A-Kruunu Vuosikertomus asukkaille 2022

2022 VUOSIKERTOMUS ASUKKAILLE

Sisältö 2–3 A-Kruunun toiminta 4–7 A-Kruunu lyhyesti Arvot Tunnusluvut Kiinteistöhallinto Asukasvalinta Asiakastyytyväisyys Kehityshankkeet Tutustu vastuullisuusraporttiin Tutustu asiantuntijablogiin 6–9 Toimitusjohtajan katsaus Arjen sujuvuutta keskeisillä sijainneilla 12–13 Pidetään yhteyttä 12–13 Energiankulutus A-Kruunun taloissa 14–15 Asukaspostia vuoden varrelta 16–17 Vuoden 2022 tärkeimmä tapahtumat A-Kruunun toiminta ja tavoitteet laajasti esitteillä Asukasvuosikertomuksen tavoitteena on tuoda sinulle tietoa yhtiön toiminnasta monipuolisesti. Toimitusjohtajan katsauksessa ja vuoden tärkeimmissä tapahtumissa tuodaan esiin yhtiön merkittävimmät tapahtumat vuoden aikana. Tutustumalla vastuullisuusraporttiimme verkkosivuillamme saat syvempää tietoa tekemisemme taustoista ja tavoitteista. Asukaspostinostoissa tuomme esiin aktiivisten asukkaiden toimintaa. Koronatilanne onneksi rauhoittui vuoden aikana, joten taloissa pystyttiin jälleen pitämään talkoita ja muita asukastapahtumia. Kiitos kaikille aktiivisille asukkaille! Olette toiminnallanne vaikuttaneet kaikkien asukkaiden asumisviihtyisyyteen. Vuonna 2023 elämme kaikki Ukrainan sodan aiheuttaman tilanteen keskellä. A-Kruunun toimintaan ja vuokratasoon vaikuttaa merkittävästi, miten elinkustannusten ja ennen kaikkea lainojen korkotason nousu saadaan taittumaan. Onneksi kuitenkin sähköenergian hinnannousu on taittunut. Teemme joka tapauksessa tänäkin vuonna kaikkemme varmistaaksemme, että yhtiön toiminnasta johtuvat kustannukset pysyvät kurissa. Toivotan kaikille hyvää jatkoa vuodelle 2023! Petteri Puolanne Kiinteistöpalvelupäällikkö 3 A-KRUUNU | ASUKASVUOSIKERTOMUS 2

A-Kruunu lyhyesti AKruunu on valtion omistama erityistehtäväyhtiö, jonka tehtävänä on rakennuttaa kohtuuhintaisia omakustannusperusteisia vuokra-asuntoja sekä edistää vähähiilisyyttä, puurakentamista, kiertotaloutta ja uusia innovaatioita. Kaikkia valtio-omisteisia yhtiöitä koskevia tavoitteita ovat yritysvastuun vahva integroiminen liiketoimintaan ja tavoitteellinen yritysvastuun johtaminen sekä edelläkävijyys hiilineutraaliin kiertotalouteen siirtymisessä ja digitalisaation hyödyntämisessä. A-Kruunu toimii Helsingin seudulla ja muilla suurimmilla kaupunkiseuduilla, joilla kohtuuhintaisten asuntojen tarve on suuri, kuten Tampereella, Turussa, Jyväskylässä ja Kuopiossa. Arvot • Taloudellisuus • Asukastyytyväisyys • Vastuullisuus • Ketteryys TUNNUSLUVUT 31 . 12 . 2022 Liikevaihto milj. € 20,3 Tase milj. € 559,8 Henkilöstö 33 Valmiit asunnot kpl 2609 Rakenteilla olevat asunnot 429 Rakennussuunnittelussa as.kpl n. 1300 Rakennuttaminen A-Kruunun rakennuttamisen perusteena on kohtuuhintaisten asuntojen merkittävä ja pitkäaikainen tarve seudulla. Kohteiden valinnassa otetaan aina huomioon kohteen hyvä sijainti yhdyskuntarakenteessa. Rakennuttamisessa korostuu tehokas tontinhankinta, laadukas suunnittelu, elinkaarikestävyys ja ammattitaitoinen projektihallinta sekä valvonta. Kiinteistöhallinto Asuntojen taloudellinen käyttöaste oli kertomusvuonna 99,6 % (99,6 %) ja vaihtuvuus 18,70 % (21,3 %). Asuntokannan ylläpidossa painotetaan elinkaarikestävyyttä, energiatehokkuutta ja asiakastyytyväisyyttä. Korjausvelkaa vältetään ammattitaitoisella kunnossapidolla ja kiinteistöjen kunnon seurannalla. Asukasvalinta Asunnot osoitetaan kohtuuhintaista vuokra-asuntoa eniten tarvitseville ruokakunnille huolehtien myös vuokratalojen monipuolisesta asukasrakenteesta. Asiakastyytyväisyys A-Kruunun asunnoissa vuosittain toteutettava asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin lokakuussa. Kysely lähetettiin sähköpostitse 2 838 vuokrasopimuksen haltijalle. Vastauksia tuli 1002 ja vastausprosentti oli siten 43 %. Asiakastyytyväisyyttä mittaroiva NPS-luku oli edellisvuodesta kasvanut ollen nyt 51. Edellisen vuoden kyselyssä se oli 44. Eniten arvosanat nousivat tyytyväisyydessä sähköisiin palveluihin, pihapiirin ja jäteaseman siisteyteen, isännöitsijän toimintaan ja palvelun laatuun, järjestyshäiriöihin puuttumiseen sekä kiinteistöhuoltoliikkeen toiminnan nopeuteen ja laatuun. Arvosanat puolestaan hieman laskivat edellisvuodesta asuntojen hinta-laatu suhteen sekä kunnon ja sijainnin osalta. 4 5 A-KRUUNU | ASUKASVUOSIKERTOMUS

Käynnissä olevat kehityshankkeet A-Kruunulla on vuosittain käynnissä useita kehityshankkeita. Innovaatiotoiminnan etusijalla ovat omistajan antamat erityistehtävät vähähiilisyyden, kiertotalouden ja puurakentamisen edistämiseksi. • Tampereen yliopiston tutkimushanke ”Puurakentaminen kestävän kiinteistökehittämisen keinona” (PUKKI) valmistui. • A-Kruunun, Asuntosäätiön, Demos Helsingin ja Inaron yhteistyössä kehittämä Joustokortteli-konsepti voitti Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelman Malminkartanon tonttikilpailun syksyllä 2022. • Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelman kanssa on edistetty ryhmävuokraus-konseptia (yhteisöasumiskonsepti) Kruunuvuorenrannan ja Jätkäsaaren kohteissa sekä puukerrostalorakentamista Helsingin Postipuiston yhteistyöhankkeessa Asuntosäätiön, JVR Rakenne Oy:n ja Kump Arkkitehtien kanssa. • Vihreistä Vihrein Vuosaari on viherrakentamisen koehanke, jossa osapuolina mm. Rakennusliike Arkta Reponen Oy ja Aalto-yliopisto. • Yhteisöllisyyden kehittämistä palvelumuotoilun keinoin tutkittiin pro gradu -tutkimuksessa. Tutustu vastuullisuusraporttiin Vastuullisuusraportissa tuodaan esiin monipuolisesti A-Kruunun tavoitteita, toimintaa ja siihen liittyviä tunnuslukuja. Tutustu raporttiin Tutustu asiantuntijablogiin A-Kruunun verkkosivuilla julkaistaan asiantuntijablogia, jonka kirjoittajat pohtivat teksteissään asumista ja rakentamista, asumisen innovaatioita ja puurakentamista eri näkökulmista. Tekstien tavoitteena on tuoda esiin uusia ajatuksia ja herättää keskustelua. Lue blogeja 7 A-KRUUNU | ASUKASVUOSIKERTOMUS 6

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Arjen sujuvuutta keskeisillä sijainneilla Vuonna 2022 A-Kruunulle valmistui 579 asuntoa hyville sijainneille Helsingin seudulla, Tampereella ja Jyväskylässä. Valmiina ja rakenteilla olevien asuntojen yhteismäärä ylittää jo 3000 asunnon rajan. Asuntojemme taloudellinen käyttöaste oli edelleen korkea, 99.6 % ja vaihtuvuus kohtuullisella tasolla, 18,70 %. Hakijoita kaikkiin uusiin asuntoihin oli runsaasti. ARA-asuntojen kysyntä on lisääntynyt koronapandemian aikana ja sen jälkeen useistakin syistä, muun muassa elinkustannusten nousun takia. Toimintavuonna käynnistynyt rakentamiseen käytettyjen lainojen korkotason voimakas nousu on merkittävästi lisännyt asumisaikaisia kustannuksia.­ Korkojen ja muidenkin kustannusten nousuun vastaaminen edellyttää suunnitelmallista pidemmän tähtäimen toimintaa. Omistaja asetti yhtiölle hiilineutraalisuustavoitteet Toimintavuoden keväällä yhtiökokous asetti A-Kruunulle tavoitteeksi olla oman toiminnan päästöjen osalta lähes hiilineutraali vuonna 2024. Myös arvoketjujen päästöjä tulisi tavoitteellisesti vähentää, keinoina esimerkiksi puurakentaminen ja kiertotalouden ratkaisut. Puukerrostalojen osuus pitäisi olla kolmasosa tuotannosta vuonna 2024. Toteutimme suuren osan noista tavoitteista jo vuonna 2022. Esimerkiksi kaukolämpö muutettiin uusiutuvaan energiaan kaikissa kohteissa, missä sitä oli saatavilla. Toimenpiteen ansiosta lämmityksen hiilidioksidipäästöt vähenivät yli 90 %. Myös puukerrostalotuotantomme on ainakin tällä hetkellä jo tavoitetasolla. Hankkeita valmistui keskeisiin sijainteihin Toteutamme kaikki kohteemme asuntokysynnän kannalta keskeisille paikoille työssäkäyntialueille, mikä näkyy runsaina hakijamäärinä. Sijainti hyvien liikenneyhteyksien varrella ja palveluiden äärellä on asukkaille erittäin tärkeä asunnon valintakriteeri sen lisäksi, että etsitään vuokratason kohtuullisuutta. Vuonna 2022 meille valmistui hankkeet muun muassa Helsingin Pasilaan Ratapihakorttelien alueelle, Helsingin Jätkäsaareen Länsisatamankadulle, Vantaan Tikkurilaan Lummetielle ja Porvoon Raatimiehenkadulle. Kyseiset sijainnit ovat myös kaupunkikuvallisesti vaativia, mikä lisää haastetta kohtuuhintaiseen toteutukseen. Toimintavuoden lopulla saimme rakenteille 81 asunnon hankkeen Helsingin Verkkosaaressa ja 91 asunnon puukerrostalohankkeen Helsingin Postipuistossa. Verkkosaaren hankkeessa testataan joustavuuden lisäämistä asuntojen yhdistämis- ja jakamismahdollisuuksilla, Postipuiston Lavakadun hankkeessa urbaanin puurakentamisen mahdollisuuksia. Merkittäviä kehityshankkeita vireille Syksyllä A-Kruunun, Asuntosäätiön, Demos Helsingin ja Inaron yhteistyössä kehittämä kiertotaloutta edistävä Joustokortteli-konsepti selvisi yhdeksi voittajaksi Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelman tonttikilpailussa. Malminkartanon portiksi tulevaan Joustokortteliin kehitettiin uudenlainen talotyyppi, jossa yhdistetään asuminen, työ ja harrastukset sekä eri elämäntilanteet joustavasti. Menestyimme myös Hyvinkään Hangonsillan 2. vaiheen kumppanuuskaavoituksen yhteistyökumppani9 A-KRUUNU | ASUKASVUOSIKERTOMUS 8

valinnoissa. YIT Suomi Oy:n, A-Kruunu Oy:n ja Asuntosäätiön yhteenliittymä valittiin hankkeen toiseksi toimijaksi. Kaupunkiasuminen kehittyy koko ajan ja vaatii jatkuvaa tutkimus- ja selvitystyötä, jotta tulevaisuuden asukkaiden tarpeet pystytään tyydyttämään. Menestyminen kilpailuissa on yhtiön kannalta positiivinen asia erityisesti siksi, että kilpailuehdotusten tekeminen vaatii sekä taloudellista että henkilöstöön liittyvää resurssointia. Suunnitelmien saaminen toteutukseen puolestaan kehittää tuotantoamme laaja-alaisesti. Hyödynnämme kehityshankkeiden antia mahdollisuuksien mukaan aina myös muun tuotantomme suunnittelussa ja toteutuksessa. Asiakastyytyväisyys kasvoi Asiakastyytyväisyyden tutkiminen on toiminnan kehittämisen kannalta keskeinen toimenpide. Vuoden 2022 lopulla toteutetun tutkimuksemme viidentoista kysymyksen vastausten keskiarvo oli 3,82/1-5. Keskiarvo oli noussut hieman edellisestä vuodesta, kuten myös nettosuositusindeksi (NPS), joka oli nyt 51 ollen vuotta aiemmin 44. Olemme tehneet määrätietoisesti työtä asiakastyytyväisyyden nostamiseksi käytännön toimin analysoimalla talokohtaisesti asiakkaiden toiveet ja tarpeet. Myös asukashallinnon kautta saadaan tärkeää tietoa asumisen kehittämiseksi. On ilo nähdä, että tehty työ näkyy asiakkaillemme arjen asumisessa. Jos jollain lailla pitäisi summata vuoden 2022 saavutuksia, esiin nousee nimenomaan yhteistyön tekemisen tärkeys. Olemme saavuttaneet kaikki merkittävät asiamme yhdessä tekemisen kautta ja sillä tiellä aiomme jatkaa myös tulevana vuonna. Asian tärkeys korostuu erityisesti tällaisena vaikeana aikana, jota Euroopassa nyt eletään. Kiitos kaikille asukkaillemme hyvästä yhteistyössä laadukkaan asumisen mahdollistamisessa. Jari Mäkimattila Toimitusjohtaja RAATIMIEHENKATU 1 JA 3, PORVOO 11 A-KRUUNU | ASUKASVUOSIKERTOMUS 10

Pidetään yhteyttä! Asuntojen vuokrauksen asiakaspalvelussa vuokrausneuvottelijat vastaavat puheluihin maanantaista perjantaihin kello 12 – 14.30 numerossa 0207 207 100. Asuntojen vuokraukseen liittyvissä asioissa voi lähettää myös sähköpostia osoitteeseen: vuokraus@a-kruunu.fi. Vuokrauspäällikkö Laura Kalakoski vastaa asiakaspalvelun sujuvuudesta sekä vuokrauksen onnistumisesta. Palvelupäälliköt Pasi Hakala, Mikko Kauppi, Mari Leppänen, Miro Puhakka, Ilari Viljanen ja Leena Winqvist hoitavat asumisen aikaisiin asioihin liittyviä tehtäviä kuten asunnon ja talon kuntoon, asukastoimintaan, häiriötilanteisiin, talokohtaiseen talouteen liittyviä asioita. Heille voi myös antaa kehitysideoita talon asioiden edistämiseksi sähköpostitse: etunimi. sukunimi@a-kruunu.fi. Vuokriin ja vesilaskutuksiin liittyvät asiat hoidetaan talousyksikössä ja niihin liittyvissä kysymyksissä asukkaita auttaa perintäneuvottelija Kia Wikholm. Kiinteistöpalvelupäällikkö Petteri Puolanne vastaa kokonaisuudessaan asiakaspalvelun sujuvuudesta sekä asumisen helppoudesta. Energiankulutus A-Kruunun taloissa (suluissa edellisen vuoden luku) Vuonna 2022 kaukolämmön normeerattu kulutus oli 21,9 (25,8 ) kWh/Rm3, vettä kului 115 (128) l/hlö/vrk ja sähköä 3515 (2761) Mwh. Tällä sähkömäärällä lämmitettäisiin noin 200 omakotitaloa. Energiankulutusta seurataan kulutusraporttien avulla säännöllisesti. Vedenkulutuksen osalta käytössä on tuntiseuranta, mikä nopeuttaa myös vesivuotojen havaitsemista ja ennaltaehkäisee isoja korjaustarpeita. A-Kruunun taloissa on käytössä myös huoneistokohtainen vedenkulutuksen mittaus. Myös laskutus tapahtuu huoneistokohtaisen kulutuksen mukaan, minkä on todettu vaikuttavan tehokkaasti vedenkulutukseen. A-Kruunun taloissa huoneistojen keskimääräinen kulutus on mainittu 115 litraa per henkilö vuorokaudessa. Tyypillisesti vastaavassa asuntokannassa se on noin 150 l/hlö/vrk eli on noin neljänneksen suurempi kuin A-Kruunun kiinteistöissä. Energian- ja vedenkulutus vuosina 2020 – 2022 LÄMPÖ SÄHKÖ VESI MWh kWh/rm³ MWh kWh/rm³ m³ l/m³ l/as/vrk 2020 8 676 23,9 2 082 6,7 117 139 288,7 122,6 2021 11 707 25,8 2 761 6,9 138 305 290,3 127,5 2023 13 022 21,9 3 515 6,2 164 685 268,1 104,4 VÄÄRÄVARSI 1, JÄRVENPÄÄ 13 A-KRUUNU | ASUKASVUOSIKERTOMUS 12

Asukaspostia vuoden varrelta Neljä kertaa vuodessa julkaistavassa Asukaspostissa kerrottiin jälleen asumiseen liittyvistä ajankohtaisista asioista. Tässä koosteena asukastoimintaan liittyvää asiaa. Väestönsuojan hoitajia kurssitettiin kevään aikana Keväällä järjestettiin Helsingin Pelastusliitto ry:n ja A-Kruunun järjestämät kuusi väestönsuojan hoitajan kurssia asukastoimikuntien jäsenille. Yhdessä tekemisen voimaa pihatalkoissa Tampereen Raamikadulla ”Tampereella upealla Niemenrannan uudisalueella sijaitsevan talomme piha kunnostettiin yhteisvoimin onnistuneesti. Vielä uudehkon talomme piha oli päässyt varsin huonoon kuntoon edellisvuoden pitkään kestäneiden helteiden ja runsaslumisen talven vuoksi. Pihan kaikki istutusalueet saivatkin uudet kuorikatteet kaikille rajatuille alueilleen, rikkaruohot kitkettiin pois uutta kasvua tekevien kukkien tieltä ja hiekat siivottiin kukkapenkeistä pois. Pihalla puuhastelu toi yhteen perheitä ja perheiden pienimpiä sekä uusia tuttavuuksia ja hyviä ystäviä. Ruokaa valmistettiin itse ja talkooväelle haettiin juomista ja pihavälineitä asukkaiden omin voimin. Uusia ideoita saatiin myös piha-alueiden erilaisiin uusiin käyttötarkoituksiin ja tämän myötä kiinnostus toivottavasti herää myös muissa asukkaissa. Talkoot ovat mainio tapa pitää huolta talon ja sen piha-alueiden kunnosta.” Rosanna Nyrhinen Espoon Kaarlo Sarkian Kadulla viljelylaatikot tuovat satoa ja luovat yhteisöllisyyttä Salaattia, kirsikkatomaattia, kurpitsaa, mansikoita. Näitä kaikkia ja monia muita hyötykasveja löytyy Espoon Kaarlo Sarkian kadun talon viljelylaatikoista, joita asukkaat saavat vapaasti käyttää. - Päätettiin viljellä jotain helposti hoidettavia ja uusiutuvia kasveja, kuten salaattia, joita kaikki voivat käydä ottamassa. Meillä kasvaa myös muutamassa laatikossa vain niittykukkia, joista lapset voivat käydä poimimassa kukkia, kertoo Suvi Rantamäki, joka on edistänyt aktiivisesti viljelylaatikoiden käyttöönottoa. Suvin mukaan laatikkoviljely on hyvä keino tutustua naapureihin, ja siksi mukana kannattaa olla, vaikkei olisikaan varsinainen viherpeukalo. Myös laatikoiden kunnostaminen ja talvisiivous lisäävät yhteistä tekemistä ja yhteishenkeä. Laatikot ovat olleet hyvin suosittuja, koska niitä on helppo varata ilman mitään välikäsiä, eivätkä ne maksa asukkaalle mitään. Kaarlo Sarkian kadun asukkaat ovat myös grillailleet keskenään, järjestäneet pikkujouluja ja suunnitelleet muita matalan kynnyksen tekemisiä. Yhteiset lainavälineet ovat myös olleet erittäin suosittuja, kuten esimerkiksi porakone, tikkaat ja muut muuton aikana tarvittavat välineet. Kirkkonummen Tarutiellä juhlittiin halloweeniä kerhiksellä Tarutie 17:n pikkuruisella kerhohuoneella järjestettiin halloween-juhlat, joista asukkaille jäi hyvä mieli. Saunatilojen yhteydessä oleva Tarutien kerhis koristeltiin led-kynttilöin halloween-juhlakuntoon Riitta Palmun ja Raili Erfvingin toimesta. Koristeet hankittiin asukastoimintamäärärahoilla. Näyttävä juhlakutsu laitettiin rappukäytävien ilmoitustaululle hyvissä ajoin. Mukana oli seitsemän aikuista ja kahdeksan lasta. Osa lapsista tuli mukaan ilmoittautumattakin kavereiden pyynnöstä. Juhlaissa ei ollut varsinaista ohjelmaa, vaan tärkeintä oli seurustelu yhdessä. - Parisen tuntia vietimme aikaa yhdessä. Ehkä ensi vuonna näihin juhliin voisi järjestää lapsille jotain ohjelmaakin. Joka tapauksessa mukava fiilis juhlista jäi. Kaikki, joiden kanssa olen jutellut, ovat olleet tyytyväisiä juhliin ja järjestelyihin, iloitsee asukastoimikunnan puheenjohtajana toimiva Riitta. Helsingin Maisemamaalauksenkadulla ensimmäiset talkoot Maisemamaalauksenkatu 1 on vajaa parivuotias asuinkohde Helsingin Kuninkaantammessa. Taloissa on 120 asuntoa. Asuinaluetta asukkaat kiittelevät mukavaksi ja rauhalliseksi. Kahdeksanhenkisen asukastoimikunnan puheenjohtajana toimiva Salima Miraji pitää talkoiden järjestämistä tärkeänä myös uudessa talossa erityisesti yhteishengen kannalta. Uusien naapureiden on helppo tavata toisiaan talkoissa. - Uudella talolla on aina omat haasteensa, kun on paljon uusia asukkaita ja elämää. Toivomme talkoiden omalta osaltaan tasaannuttavan asuinympäristöä. Meillä pidettiin viime vuonna myös naapuruussovittelu, kertoo Salima, joka uskoo asukkaiden voivan vaikuttaa asumiseensa asukastoimikunnan kautta. - Olemme saaneet positiivista palautetta muun muassa kerhohuoneen laittamisesta yhdessä. Kaikenlaiset asukkaat käyttävät sitä monipuolisesti myös yksityisjuhliin. Asukaskokouksiin osallistuttiin aktiivisesti Marrasjoulukuussa pidettiin 38 asukaskokousta, joihin osallistui 236 henkeä eli osallistujia oli noin 10 prosentista asunnoista. 14 15 A-KRUUNU | ASUKASVUOSIKERTOMUS

HONKAKUUSENKATU 5, TAMPERE Vuoden tärkeimmät tapahtumat 20 22 18.1. A-Kruunulle valmistui hiilineutraaliuden tiekartta. 4.3. Hyvinkään Hangonsillan 2. vaiheen kumppanuuskaavoituksen yhteistyökumppaniksi valittiin kortteli 82:n osalta YIT Suomi Oy:n, A-Kruunu Oy:n ja Asuntosäätiön yhteenliittymä. Kotipesä-hankkeen suunnittelijana toimii ARCO Architecture Company. 31.3. Suomen suurin, kuuden puukerrostalon kokonaisuus Kuusikko valmistui Tampereen Vuorekseen. A-Kruunulle valmistui kortteliin kolme taloa, 92 asuntoa. Hankkeeseen liittyi tutkimustyö, jossa selvitettiin puurakentamista kestävän kiinteistökehittämisen keinona. Urakoitsijana hankkeessa toimi Arktra Rakennus Oy. Asuntojen keskimääräinen alkuvuokra oli 12,96 euroa. 5.4. Yhtiökokous asetti tavoitteeksi, että A-Kruunu on lähes hiilineutraali oman toiminnan päästöjen osalta vuonna 2024 ja vähentää arvoketjun päästöjä tavoitteellisesti rakennuskannan energiatehokkuudella, puurakentamisella ja kiertotalouden ratkaisuja kehittämällä. 17 A-KRUUNU | ASUKASVUOSIKERTOMUS 16

Vuoden tärkeimmät tapahtumat 20 22 14.6. Kansainväliset sosiaalisen asumisen festivaalit pidettiin Helsingissä 14. – 17.6.2022. A-Kruunu osallistui festivaaleille videollaan, joka kertoo Kalasataman Urbaanit lapsiperheet -kehityshankkeesta. 27.6. Nurmijärven Klaukkalassa käynnistyi Skanskan ja Ikean BoKlok-konseptin mukainen kolmen puukerrostalon rakentaminen. A-Kruunulle kortteliin tulee kahteen taloon yhteensä 63 asuntoa. 30.6. Järvenpään Ainolan juna-aseman viereen valmistui 68 vuokra-asuntoa. Suunnittelijana toimi arkkitehtitoimisto Ajak Oy ja KVR-urakoitsijana Varte Lahti Oy. Asuntojen keskimääräinen alkuvuokra oli 12,82 euroa. 31.8. Tuusulan Metsävadelmantie 2:een valmistui 76 asuntoa. Suunnittelijana toimi Arkkitehtitoimisto Kanttia 2 Oy, pääsuunnittelijana arkkitehti Sauli Kosonen ja pääurakoitsijana Rakennuspetäjä Oy. Asuntojen keskimääräinen alkuvuokra oli 12,78 euroa. 31.8. Jyväskylän Äijälänrantaan valmistui 44 asuntoa. Suunnittelijana toimi Arkkitehtipalvelu Oy, pääsuunnittelijana Saila Poikolainen ja pääurakoitsijana YIT Suomi Oy:n Jyväskylän yksikkö. Asuntojen keskimääräinen alkuvuokra oli 12,62 euroa. VÄÄRÄVARSI 1, JÄRVENPÄÄ 19 A-KRUUNU | ASUKASVUOSIKERTOMUS 18

Vuoden tärkeimmät tapahtumat 20 22 30.9. Helsingin Jätkäsaareen valmistui 47 asuntoa. Hankkeen suunnittelijana toimi Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy ja pääurakoitsijana Jalon Rakentajat Oy. Asuntojen keskimääräinen alkuvuokra oli 17,96 euroa. 1.11. Espoon Syvänsalmenkadulle valmistui 41 asuntoa, A-Kruunun ensimmäinen Kuntarahoituksen rahoittama Vihreän rahoituksen kohde. KVR-urakoitsijana toimi SSA Rakennus Oy. Asuntojen keskimääräinen alkuvuokra oli 15,99 euroa. 25.11. A-Kruunu julkaisi Asumisen laatu -podcast-sarjan. Kuudessa jaksossa käsiteltiin laatuasiaa monelta näkökulmalta eri haastateltavien kanssa. 1.12. Tikkurilan keskustaan valmistui 129 asuntoa. Kohteen suunnittelijana toimi ArkOpen Oy, pääsuunnittelijana Juha Kämäräinen ja pääurakoitsijana Peab Oy. Asuntojen keskimääräinen alkuvuokra oli 15,71 euroa. KIANNONKATU 18, ESPOO 21 A-KRUUNU | ASUKASVUOSIKERTOMUS 20

HONKAKUUSENKATU 5, TAMPERE Vuoden tärkeimmät tapahtumat 20 22 16.12. A-Kruunun ja Asuntosäätiön Joustokortteli valittiin Malminkartanon portiksi Kehittyvä kerrostalo -ohjelman tonttihaun kautta. Joustokorttelin taustalla on A-Kruunun, Asuntosäätiön ja Demos Helsingin yhteistyössä teettämä selvitys pandemian kiihdyttämistä asumisen muutoksista. 22.12. Asuntosäätiö ja A-Kruunu allekirjoittivat urakkasopimukset JVR-Rakenteen kanssa puurakenteisen kerrostalokorttelin rakentamisesta Helsingin Pohjois-Pasilaan. A-Kruunulle kortteliin valmistuu 91 asuntoa. Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaan kuuluvan hankkeen suunnittelusta vastaa työyhteenliittymä KUMP Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy ja Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy. 29.12. A-Kruunu Oy ja Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy allekirjoittivat kokonaisurakkasopimuksen Helsingin Verkkosaarenranta 18:aan toteutettavasta 81 asunnon kohteesta. Pääsuunnittelija toimi Jari Lonka L Arkkitehdit Oy:stä. 30.12. Porvoon sisääntuloväylän varteen valmistui 64 asuntoa. Suunnittelijana toimivat Juha ja Sanna Vesen Arkkitehtitoimisto Kanttia2 Oy:sta ja pääurakoitsijana Varte Lahti Oy. Asuntojen keskimääräinen alkuvuokra oli 14,58 euroa. 23 A-KRUUNU | ASUKASVUOSIKERTOMUS 22

ELIDO 03/2023 a-kruunu.f i

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk2NzY=