Yleistä

Yleistä A‑Kruunusta

A-Kruunu Oy on valtion omistama ympäristöministeriön ohjauksessa toimiva erityistehtäväyhtiö, jonka tehtävänä on rakennuttaa kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Yhtiön tehtävänä on myös edistää puurakentamista, asumisen innovaatioita, kiertotaloutta ja vähähiilisyyttä.

A-Kruunu yrityksenä

A-Kruunu Oy:n ensimmäisten asuntohankkeiden rakentaminen alkoi kesällä vuonna 2015. Joulukuussa 2021 ylitimme 2000 asunnon rajan.

A-Kruunulle on asetettu tavoitteeksi rakennuttaa vuosittain 800 asuntoa, joista pääosa on Helsingin seudulla ja muut muilla suurimmilla kasvuseuduilla. Puukerrostalojen osuus tuotannossa on tavoitteena nostaa kolmasosaan vuonna 2024.

Rakennutettavien kohteiden valinnassa otetaan huomioon vuokra-asuntojen yleinen kysyntä asuinalueella ja kohteen hyvä sijainti yhdyskuntarakenteessa. Rakentamisessa edistetään puurakentamisen lisäksi uusia innovaatioita ottaen huomioon edellä asetetut tavoitteet.

Merkittävin osa asuntotuotannosta tapahtuu pääkaupunkiseudulla ja sen kehyskunnissa. Vuoden 2019 alusta toiminta-aluetta on laajennettu myös muille maamme suurimmille kaupunkiseuduille, joilla on suuri kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarve. A-Kruunu osallistuu vahvalla panoksella myös laajempien aluekokonaisuuksien toteuttamiseen ja laadukkaan kaupunkiasumisen kehittämiseen toiminta-alueillaan.

Vuokra-asuntojen asukasvalinnassa toteutetaan hyviä asukasvalintaperiaatteita osoittaen asunnot kohtuuhintaista vuokra-asuntoa eniten tarvitseville ruokakunnille. Samalla huolehditaan vuokratalojen monipuolisesta asukasrakenteesta.

Yhtiö toimii pitkäjänteisesti, noudattaa alan hyviä käytäntöjä ja toimii valtionyhtiöiden omistajapolitiikasta annetun ohjeistuksen mukaisesti.

 

Talous

A-Kruunun asunnoilla korkea käyttöaste

Vuonna 2022 A-Kruunulle valmistui 579 asuntoa hyville sijainneille Helsingin seudulla, Tampereella ja Jyväskylässä. Valmiina ja rakenteilla olevien asuntojen yhteismäärä ylittää jo 3000 asunnon rajan. Yhtiökokouksessa valittiin hallitukseen uusia jäseniä.

- Asuntojemme taloudellinen käyttöaste oli edelleen korkea, 99,6 % ja vaihtuvuus kohtuullisella tasolla, 18,7 %. Hakijoita kaikkiin uusiin asuntoihin oli runsaasti. ARA-asuntojen kysyntä on lisääntynyt koronapandemian aikana ja sen jälkeen useistakin syistä, muun muassa elinkustannusten nousun takia, kertoo toimitusjohtaja Jari Mäkimattila.

ARA-tuotannon tekeminen on ollut viime vuosina haasteellista rakentamisen korkeasuhdanteessa.

- Tilanne kuitenkin muuttui viime syksynä. Hankkeisiin saatiin enemmän tarjouksia ja urakoitsijat olivat meihin myös itse aktiivisesti yhteydessä. Meillä onkin suunnitteilla noin 1 300 asunnon tuotanto lähivuosille. Korkotason voimakas nousu vaikuttaa kuitenkin uusien kohteiden käynnistämiseen, koska se nostaa asumisen kustannuksia asukkaille, kertoo Mäkimattila.

Yhtiökokous piti A-Kruunulle asetetut tavoitteet pääosin ennallaan. Yhtiö on lähes hiilineutraali oman toiminnan päästöjen osalta vuonna 2024 ja vähentää arvoketjun päästöjä tavoitteellisesti rakennuskannan energiatehokkuudella, puurakentamisella ja kiertotalouden ratkaisuja kehittämällä. Puukerrostalojen osuus tuotannossa on kolmasosa vuonna 2024. Tavoitteena on edelleen 800 asunnon vuosituotanto, mutta tavoitteessa otetaan huomioon suhdannetilanne ja kohteiden toteutettavuus.

- Toteutimme suuren osan noista tavoitteista jo vuonna 2022. Esimerkiksi kaukolämpö muutettiin uusiutuvaan energiaan kaikissa kohteissa, missä sitä oli saatavilla. Toimenpiteen ansiosta lämmityksen hiilidioksidipäästöt vähenivät yli 90 %. Myös puukerrostalotuotantomme on ainakin tällä hetkellä jo tavoitetasolla. Asuntotuotannon tavoitteiden osalta erityisesti korkotason kehitys vaikuttaa tilanteeseen nyt ja tulevaisuudessa, kertoo Mäkimattila.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenet seuraavalle toimintavuodelle. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Matti Vatilo ja varapuheenjohtajana Teppo Salmikivi, ja jäseninä jatkavat Jannica Aalto ja Malviina Peltonen. Uusiksi jäseniksi valittiin Janne Hukkavaara ja Johanna Korpi.

 

Kuva vuosikertomuksen kannesta        

Tunnusluvut 2022, tilanne 31.12.2022

Liikevaihto (1.1. – 31.12.) 20,3 M€
Tase 559,8 M€
Henkilömäärä 33
Valmiit asunnot 2 609
Rakenteilla olevat asunnot 429
Suunnittelussa olevat as. n. 1 300

Lisätietoja:

 

Toimitusjohtaja Jari Mäkimattila

jari.makimattila@a-kruunu.fi

puh. 040 755 3924