Nyheter

Puurakentamisen WHEMBY-konsepti tuo ratkaisun kestävän kehityksen mukaisen täydennysrakentamisen haasteisiin

Puun käytön lisääminen rakentamisessa on tehokas keino päästä kansallisen energia- ja ilmastostrategian mukaisiin tavoitteisiin sekä alentaa Suomen hiilijalanjälkeä. Rakentamista on taloudellisesti ja ekologisesti viisasta kohdistaa olemassa olevan infrastruktuurin yhteyteen. Täydennysrakentamisella turvataan sekä asuinalueen elinvoimaisuus ja lähipalvelut että edesautetaan joukkoliikenteen kehittämistä.

Tähän tarpeeseen vastaa Finnish Consulting Groupin kehittämä uudenlainen ekologisen puurakentamisen konsepti WHEMBY (Wooden Housing Energizing My Backyard), joka soveltuu erityisesti kerrostalojen pysäköintialueiden kehittämiseen.

WHEMBY helpottaa täydennysrakentamisen päätöksentekoa poistamalla erillisten pysäköintialueiden tarpeen

WHEMBY vastaa valtion ja kuntien täydennys- ja puurakentamisen tavoitteisiin rakennuskonseptilla, jolla sekä tuetaan uudistavaa täydennysrakentamista että vähennetään esteitä kestävän kaupunkikehityksen tiellä. Keskeisenä ajatuksena on, että taloyhtiön on helpompi tehdä päätös täydennysrakentamisesta, kun rakentaminen ei vaadi yhteisiä keskitettyjä pysäköintiratkaisuja.

WHEMBY mahdollistaa täydennysrakentamisen ja pysäköinnin yhdistämisen. Rakennukset suunnitellaan siten, että olemassa olevat pysäköintipaikat muutetaan autosuojaksi uuden rakennuksen avoimeen pohjakerrokseen. Pysäköintitila voidaan myöhemmin muuttaa asuintilaksi taloyhtiön pysäköintitarpeen muuttuessa. Rakentamisessa hyödynnetään puuta sekä uusiutuvia energiamuotoja, erityisesti aurinkoenergiaa.  

- Olemme muutosvaiheessa kohti sähköisiä yhteiskäyttöautoja, ja niiden myötä pysäköintialueiden tarve vähenee. Toistaiseksi autopaikkoja kuitenkin tarvitaan vielä. Halusimme luoda asumiskonseptin, joka edesauttaa kestävää täydennysrakentamista ja muuntautuu vastaamaan tulevaisuuden asumisen ja liikkumisen tarpeisiin”, taustoittaa idean isä ja konseptin luonnista vastannut FCG:n arkkitehti Carlos Lamuela.

Konseptia on kehitetty yhdessä kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja rakennuttavan A-Kruunu Oy:n sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn kanssa tutkimalla teknisiä reunaehtoja ja kustannuksia lähiölle tyypillistä kerrostalotonttia esimerkkinä käyttäen.

- A-Kruunu on mukana useissa asumiseen liittyvissä kehitys- ja tutkimushankkeissa, kuten kehittämässä ryhmävuokrauskonseptia Helsingin Kruunuvuorenrannassa sekä edistämässä puurakentamista Helsingin Kuninkaantammessa ja Tampereen Vuoreksessa. Koemme, että WHEMBY on lupaava puu- ja täydennysrakentamisen kehityshanke, jonka myötä voidaan saada uusia keinoja kohtuuhintaisten asuntojen tuottamiseen. WHEMBY olisi myös naapurustolle mielekästä täydennysrakentamista, koska tontilla tapahtuva rakennusaika on lyhyempi, toteaa A-Kruunun toimitusjohtaja Jari Mäkimattila.

WHEMBY-konseptin mukaisia kustannustehokkaasti valmistettujen tilaelementtien suunnitelmia on kehitetty yhteistyössä Woodcomp Oy:n kanssa, ja A-Kruunu harkitsee parhaillaan pilottikohteen jatkosuunnittelua.

Lisätietoja:

Arkkitehti Carlos Lamuela, FCG Finnish Consulting Group Oy, carlos.lamuela@fcg.fi, p. 044 431 4639     

Toimitusjohtaja Jari Mäkimattila, A-Kruunu Oy, jari.makimattila@a-kruunu.fi, p. 040 755 3924

Hankepäällikkö Jouni Lahtinen, Woodcomp Oy, jouni.lahtinen@woodcomp.fi, p. 044 589 3512   

Sampo Vallius, erityisasiantuntija, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), sampo.vallius@ara.fi, p. 029 525 0865