Blogikirjoitus

Poteroista yhteistoimintaan – kestävä rakennettu ympäristö tarvitsee yhteisen tavoitteen ja mittarit

KIRA-alalla tehdään jopa päällekkäistä työtä kestävän rakentamisen osaamisen ja toimintatapojen kehittämisessä. Alan hiilipäästöjä on vaikea vähentää ilman yhteisesti sovittuja pelisääntöjä ja seurantaa. Jos yhdistämme resurssit yhteisen haasteen edessä, kaikki voittavat.  

 

Jotta saadaan aikaan aito muutos, tarvitaan vaikuttavia toimenpiteitä. Tarvitsemme yhteisen tiekartan, mittarit ja hiilipäästöjen seurantajärjestelmän. Tämä edellyttää poikkitieteellistä yhteistyötä ja uusien yhteistyömahdollisuuksien tunnistamista.

Hyvä esimerkki alan toimijoita yhteen kokoavasta tahosta on Green Building Council Finland (FIGBC), jonka tavoitteena on tehdä työtä kestävän rakennetun ympäristön puolesta kestävän liiketoiminnan avulla ja olla keskeinen osa ilmastonmuutoksen ratkaisua.

FIGBC toimii alan muutosta kirittävänä kumppanina. Sillä on laaja koko arvoketjun ylittävä jäsenistö, osaaminen ja kansainvälinen verkosto.

Ei oikotietä onneen

Toiminnassa tulee pyrkiä läpinäkyvyyteen sekä perustaa päätökset ja teot todennettuun tietoon, yhdessä sovittujen periaatteiden ja standardien lisäksi.

Koko rakentamisen arvoketju mukaan ottamalla, niin materiaaliteollisuudesta tilaajiin ja suunnittelijoista urakoitsijoihin, tehdään merkittävin vaikutus toimintaan. Innovaatiot saadaan parhaiten käyttöön yhteiskehittämällä yli arvoketjun. Ei myöskään lukkiuduta yhteen materiaaliin, vaan pyritään materiaalineutraalisuuteen ja hyödynnetään hybridiratkaisuja. Kehitys- ja vastuullisuustyötä tehdään laajasti teollisuuden joka saralla, oli sitten kyseessä puu-, teräs, sementti- tai betoniteollisuus.

Vähähiilinen ei myöskään automaattisesti tarkoita kestävää tai vastuullista. Kokonaisuuteen kuuluu monta muuttujaa, kuten materiaalien ja rakennusten suorituskyky, pitkäaikaiskestävyys, terveellisyys, turvallisuus sekä kustannukset koko rakennuksen elinkaarella.

Yhteistyöhankkeet kirittävät kehitystä

Vapaaehtoisuuteen perustuvat sopimukset ja hankkeet vievät alaa tehokkaasti eteenpäin.

Hyvä esimerkki yhteistyöstä on #BuildingLife-kampanja, 10 kansallisen eurooppalaisen Green Building Councilin yhteinen projekti, jonka tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi.

Toinen esimerkki monialaisesta tekemisestä on Vastuu Groupin luotsaama CO2DataHub-projekti, joka tutkii ja kehittää menetelmiä rakennetun ympäristön toimitusketjujen hiilidioksidipäästöjen mittaamiseen, laskemiseen ja luotettavalla datalla johtamiseen. Olennainen osa projektia on monialainen ekosysteemin ohjausryhmä, joka ohjaa yhteensopivuutta, kasvumallia ja kansallisia CO2-datan käsittelyperiaatteita.

Jotta kestävän rakentamisen kriteerit täyttyisivät nopeammin, tarvitaan alalle yhteinen tavoite, tahtoa ja konkreettista tekemistä yhdessä.

Anne Kaiser
Saint-Gobain Finlandin vastuullisuuspäällikkö
Green Building Council Finlandin hallituksen puheenjohtaja