Kehityshankkeet

ASUMISEN UUSIA KEHITYSHANKKEITA

Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakennuttamisen lisäksi A-Kruunu on mukana useissa uusissa ja edistyksellisissä asumiseen liittyvissä kehityshankkeissa.

Uusi ryhmävuokra-asumiskonsepti on kehittämämme kerrostaloasumisen malli, jossa ryhmä toisilleen ennalta tuttuja tai tuntemattomia ihmisiä jakaa vuokra-asunnon. Ensimmäiset ryhmävuokra-asunnot valmistuvat Helsingin Kruunuvuorenrantaan vuonna 2020. Lue lisää ryhmävuokrauksesta.

Tehtävänämme on myös puurakentamisen edistäminen. Helsingin Kuninkaantammeen valmistunut puurakennuskohde toi meille hyvää kokemusta puurakentamisesta. Puukerrostalojen vuokra-asunnot kuuluvat tutkimushankkeeseen, jossa vertaillaan puu- ja betonirakentamisen ominaisuuksia. Lue lisää puurakentamisesta Kuninkaantammessa.

Tavoitteenamme on myös vastata kaupungissa asuvien lapsiperheiden tarpeisiin. Selvityksen mukaan  perheille on tärkeää hyvä sijainti ja arkea helpottavat joustavat asumisratkaisut. Kehityshankkeen ensimmäinen kerrostalo valmistuu Helsingin Kalasatamaan. Lue lisää Urbaanit lapsiperheet -hankkeesta.

 

Ryhmävuokrakodissa asuu uudenlainen yhteisöllisyys

A-Kruunu on kehittänyt yhdessä Talli Arkkitehtien kanssa uudenlaisen ryhmävuokrauskonseptin. Ryhmävuokrauksen ideana on se, että samassa asunnossa asuu useita asukkaita, joilla kullakin on oma vuokrasopimus.

Ensimmäiset ryhmävuokra-asunnot rakennetaan Helsingin Kruunuvuorenrantaan Haakoninlahden kortteliin. Vuonna 2020 valmistuvat asunnot suunnitellaan ja rakennetaan palvelemaan nimenomaan ryhmävuokra-asumisen käyttötarkoitusta.

Uuden konseptimme tavoitteena on kehittää tilaratkaisuiltaan sellaisia asuntoja, joissa yhdistyvät yksityinen ja jaettu tila. Näin pystymme tarjoamaan asukkaille yksiön vuokratasoa vastaavalla vuokralla enemmän ja monipuolisempia tiloja. Jaetut asuintilat luovat puitteet sosiaalisten asuinyhteisöiden synnylle, mikä on tärkeä osa konseptia.

Ryhmävuokra-asuminen poikkeaa soluasumisesta siten, että asukkailla on mahdollisuus valita asuinkumppaninsa. Näin yhteisöllisyyden idea pääsee todella oikeuksiinsa.

Soluasunnot mielletään usein opiskelijoiden asumismuodoksi. Ryhmävuokrakoti ei ole vain opiskelijoille, vaan uudenlaisen konseptin mukaiset kodit on tarkoitettu kaikenikäisille ihmisille, niin nuorille kuin vanhemmillekin.

Lue lisää ryhmävuokrauksesta arkkitehti Riikka Pylväisen esityksestä Asumisen innovaatiot -seminaarissa

 

Kuninkaantammen puukerrostalot ovat osa ainutlaatuista puurakentamista

A-Kruunu on vahvasti mukana kehittämässä puukerrostalojen rakentamisen prosessia. Helsingin Kuninkaantammeen Taidemaalarinkatu 6:een valmistui keväällä 2018 kaksi A-Kruunun puukerrostaloa.

Vuokra-asunnot kuuluvat tutkimushankkeeseen, jossa vertaillaan puu- ja betonirakentamisen ominaisuuksia samanlaisissa taloissa suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa sekä käytön aikana. Ainutlaatuinen hanke on osa Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaa, jossa lisätään kerrostaloasumisen houkuttelevuutta, joustavuutta ja yksilöllisiä ratkaisuja. Tutkimukseen kuuluu myös asiakastyytyväisyystutkimus, jolla selvitetään puu- ja betonirakennuksen asumisviihtyisyyden mahdollisia eroja. Tutkimustulokset julkistetaan keväällä 2019.

Ensimmäisen puukerrostalokohteemme rakentaminen alkoi heinäkuussa 2016, harjannostajaisia Taidemaalarinkatu 6:ssa juhlittiin lokakuussa 2017 ja asunnot valmistuivat maaliskuussa 2018. Kohteessa on kaksi puurakenteista 4-kerroksista asuinrakennusta, joissa on yhteensä 58 vuokra-asuntoa kooltaan 34,5 – 88m².

Haemme jatkuvasti uusia puurakentamishankkeita. Mikäli sopiva tontti löytyy, lähdemme viemään eteenpäin toista puukerrostalohanketta.

Lue lisää Kuninkaantammen puukerrostaloista:

Puukerrostalon rakentamisen aikainen hiilijalanjäki näyttää jäävän betonitaloa pienemmäksi

Puu on tulossa takaisin kaupunkiin

 

Asuntosuunnitelussa huomioidaan kaupunkien lapsiperheet

Kaupunkien keskustoissa asuu yhä enemmän lapsiperheitä. A-Kruunu on mukana kehityshankkeessa, jossa urbaanien lapsiperheiden toiveet ja tarpeet otetaan entistä paremmin huomioon kohtuuhintaisten asuntojen suunnittelussa.

A-Kruunu selvitti yhteistyössä Serum Arkkitehtitoimiston kanssa pienperheiden asumisen käytäntöjä, toiveita ja tarpeita. Tutkimuksen toteutti Aalto-yliopiston tutkija Johanna Lilius. Selvitystä varten haastateltiin 11 perhettä viidessä eri ARA-vuokrakohteessa Kalasatamassa ja Jätkäsaaressa.

Tutkimuksen mukaan perheille on tärkeää hyvä sijainti ja arkea helpottavat joustavat asumisratkaisut. Haastattelujen lisäksi toteutettiin kaksi työpajaa, joihin kutsuttiin asukkaita kommentoimaan alustavia suunnitelmia.

- Jokainen kohde on tietenkin yksilöllinen. Suurin anti konseptissa on löytää urbaaneille lapsiperheille sopivia ratkaisuja niin, että tilasta saisi mahdollisimman suuren hyödyn. Asukkaat voivat itse keksiä, miten neliöitä voi käyttää eri tavoilla omien tarpeiden mukaan. Ei ole vain yhtä tapaa kalustaa ja asua oikein, kertoo A-Kruunun rakennuttamispäällikkö Eero Lehtomäki.

Kehityshankkeen ensimmäinen kerrostalo valmistuu syksyllä 2019 Sompasaaren alueelle Helsingin Kalasatamaan. Kohteeseen on suunniteltu monenlaisia asuntopohjia erikokoisille ja -tyyppisille perheille, kaikkiaan 40 asuntoa. Niissä huomioidaan lapsiperheiden muuttuvat perhetilat, kuten lapsiperheiden arki, etävanhemmuus, etätyö ja ulko-oleskelu. A-Kruunun kohteessa toiveet ja tarpeet toteutuvat mm. toimivina eteisinä, avoimina ja muokattavina asuintiloina sekä suojaisina pihoina lasten leikkeihin.

Lue lisää Urbaanit lapsiperheet -hankkeestamme:

A-Kruunu tutkitutti kaupunkiperheiden asumistottumuksia

Uusia ratkaisuja urbaanien lapsiperheiden asumiseen Helsingin Kalasatamassa