News article

A-Kruunun podcast keskittyy asumisen laatuun

Asumisen laadun merkitys korostuu entisestään kasvukeskusten tiiviin ja tehokkaan rakentamisen aikana. Myös muuttunut elämäntapamme laajentaa asumisen kattamaan niin lähiympäristön kuin koko kaupungin. A-Kruunun uudessa Asumisen laatu -podcastin kuudessa jaksossa käsitellään laatuasiaa monelta näkökulmalta.

- Yhtiömme erityistehtäviin kuuluu asumisen innovaatioiden edistäminen. Podcastin myötä voimme tuoda uusia näkökulmia keskusteluun eri haastateltavien ajatusten kautta, kertoo toimitusjohtaja Jari Mäkimattila ja korostaa ARA-tuotannon roolia asumisen kehittämisessä laajemminkin. 

- ARA-tuotannossa on perinteisesti tutkittu ja kehitetty asumista pilottihankkeiden myötä. Esimerkiksi puu- ja betonirakentamista on vertailtu useammassakin projektissa, ja Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelman hankkeista monet ovat ARA-tuotantoa.

Laatunäkökulma on hyvä lähtökohta keskustelulle asumisen ajankohtaisista ja haastavista kysymyksistä: korkeista investointi- ja ylläpitokustannuksista, ilmasto- ja energiatavoitteista, elämäntapojen muutoksista ja kaupunkirakentamisen tehokkuudesta. Mäkimattila toivoo, että podcastit osaltaan edistävät laaja-alaista ja myös uusiin oivalluksiin tähtäävää keskustelua asumisen laadusta. 

- Olisi hyvä pyrkiä löytämään asumiseen ratkaisuja, joissa huomioidaan asukkaiden toiveet ja tarpeet sekä kestävän kehityksen mukaiset vaateet. Jokaisen rakennuksen ja miljöön myötä tuotetaan ihmisten sosiaalisen elämän ja kaupunkikuvan elementtejä vuosikymmeniksi eteenpäin. Ei ole yhdentekevää, millaisen jäljen toiminnastamme jätämme, painottaa Mäkimattila.

A-Kruunun Asumisen laatu -podcast on kuunneltavissa yhtiön verkkosivujen kautta https://www.a-kruunu.fi/podcast ja myös mm. Spotifyssä ja Apple Podcastissa (iTunes). Kuudessa jaksossa käsitellään asumisen laatua muun muassa asukkaiden, arkkitehtien, rakentajien ja tutkijoiden silmin. Podcastit juontaa asumisalaan erikoistunut toimittaja Päivi Ruuskanen.

A-Kruunun podcast-haastateltujen ryhmäkuva