asumista erityisesti pieni- ja keskituloisille. Kun täytämme tavoitteemme, toteutamme missiomme ylläpitää ja kehittää hyvinvointia ja toimialueemme menestystä. Mission toteuttamisessa ei ole kuitenkaan kyse vain asuntotuotantomääristä vaan asumiseen liittyy moninaisia tavoitteita kuten Turussa tällä hetkellä keskiössä olevat ilmastotavoitteet.

Markkinatilanteen perusteella voidaan todeta, että yhteiskunnan tuki vuokra-asuntotuotannolle on tarpeellista. Yhteiskunnan toimien merkitys korostuu markkinassa, jossa vuokrat nousevat jatkuvasti pieni- ja keskituloisten tuloja nopeammin ja asunnot pienenevät. Asumisen rooli pohjoismaisen hyvinvoinnin ja menestyksen toteutumisessa on niin keskeinen, että se on turvattava yhteiskunnan pitkävaikutteisilla toimilla.

Turku on hieno paikka elää. Jos Turussa asuminen ei ole sinulle mahdollista, suosittelen Turussa käymistä. Mahtava ruoka- ja ravintolatarjontamme takaa, että vierailusta jää hyvä maku.

Teppo Forss
toimitusjohtaja, TVT Asunnot Oy