Blog article

Asumistukea Kelasta, mutta millaista?

Sana asumistuki luo erilaisia mielikuvia. Käsitteenä asumistuki ei ole yksiselitteinen vaan kätkee sisälleen erilaisia asumisen tukimuotoja. Useimmiten asumistuki -sanaa käytetään synonyymina yleiselle asumistuelle. Yleinen asumistuki on kuitenkin vain yksi asumisen tukemisen muoto.

Yleisen asumistuen lisäksi asumista tuetaan eläkkeensaajan asumistuella, sotilasavustuksen asumisavustuksella ja opintotuen asumislisällä. Jos varsinaiset asumisen tuet eivät riittävästi turvaa asumista niin tarvittaessa myös perustoimeentulotuki auttaa asumiskustannuksissa.

Yleinen asumistuki on nimensä mukaisesti yleinen asumisen tukimuoto. Yleisen asumistuen tarkoituksena on alentaa pienituloisten asumismenoja. Tavoitteena on edistää myös pienituloisten mahdollisuuksia kohtuulliseen asumistasoon. Yleinen asumistuki myönnetään aina ruokakunnalle. Ruokakunnassa voi olla yksi tai useita henkilöitä.

Eläkkeensaajan asumistuen kohderyhmänä ovat lähes kaikki eläkeläiset. Eläkkeensaajan asumistukeen ei kuitenkaan ole oikeutta, jos henkilö saa esimerkiksi osatyökyvyttömyyseläkettä, osittaista varhennettua vanhuuseläkettä tai vapaaehtoiseen vakuutukseen perustuvaa eläkettä. Eläkkeensaajan asumistuki on henkilökohtainen etuus, jossa otetaan huomioon hakijan lisäksi vain puoliso. Tavoitteena on alentaa pienituloisten eläkkeensaajien asumismenoja.

Sotilasavustuksen asumisavustus taas korvaa palveluksessa olevan tai hänen omaisensa vakinaisen asumisen kustannuksia, jos palveluksessa olo on heikentänyt toimeentulomahdollisuuksia ja palveluksessa oleva ei kykene vakinaisen asuntonsa asumismenoissa palveluksen aikana selviämään.

Opintotuen asumislisää maksetaan nykyisin vain ulkomailla tai Ahvenanmaalla opiskeleville sekä Suomessa kansanopistoissa tai vastaavassa maksullisella linjalla opiskeleville. Yleinen asumistuki on opiskelijoiden pääasiallinen asumisen tukimuoto, sillä vuodesta 2017 alkaen myös vuokralla asuvat opiskelijat ovat kuuluneet yleisen asumistuen piiriin.

Yhteiskunnallisessa keskustelussa varsinkin yleinen asumistuki on ollut paljon esillä viime aikoina. Koetaan, että asumistukeen menee liikaa rahaa ja asumistukimenot vaan jatkavat kasvuaan.

Totta on, että menot ovat kasvaneet huomattavasti, mutta menojen kasvulle löytyy selkeitä syitä, eikä pienin niistä suinkaan ole se, että kokonaan uusi kohderyhmä eli vuokralla asuvat opiskelijat siirrettiin lainmuutoksen myötä yleisen asumistuen piiriin. Opiskelijoiden asumisen tuki parani uudistuksessa huomattavasti, mutta ilmaistahan se ei ole eli luonnollisesti asian kääntöpuolena asumistukimenot kasvoivat.

Sosiaaliturvakomitea pohtii asumistukea osana sosiaaliturvan kokonaisuudistusta. Lisää pohdintaa yleisen asumistuen kehittämisestä löytyy esimerkiksi uunituoreesta sosiaali -ja terveysministeriön kolumnista.

 

Mirja Peltonen
erikoissuunnittelija, Kela