Blogikirjoitus

MAL-sopimukset maaliin

Valtion ja neljän suurimman kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimusneuvottelut on nyt lopulta punnerrettu maaliin. Neuvottelutulosten konkreettisin osa kattaa vuodet 2020-23, jonka lisäksi sopimusuraa viitoitetaan hallitusohjelman mukaisesti vuoteen 2031 asti. Sopimusten voimaantulo vaatii kuitenkin vielä virallisia päätöksiä niin valtiolta kuin kunniltakin.

MAL-sopimuksissa maankäyttö, asuminen ja liikenne muodostavat toisistaan riippuvan sidoksen. Tavoitteena on yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden yhteensovittaminen siten, että luodaan edellytyksiä tarvetta vastaavalle tonttitarjonnalle ja asuntotuotannolle sekä kestäville liikennemuodoille. Tällä kierroksella korostui erityisesti ilmastonäkökulma.

Suurimpien kaupunkiseutujen väestömäärä kasvaa. Siksi asuntotuotannon vauhdittaminen on yksi keskeisiä sopimusten tavoitteita. Helsingin seudulla pyrkimyksenä on rakentaa peräti 200 000 uutta asuntoa vuoteen 2030 mennessä, Tampereen seudulla 45 000 ja Turun seudulla 40 000. Asuntotuotantotavoitteen toteutuminen edellyttää kunnilta riittävää, toteuttamiskelpoista kaavavarantoa. Se onkin keskeinen seurantakohde sopimusten toimeenpanossa.

MAL-sopimusten kovaa ydintä on ollut alusta alkaen kohtuuhintaiseen vuokra-asuntotarpeeseen vastaaminen. Niin tälläkin kierroksella. Pääkaupunkiseudulla pyrkimyksenä on ainakin 30 % osuus asuntotuotantotavoitteesta. Muillakin seuduilla tavoitellaan vuokratuotannon osuuden kasvattamista edellistä sopimustasoa suuremmaksi. Hallitusohjelman kunnianhimoiseen 35 %:n tavoitteeseen on kuitenkin kaikilla seuduilla vielä matkaa.

A-Kruunun ja muiden pitkän korkotuen vuokra-asuntoja omistukseensa rakennuttavien toimijoiden hankepäätöksiä on kevään ajan hidastanut epätietoisuus lähtövuokratasoon vaikuttavan asuntokohtaisen käynnistysavustusmenettelyn jatkumisesta. Nyt sekin asia on ratkennut. Helsingin seudulla se on 10 000 euroa, muualla 3 000 euroa/asunto, joihin voi tulla 20 %:n lisä, jos on kysymys puurakentamiskohteesta.

On tärkeää, että kaupungit huolehtivat kaavaratkaisuissaan ja tontinluovutuksissa, että sopimuksen mukainen kohtuuhintainen vuokra-asuntotuotanto voi toteutua myös käytännössä. Tuleville asukkaille on tärkeää, että kodin sijainti mahdollistaa kestävän liikkumisen palveluihin, työpaikoille ja virkistäytymään. Koronakokemukset tekevät tämän entistä tärkeämmäksi.

A-Kruunu haluaa olla vastuullinen yhteistyökumppani kunnille. Yhteensä 800 asunnon vuosituotannolla olemme suurimpien ARA-toimijoiden joukossa. Yhtiön vastuullisuusohjelman mukaisesti tavoittelemme toimivaa, kaupunkikuvallisesti korkeatasoista sekä sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää kaupunkiympäristöä. Tuemme toiminnallamme kaupunkeja ympäristövastuuseen liittyvien tavoitteiden saavuttamisessa, ja edistämme puurakentamista, vähähiilisyyttä, kiertotaloutta ja innovaatioita.

MAL-sopimuksen valmistelu on ollut tällä kerralla poikkeuksellisen kuoppaista. Kuoppia on kuitenkin mahdollista tasoittaa seuraavan kierroksen varalle. Hyvä kumppanuus vaatii sitoutumista, pitkäjänteisyyttä ja usein myös kärsivällisyyttä, kun uudenlaisen toimintatavan omaksuminen vie aikansa. Tärkeintä on yhdessä sovittu päämäärä ja keskinäinen luottamus. Paljon auttaa myös, jos osapuolten kesken vallitsee ymmärrys siitä, että ollaan yhteisellä asialla.  

 

Matti Vatilo
A-Kruunun hallituksen puheenjohtaja