Uutinen

Tampereen puukerrostalohankkeen ensimmäinen vaihe valmis

Tampereen Vuorekseen, Honkakuusenkatu 5:een valmistui A-Kruunun  puukerrostalokokonaisuuden ensimmäinen vaihe. Kohteessa meneillään oleva Tampereen yliopiston toteuttama Pukki-tutkimushanke on jo osoittanut, että puukerrostalorakentaminen herättää laajaa mielenkiintoa markkinoilla.

 

Pukki-hankeen ensimmäisen vuoden aikana on tarkasteltu eri kiinteistö- ja rakennusalan investoreiden suhtautumista puukerrostalorakentamiseen, mitä arvonluonnin ilmiöitä siihen liittyy ja mitä  kiertotalouden keinoja ja haasteita siinä on. Menetelminä on käytetty case- ja haastattelututkimusta. Case-tutkimuksen osalta työ jatkuu koko hankkeen keston ajan ja menetelmää tullaan hyödyntämään osana hankkeen väitöskirjakokonaisuutta. A-Kruunun edustaja toimii Pukki-hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana.

- Puukerrostalorakentaminen herättää laajalti kiinnostusta eri sijoittajakategorioissa, mutta kiinnostuksen taso vaihtelee. Ilmiönä tämä on mielenkiintoinen, koska puukerrostalorakentamiseen liittyy toistaiseksi useita haasteita, mutta tästä huolimatta uusia tilaajia on ilmestynyt markkinoille, toteaa väitöskirjatutkija Juha Franssila.

Kiertotalouteen ja sijoittajasuhtautumiseen liittyviä tuloksia on käsitelty laajemmin hankkeen diplomitöissä (Puurakentaminen kestävän kiinteistökehittämisen keinona).  Puukerrostalorakentamiseen kytkeytyviin arvonluonnin ilmiöihin tullaan syventymään tarkemmin hankkeen ensimmäisessä artikkelijulkaisussa, joka julkaistaan ensi vuonna.

A-Kruunun erityistehtävänä puurakentamisen edistäminen

Varsinaiseen rakentamiseen Pukki-hanke ei ole vaikuttanut muuten kuin lisännyt työmaalla vierailevien asiantuntijoiden ja median edustajien määrää. Tutkimushankkeen tulokset hyödyntävät ennen kaikkea tulevaa puukerrostalorakentamista.

- A-Kruunun erityistehtävänä on kehittää puukerrostalotuotantoa sekä yhtiön oman tuotannon että koko alan kehittymiseksi. Myös meidän kokemuksemme on, että yleinen asenneilmapiiri on puurakentamiselle myönteinen. Tekninen tietotaito alalla on myös lisääntynyt, toteaa projektipäällikkö Leena Aho-Manninen.

A-Kruunun tavoitteet puurakentamiselle ovat korkeat. Noin 30 prosenttia asuntotuotannosta tulee olemaan lähivuosina puukerrostaloissa.

- Hyödynnämme jokaisen hankkeen kokemuksia seuraavissa kohteissa. Työmailla kehitetään työtapoja ja teknisiä yksityiskohtia koko ajan. Myös Pukki-hankkeen kaltaiset tutkimukset lisäävät ja syventävät tietoutta, toteaa Aho-Manninen.

Honkakuusenkatu 5 B -taloon valmistui nyt 33 asuntoa ja loput kohteen 92 asunnosta valmistuvat ensi keväänä. Asunnot ovat kooltaan 35,5  –  80 neliöisiä ja vuokrat määräytyvät omakustannusperiaatteen mukaan kohtuullisiksi.