Blogikirjoitus

ARA-Asunnot haluttuja koteja helsingin seudulla

A-Kruunun toiminta käynnistyi syksyllä 2014, ja asuntomäärä on tällä hetkellä 555. Valmistuneisiin kohteisiin hakeneiden määrä on vaihdellut muutamista sadoista Helsingin Kuninkaantammen puukerrostalojen 2800 hakijaan.

Suurin selittävä tekijä hakemustulvaan ovat asumisen matalat kustannukset. Yhtiömme asuntojen keskivuokra on noin 11,40 euroa neliöltä kuukaudessa (ilman asuntokohtaiseen kulutukseen perustuvaa vesimaksua). Yksiön saa kodikseen edullisimmillaan jopa 450 eurolla kuussa. Voidaan puhua aidosti kohtuuhintaisesta asumista.

Isot hakijamäärät kertovat omaa kieltään ARA-asuntojen tarpeellisuudesta Helsingin seudun asuntomarkkinoilla. Asukkaille jopa seitsemän euroa neliöltä halvempi vuokra vapaarahoitteiseen asuntoon verrattuna on merkittävä asia.

ARA-vuokra määräytyy omakustannusperiaatteen mukaan. Vuokrassa kerätään rahaa vain talojen pääomakuluihin, ylläpitoon ja hallinnoimiseen liittyviin kuluihin ARAn säännösten ohjaamalla tavalla. Voitonjakorajoitteisessa yhtiössä mahdollisesti omistajalle kerrytettävät tuotot ovat säännösten tiukasti rajaamat.

Vaikka vuokrat ovat alhaiset, A-Kruunussa niihin sisältyy muun muassa korjauksiin varautuminen. Kiinteistöt pidetään vastuullisen kiinteistöomistajan tavoin pitkäjänteisesti kunnossa. Korkotukijärjestelmä sallii ylimääräiset lainanlyhennykset, mikä mahdollistaa osaltaan pitkäjänteisemmän talouden pidon.

On reilua, että kaikki asukkaat osallistuvat kiinteistöjen ylläpidon kustannuksiin koko kiinteistön elinkaaren ajan talon valmistumisesta lähtien. Sillä tavalla turvataan kohtuuhintainen asuminen myös tulevaisuuden asukkaille.

Vaikka hinta ja asumisen turvallisuus ovat asukkaille ykköstekijöitä, myös asumisen laatu kiinnostaa. Siksi yhtiössämme on panostettu erityisesti arkkitehtuurin vaalimiseen ja tuotekehittelyyn.

A-Kruunun tapauksessa kohtuulliseen vuokraan saadaan sisällytettyä myös laadukas asuntojen suunnittelu, mikä on tärkeä osa myös rakennuttamisen kustannustehokkuutta. Samalla hinnalla saa lisäksi asumisen kehittämistoiminnan kautta syntyviä uusia tuotteita. Lanseerasimme alkuvuodesta muun muassa uuden ryhmävuokrauskonseptimme.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana asukkaiden vaatimustaso asumisen suhteen on noussut kaikissa asumismuodoissa melkoisesti. Mikä tahansa tuote ei mene enää kaupunkikeskuksissa kaupaksi vain pelkän hinnan perusteella.

Asuntojen pitää olla tilasuunnittelultaan asukkaiden tarpeita vastaavia ja sijaita hyvien liikenneyhteyksien varrella ja asumisen kustannusten on oltava ennakoitavissa. Tulevaisuuden asuntomarkkinoilla pärjäävät ne toimijat, jotka kuuntelevat asiakkaita ja kehittävät toimintaansa modernin kaupunkiasumisen vaatimusten mukaan.

Uskoisin asukkaiden arvostavan yhä enemmän sitäkin, että omistajataho on sitoutunut pitkäjänteiseen toimintaan jopa vuosikymmeniksi eteenpäin. Luo turvallisuuden tunnetta, kun ei tarvitse pelätä asunnon alta myymistä ja vuokra määräytyy omakustannusperiaatteen eikä tuottotavoitteiden mukaan.

Teetimme viime vuonna asiakastyytyväisyystutkimuksen, joka kertoi, että ainakin tähän saakka olemme osanneet toimia siten, että asukkaat arvostavat toimintaamme. Sillä tiellä on hyvä jatkaa.

Petteri Puolanne
Kiinteistöpalvelupäällikkö
A-Kruunu Oy