Blogi

Tervetuloa A‑Kruunun blogiin!

Täällä eri alojen asiantuntijat pohtivat asumista ja rakentamista, asumisen innovaatioita ja puurakentamista. Tekstit edustavat kirjoittajien näkemyksiä eivätkä ne välttämättä vastaa A-Kruunun kantaa asioissa.

24.06.2024

Kaikkihan me kierrätetään – eli tehdään mitä?

Olet varmasti törmännyt sanaan ”uudelleenkäyttö”. Ehkä mietit, mitä sillä oikein tarkoitetaan. Tai ehkä tiedät, mutta pohdit miksi siihen tarkoitukseen tarvitaan uusi, monelle vieras sana. Kerron tässä, mitä uudelleenkäyttö tarkoittaa ja miksi sanaa tarvitaan, sekä sen tärkeimmän – mitä hyötyä uudelleenkäytöstä on.

14.06.2024

Haluan asua halvemmalla, terveellisemmin ja ympäristöä säästäen - haluatko sinäkin?

Kukaan ei voi tehdä kaikkea, mutta luonnolla on kantokykynsä ja siksi meidän kaikkien on hyvä tehdä osuutemme vähentääksemme elämisen ja asumisen negatiivisia vaikutuksia ympäristölle. Nämä teot heijastuvat myös terveelliseen ja turvalliseen sekä resurssitehokkaaseen asumiseen.

27.05.2024

Ekonomisti tekee tutkimusta kohtuuhintaisesta asumisesta

KOVA ry palkkasi historiansa ensimmäisen ekonomistin ja aloitin tehtävässä huhtikuun loppupuolella. Tehtäviini ekonomistina kuuluvat erilainen tiedontuotanto ja analysointi. Tulen vastaamaan KOVAn tutkimus- ja selvitystoiminnasta, ja osallistun myös edunvalvontatoimintaan. Odotan innolla, että pääsen tuottamaan yhteiskunnallisesti merkittäviä analyysejä ja tutkimaan asumista KOVA ry:n ekonomistina. On hyvin tärkeää, että poliittiset toimijat pystyvät nojaamaan laadukkaaseen tutkimustietoon päätöksiä tehdessään, ja haluan osaltani mahdollistaa tämän asuntopolitiikan saralla....

13.05.2024

ARA-tuotannon merkitys asuntorakentajalle markkinoilla vallitsevassa suhdannetilanteessa

ARA-tuotannon määrä on viimeisen kymmenen vuoden aikana vaihdellut reilun 5000 asunnon ja vajaan 10000 asunnon välillä. Samalla ajanjaksolla osuus koko asuntotuotannosta on ollut pienimmillään noin 15% ja suurimmillaan noin 30%, poikkeuksena vuosi 2023, jolloin osuus kohosi jo 43%:iin. Kuluvan vuoden aloituksissa ARAn osuus ylittää varmasti jo 50%:n.

02.05.2024

Selvitystyö nosti esiin lisätiedon tarpeen

Ministeri Kai Mykkänen asetti syksyllä 2023 selvitysryhmän arvioimaan valtion tukemaa asuntotuotantoa, valtion asuntorahastoa ja epäsuoria tukia. Ryhmään kuului puheenjohtajana Markus Lahtinen sekä jäseninä Essi Eerola, Matti Kuronen ja Hannu Ruonavaara. Selvitys valmistui maaliskuussa 2024.

11.04.2024

Tampereen Hiedanranta on kestävän kehityksen edelläkävijä

Tampere on ollut viime vuosina Suomen vetovoimaisin kaupunki niin muuttohalukkuutta ja mainetta mittaavissa kyselytutkimuksissa kuin kasvutahdilla mitattuna. Vuonna 2023 Tampereen muuttovoitto oli yli 6000 asukasta ja suhteellinen väestönlisäys lähes 2,5 %. Yksi Tampereen vastauksista väestönkasvuun on Hiedanrannan uusi kaupunginosa yhdessä kehittyvän Lielahden kauppa- ja teollisuusalueen kanssa. Tälle alueelle tavoitellaan yli 20 000 asukasta vuoteen 2040 mennessä.

03.04.2024

Tuusula kehittyy - asumisen ratkaisuja ja palveluja kaikenikäisille

Seudullinen MAL 2023 -suunnitelmassa on yhteinen tahtotila seudun eri asuinalueiden monipuolisuudesta ja erilaisuudesta. Tuusula on yksi veto- ja pitovoimaisimmista seudun kunnista. Lokaatio lähellä Helsinkiä ja lentokenttää, hyvät liikenneyhteydet sekä Tuusulanjärvi  ja -joki houkuttavat. Tuusula onkin neljäs Suomessa elinvoimassaan. Elinvoiman käsite ymmärretään nykyään elinkeinotoiminnan lisäksi saavutettavuutena sekä elinympäristön ja palvelukokemuksen laatuna.

19.03.2024

Käynnissä asuntojen uusjako

Vuokraustoimintomme on jo jonkin aikaa viestinyt, että nyt on meneillään tietynlainen asuntojen uusjako. Elinkustannusten voimakas nousu on vaikuttanut merkittävästi erityisesti pienituloisten asukkaiden arkeen siten, että yhä suurempi osuus käteen jäävästä tulosta menee välttämättömien perustarpeiden kustantamiseen. Nykyinen suhdannetilanne kuormittaa ara-asukkaita erityisen paljon, sillä kiinteistöjen kohonneet lainanhoitokulut ja ylläpitokustannukset siirtyvät suoraan omakustannusperiaatteen mukaisiin vuokriin.

01.03.2024

Ara-rakentaminen ja sen merkitys Järvenpään kaupungille

Järvenpään kaupungin strategia 2030 mukaisesti kaupungin painopisteenä ovat kestävä ja hallittu kasvu, vireä kaupunkielämä sekä ajoissa auttaminen. Kohtuuhintainen uudisrakentaminen kohdistetaan uusille hyvin saavutettaville alueille, jossa on vähän olemassa olevaa ARA-kantaa sekä asemanseuduille ja palveluiden läheisyyteen, ja jotka tiivistyvät voimakkaasti, jolloin saadaan tasapainotettua ja ennaltaehkäistyä alueellista segregaatiota. Kaupunkisuunnittelua tehdään vuorovaikutteisesti tavoitteena asumismuodoiltaan ja huoneistotyypeiltään monipuolinen asuntotuotanto.

16.02.2024

Kaupunkisuunnittelusta puuttuu usein tieto asuinalueiden sosiaalisesta luonteesta

Malminkartano on 1970-luvulla kaavoitettu asuinalue, josta piti tulla pienen kaupungin kaltainen — yhteisö, jossa työpaikat ja asuminen olisivat lähellä toisiaan, ja jossa asukkaiden tarvitsemat palvelut olisivat saatavissa omalta asuinalueelta. Lopputulos oli kuitenkin toisenlainen: koettu turvallisuus on Helsingin heikoimpia, julkiset tilat ovat epäsiistejä ja turvattomia, ja liikkeiden ikkunat ammottavat tyhjinä. Mikä meni pieleen?

05.02.2024

Pienituloisuuden keskittyminen alleviivaa segregaatiota ehkäisevien toimien tärkeyttä

Asuinalueiden jako pieni- ja suurituloisiin on voimistunut Suomessa erityisesti viimeisen kahden vuosikymmenen aikana. Eriytymiskehityksen vahvistuminen kertoo yhteiskunnan eriarvoistumisesta ja väestöryhmien hyvinvointierojen kasvusta, joiden taustalla vaikuttavat osaltaan niin laajat globaalit tuotantoon ja työllisyyteen vaikuttavat kehityskulut kuin hyvinvointivaltion roolin muuttuminen.