14.10.2016
A-Kruunu mukana uudella energiatehokkuussopimuskaudella

Kiinteistöalan uusi energiatehokkuussopimuskausi 2017 – 2025 astui voimaan 14.10.2016, kun alan järjestöt allekirjoittivat sopimuksen Helsingissä. Myös A-Kruunu on mukana sopimuksessa 25 muun vuokra-asuntoyhteisön kanssa.

- A-Kruunu liittyi mukaan uudelleen sopimukseen, koska haluamme osaltamme toimia vastuullisesti myös energiatehokkuuteen liittyvissä asioissa. Sopimus varmistaa energiankulutuksen pitkäjänteisen seurannan ja antaa siten työkaluja energiatehokkaampaan rakentamiseen ja kiinteistöjen ylläpitämiseen, toteaa toimitusjohtaja Jari Mäkimattila.

Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa energia- ja ilmastostrategian toteutusta ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa. Ne ovat valtion ja toimialojen valitsema keino täyttää EU:n Suomelle asettamat tiukat tavoitteet energian tehokkaammasta käytöstä. Sopimusten avulla saatavalla energiansäästöllä on tarkoitus kattaa yli puolet EU:n energiatehokkuusdirektiivin mukaisesta Suomea sitovasta energiansäästötavoitteesta vuoteen 2020 mennessä.

Sopimustoiminnan vauhdittama tehokkaampi energiankäyttö tukee myös ilmastonmuutoksen hillintään ja uusiutuvan energian kansallisten tavoitteiden saavuttamista sekä luo vihreää kasvua ja markkinoita puhtaan teknologian ratkaisuille.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jari Mäkimattila, A-Kruunu Oy, puh. 040 7553 924