Uutinen

Tavoitteena letkeä vaikuttaminen

A-Kruunun talojen puheenjohtajat kokoontuivat 11. kesäkuuta pohtimaan, miten yhtiö voisi tukea asukasaktiiveja talotason yhteistoiminnan edistämiseksi. Puheenjohtajat kaipasivat monipuolista tietoa asumisesta, yhtiön toiminnasta sekä mahdollisuutta vapaamuotoiseen keskusteluun.

Tilaisuuden aluksi kiinteistöpalvelupäällikkö Petteri Puolanne nosti esiin toiminnan perusasioita, kuten lakia yhteishallinnosta, vapaaehtoisuutta ja tärkeyttä sekä asukkaille että yhtiölle.

- Yhteisöllisyys lisää asumisviihtyisyyttä ja toisaalta tuo parhaimmillaan myös kustannussäästöjä esimerkiksi ilkivallan vähenemisen myötä, perusteli Puolanne.

Puolanne korosti myös A-Kruunun omistajatahoa eli valtiota, mikä osaltaan korostaa yhteistoiminnan edistämisen tärkeää roolia yhtiön toiminnassa.

- Haluamme, että asukkaat pystyvät vaikuttamaan asumiseensa, mutta sillä tavalla letkeän toiminnan kautta, että mahdollisimman moni innostuisi mukaan. Liiallinen byrokratia tällaisessa toiminnassa ei tänä päivänä houkuttele toimijoita mukaan, korosti Puolanne.

Taloissa monipuolista toimintaa

Kahdeksan talon puheenjohtajat kertoivat esittelykierroksen aikana kukin oman talon toiminnoista. Taloissa on järjestetty asukaskokouksien lisäksi muun muassa grillijuhlia, kirpputoreja ja pihajuhlia.

Talojen kerhohuoneet on myös otettu aktiivieseen käyttöön sekä asukkaiden yhteisten tilaisuuksien että asukkaiden yksityisten juhlien järjestämiseen. Kuninkaantammen kohteen kerhohuoneella on pidetty jopa häät. Tila on viihtyisästi sisustettu ja varustettu 40 hengen astiastolla.

A-Kruunun taloljen puheenjohtajien kokous

Asiaa ja jutustelua

Puheenjohtajat esittivät, että jatkossa talojen puheenjohtajat kokoontuisivat kahdesti vuodessa. Syksyn kokousta toivottiin aikaistettavaksi siten, että asukkaat saisivat laajemmin tietoa tulevan vuoden budjetista.

Tilaisuuksiin kaivataan monipuolista asiaa asumisesta sekä yhtiön toiminnasta, mutta myös mahdollisuutta vapaamuotoiseen keskusteluun ideoiden jakamiseksi. Tilaisuuksiin toivottiin mukaan myös asukastoimikuntien muita jäseniä, jotta yhteistyöhön saataisiin kannustettua lisää toimijoita.

Tuleviin puheenjohtajien kokoontumisiin esitettiin aiheiksi muun muassa asukastoiminnan onnistumisten esittelyä, talotason ympäristöaiheita energiankulutuksesta kierrätykseen, asiaa vuokralaisten vastuista ja velvollisuuksista, tietoa huollon vastuista, hätätilanteissa toimimisesta, opastusta asukkaiden välisten ristiriitojen selvittelyyn sekä ensiapuasioihin perehdyttämistä.

Kuvat ja teksti: Päivi Karvinen