News article

A-Kruunu otti käyttöön vastuullisuusohjelman

A-Kruunun vastuullisuusohjelma perustuu toimintaympäristöön liittyviin megatrendeihin, sidosryhmien odotuksiin ja eettisiin periaatteisiin. Ohjelmassa on määritelty myös vastuullisuuslupaukset ja -tavoitteet, joiden avulla toimintaa kehitetään.

Vastuullisuusohjelma rakentuu neljän teeman varaan. Ohjelmassa on määriteltynä myös tavoitteet toiminnan arvioimiseksi ja kehittämiseksi.

- Vastuullisuusohjelma on vastaus omistajapoliittiseen periaatepäätökseen, jonka maan hallitus teki keväällä. Olemme toimineet vastuullisuusohjelman mukaisesti aiemminkin, mutta ohjelman myötä saimme nostettua toimintamme tärkeät taustavaikutteet selkeämmin esiin. Niiden myötä varmistetaan myös toiminnan kehittämisen suunta, toteaa A-Kruunu Oy:n toimitusjohtaja Jari Mäkimattila.

1. Mahdollistamme viihtyisän ja turvallisen asumisen

Tarkoituksenamme on tuottaa viihtyisiä ja turvallisia asuntoja niitä tarvitseville. Vastuullisena vuokranantajana huolehdimme asukkaistamme, seuraamme heidän tyytyväisyyttään sekä varmistamme hyvän asumisviihtyvyyden ja -turvallisuuden. Annamme asukkaillemme mahdollisuuden vaikuttaa asukasdemokratian kautta.

2. Rakennamme kestävää kaupunkiympäristöä

Tuemme kaupunkeja ympäristövastuuseen ja vähähiilisyyteen liittyvien tavoitteiden saavuttamisessa, ja edistämme puurakentamista, vähähiilisyyttä, kiertotaloutta ja innovaatioita. Rakennutamme toimivaa, kaupunkikuvallisesti korkeatasoista sekä sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää kaupunkiympäristöä. Olemme mukana laadukkaiden ja kestävien aluekokonaisuuksien toteuttamisessa.

3. Tuemme kestävää yhteiskunnallista kehitystä

Haluamme tukea yhteiskunnallista kasvua ja kehitystä tarjoamalla kohtuuhintaista ja vähähiilistä vuokra-asumista sitä eniten tarvitseville ruokakunnille. Olemme vastuullinen kumppani – toimimme luotettavasti ja eettisesti sekä huolehdimme alihankintaketjumme vastuullisuudesta.

4. Panostamme työyhteisöön

Henkilöstömme on tärkein voimavaramme. Niinpä huolehdimme henkilöstömme työhyvinvoinnista ja -turvallisuudesta sekä teemme toimia työviihtyvyyden parantamiseksi. Annamme henkilöstöllemme mahdollisuuden kehittää osaamistaan.

Omien vastuullisuustavoitteiden  lisäksi A-Kruunu on sitoutunut tukemaan kaikkia 17:ää YK:n kestävänkehityksen tavoitetta, joista ohjelmassa on tunnistettu yhtiölle 13 olennaisinta tavoitetta.

Lue lisää vastuullisuusohjelmasta: Vastuullisuus A-Kruunussa


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Mäkimattila, jari.makimattila@a-kruunu.fi, puh. 040 755 3924