Tietoa poismuuttajalle

Tietoa poismuuttajalle

Täältä löydät hyödyllistä tietoa sujuvaan poismuuttoon A-Kruunun asunnosta.

Yleisiä ohjeita

A-Kruunun asunnoissa irtisanomisaika on huoneenvuokralain mukainen yksi täysi kalenterikuukausi. Irtisanomisaika lasketaan alkavaksi sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana asunto irtisanotaan ja irtisanomisilmoitus on saatettu vuokranantajalle tiedoksi kirjallisesti. Vuokrasuhde päättyy siis aikaisintaan irtisanomista seuraavan täyden kuukauden loppuun.

 

Vuokrasopimuksen irtisanominen

Voit irtisanoa vuokrasopimuksesi säh­köi­ses­ti pank­ki­tun­nuk­sia käyt­täen täs­tä tai voit tu­los­taa vuok­ra­so­pi­muk­sen ir­ti­sa­no­mi­sil­moi­tuk­sen täs­täTäytä ja lähetä paperinen irtisanomislomake skannattuna sähköpostilla osoitteeseen vuokraus@a-kruunu.fi tai postitse osoitteeseen A-Kruunu Oy, vuokraus, Pasilankatu 13, 00520 Helsinki. Sähköisen irtisanomisen ongelmatilanteissa, ole hyvä ja täytä paperinen irtisanomislomake.

Mikäli vuokrasopimuksesi on kahden henkilön nimissä, molempien täytyy tehdä oma erillinen sähköinen vuokrasopimuksen irtisanominen tai allekirjoittaa yksi yhteinen irtisanomislomake. Huomioithan myös, että tilanteessa, jossa asuntoa käytetään avo- tai aviopuolisoiden yhteisenä kotina, tulee irtisanomiseen saada myös puolison suostumus, vaikka tämä ei olisi vuokrasopimuksen sopijaosapuolena.

 

Vuokrasopimuksen toisen sopijaosapuolen irtisanoutuminen

Jos huoneiston vuokrasopimuksen irtisanoo vain toinen osapuoli ja toinen osapuoli jää asuntoon asumaan, huoneistoon jäävän täytyy myös tehdä sähköinen irtisanominen ja siten vahvistaa, että koko vuokrasopimus velvoitteineen siirtyy hänen nimiinsä. Molempien osapuolten täytyy ilmoittaa irtisanomisen lisätietokentässä siitä, että toinen osapuoli on jäämässä asuntoon ja vain toinen muuttaa pois.

Kun molempien sähköinen irtisanominen on jätetty, A-Kruunu käsittelee irtisanomiset siten, että vain toisen asukkaan vuokrasopimus päätetään huoneenvuokralain mukaisesti. Molempien irtisanomisilmoitus on saatava, jotta tiedetään myös asumaan jäävän tietävän toisen irtisanoutumisesta. Tämän jälkeen vuokrasopimus jatkuu normaalisti jäljelle jäävän nimiin.

Täältä löydät paperisen lomakkeen toisen osapuolen irtisanomista varten.

 

Poismuuttopäivä ja avaintenpalautus

A-Kruunun vuokrasopimuksen poismuuttopäivä on määritelty huoneiston vuokrasopimusehdoissa. Pääsääntöisesti vuokrasopimusehdoissa on sovittu siten, että poismuuttopäivämäärä on vuokrasopimuksen päättymispäivä, jolloin huoneisto tulee luovuttaa poismuuttopäivänä vuokranantajan käyttöön. Mikäli vuokrasopimuksesi päättymispäivä on lauantai, sunnuntai tai pyhäpäivä, tulee huoneiston avaimet palauttaa lukkoliikkeeseen edellisenä arkipäivänä. Vaihtoehtoisesti voit luovuttaa asunnon avaimet suoraan uudelle asukkaalle vuokrasopimuksen päättymispäivänä avaintenluovutussopimusta käyttäen. Avaintenluovutussopimuksen saat A-Kruunun asiakaspalvelusta vuokraus@a-kruunu.fi.

 

Kuolintapauksen sattuessa

Vuokrasopimuksen irtisanominen (kuolinpesä)

Vuokralaisen kuoltua vuokralaisen vuokrasopimuksen vastuut ja velvoitteet siirtyvät kuolinpesälle.

1. Kuolinpesän tulee tehdä kirjallinen irtisanomisilmoitus. Käytä tätä lomaketta silloin, kun huoneiston vuokralainen tai vuokralaiset ovat kuolleet. Irtisanomisilmoitukseen tarvitaan kaikkien kuolinpesän osakkaiden allekirjoitukset ja/tai valtakirja niiden osakkaiden osalta, jotka eivät itse allekirjoita irtisanomisilmoitusta.

2. Irtisanomisilmoituksen lisäksi tulee lähettää virkatodistus tai muu luotettava dokumentti, josta selviää kaikki kuolinpesän osakkaat. Lähetä paperinen irtisanomislomake liitteineen skannattuna sähköpostilla osoitteeseen vuokraus@a-kruunu.fi tai postitse osoitteeseen A-Kruunu Oy, vuokraus, Pasilankatu 13, 00520 Helsinki.

3. Irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi. Irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana vuokranantaja on vastaanottanut irtisanomisilmoituksen.

4. Vuokranantaja tarkastaa asunnon irtisanomisaikana remonttitarpeen kartoittamiseksi. Mikäli kuolinpesän edustajia ei tavoiteta, tarkastuksessa käytetään yleisavainta.

5. Jos muuttopäivä on ennen vuokrasopimuksen päättymispäivää, vuokranantaja voi irtisanomisaikana muuttopäivän jälkeen käynnistää asunnossa tarvittavat korjaukset. Huomioithan myös, ettei vuokrahyvitystä makseta, vaikka poismuutto huoneistosta tapahtuisikin ennen irtisanomisajan päättymistä.

6. Vuokranantaja tekee lopputarkastuksen huoneistoon irtisanomisilmoituksessa ilmoitetun muuttopäivän jälkeen.

7. Vuokranantaja hävittää asuntoon tai varastoon jääneet tavarat vuokrasopimuksen päättymisen jälkeen. Tyhjentämisestä veloitetaan todellisten kustannusten mukaan.

8. Vakuusmaksu palautetaan noin kuukauden kuluessa vuokrasopimuksen päättymisestä, mikäli vuokrat on maksettu, avaimet palautettu ja huoneisto on kunnossa sekä siivottu ohjeiden mukaisesti.

 

Vuokraoikeuden siirto (kuolinpesä)

1. Vuokraoikeus voidaan siirtää kuolintapauksessa vain jo huoneistossa asuvalle puolisolle, perheeseen kuuluvalle lapselle tai jommankumman puolison vanhemmille. Vuokrasuhteen jatkamista haluavan on kolmen kuukauden kuluessa vuokralaisen kuolemasta kirjallisesti ilmoitettava vuokranantajalle, että vuokrasuhdetta halutaan jatkaa. Kun ilmoitus on tehty ja käsitelty kuolinpesän vastuu vuokraehtojen täyttämisestä päättyy ja vastuu siirtyy jatkamisilmoituksen tehneelle.

2. Huoneistoon asumaan jäävän sopimusosapuolen tulee toimittaa menehtyneen vuokralaisen virkatodistus sähköpostilla osoitteeseen vuokraus@a-kruunu.fi.

 

Loppusiivous

Huoneisto on siivottava huolellisesti poismuuton yhteydessä. Saat siivousohjeet poismuuttokirjeessä. Mikäli huoneistoa ei ole siivottu huolellisesti, on vuokrantajalla oikeus veloittaa siivouksesta aiheutuvat kulut.

Mikäli huoneistossa todetaan muita kuin luonnollisesta kulumisesta johtuvia vikoja tai korjaustarpeita, on vuokrantajalla oikeus veloittaa korjauksista aiheutuvat kustannukset.