Blog article

Isännöinnin ja vuokrauksen yhdistämisessä monia etuja

Otimme tämän vuoden alussa käyttöön uudenlaisen toimintamallin asuntojen vuokraukseen ja isännöintiin. Toiminnot yhdistettiin palvelupäällikön toimenkuvaan. Malli on osoittautunut erinomaiseksi keinoksi vaikuttaa moneen asiaan yrityksemme toiminnassa.

Asukas oppii tuntemaan jo vuokrasopimuksen allekirjoittaessaan henkilön, jonka kanssa voi hoitaa myös asumisen aikaiset yhteydenotot. Sama pätee myös toisinpäin.

Palvelupäällikkö oppii tuntemaan vuokraustilanteessa talon asukkaat  ja voi samalla kartoittaa asukkaiden toiveita asumiselleen sekä kertoa asukastoiminnan mahdollisuuksista. Isännöintiin liittyvien tehtävien hoitaminen helpottuu olennaisesti, kun työntekijä tuntee talon asukkaat.

Ihmiset arvostavat yhä enemmän henkilökohtaista toimintatapaa tänä aikana, jolloin palvelu muuttuu yhä enemmän sähköiseen muotoon ja kasvottomaksi. Siitäkin huolimatta myös sähköisten palveluiden kehittäminen on ilman muuta tärkeää ja olemmekin vuoden aikana ottaneet käyttöömme sähköiset palvelut vuokrasopimuksiin liittyvissä palveluissa.

Asukkaat odottavat meiltä myös taloihin liittyvän palvelutoiminnan eli muun muassa huoltotoiminnan kehittämistä. Palvelupäälliköiden toimenkuvaan kuuluu myös ko. toimijoiden ohjeistus ja valvonta. Luotamme siinäkin henkilökohtaisuuteen. Säännöllisen yhteydenpito huoltoon sitouttaa toimijoita paremmin ja lisää asumisen laatua asukkaillemme.

Palvelupäälliköiden tehtävänä on myös kehittää isännöintiä ja vuokrausta rinnakkain yhtiömme tarpeiden mukaan. Kaikkien edellä mainittujen toimintojen myötä isännöitsijän toimenkuvaan on tullut luovuutta ja haasteellisuutta kasvaneen vastuun myötä.

Kun olemme pystyneet tarjoamaan uudenlaisia tehtäviä, joissa pystyy yhdistämään monenlaista osaamista, pätevien osaajien rekrytointi on helpottunut. Kaikkien ei tarvitse myöskään olla moniosaajia, vaan tehokkaan yhteistyön tekemisen mallilla eri ihmisten osaaminen saadaan yhteiseen käyttöön ja jokainen voi kehittää omaa osaamistaan tarpeiden mukaan.

Tärkeintä on, että työntekijällä on asenne, jonka myötä hän ymmärtää asiakaspalvelun merkityksen ja jatkuvan toimintojen kehittämisen tarpeen.

Olemme parhaillaan rekrytoimassa kolmatta palvelupäällikköä, sillä asuntokantamme kasvaa kovaa vauhtia. Tulevaisuudessa tavoitteena on tuottaa vuosittain noin 800 asuntoa.

A-Kruunun lähivuosien haasteena tulee olemaan myös yhtiön toiminnan laajentuminen maakuntiin. Tällä hetkellä valmistuneet kohteet sijaitsevat Helsingin seudulla.

Haaste saadaan hoidettua asukkaita parhaiten palvelevalla tavalla varmistamalla henkilökunnan resurssit niin nykyiseen kuin laajentuvaankin toimintaan. Tarvittaessa myös innovoimme jälleen uusiakin toimintamalleja.

 

Petteri Puolanne
Kiinteistöpalvelupäällikkö
A-Kruunu Oy