Blogikirjoitus

Puurakentamisen kehitysloikalle on nyt kaikki mahdollisuudet

Puurakentamisen edistäminen on nostettu merkittäväksi toimeksi hallitusohjelmassa biotalouden painopistealueen alla. Osana Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä -kärkihanketta luodaan puurakentamisen kehittymisen mahdollisuuksia erilaisin toimin.

Yhteiskunnallisessa kehityksessä on useita suuntauksia, jotka tekevät tietä uusille uusiutuville ratkaisuille. Rakennusalan tuottavuuden ja laadun parantaminen on mahdollista teollisilla puurakentamisen ratkaisuilla.

Ekologisten aspektien rinnalle on noussut terveellisyyskysymykset.

Kehittyvä moderni puurakentaminen mahdollistaa rakentamiskustannusten alentamisen. Lisäksi kiinnostus puuhun rakennusmateriaalina on globaalisti kasvussa, suomalaiset voivat ottaa merkittävän siivun siitä liiketoiminnasta ja samalla viennin jalostusarvo paranee.

Vientiä varten tarvitsemme hyvää vientiteollisuutta. Hyvällä toimijalla on kokemusta. Kokemusta ja oppimista syntyy toteutetuista kohteista. Metsien keskelle voisimme itse rakentaa puusta ja rohkeasti lähteä maailmalle ratkaisuja markkinoimaan.

Suomessa puurakentamisen laajentuminen kerrostalorakentamiseen etenee hitaasti. Hidasteena on asenteista, osaamisesta ja sääntelystä periytyviä kapeikkoja. Rakennusmääräyskokoelman käynnissä olevassa uusimistyössä sääntelykapeikkoja lavennetaan.

Osaamisen kehittämiseksi on käynnissä toimenpiteitä, kuten rakennusinsinöörien täydennyskoulutusohjelma. Mutta tässä on huomioitava, että osaamispuutteita on rakentamisen joka osa-alueella lähtien viranomaisista rakennusmiehiin.

Asennekapeikko on vaikein asia ratkaista. Asenteet eivät muutu suoraviivaisesti tietoa lisäämällä. Muutos on mahdollista vain todellisten rakennushankkeiden kautta. Puurakennushankkeiden käynnistämistä on syytä vauhdittaa ja kun rakennusalaan halutaan muutosta, niin siirtymän nopeuttaminen on perusteltua.

Tässä julkiset rakennushankkeet ja rakennuttajat, kuten A-Kruunu, voivat olla esimerkkeinä.

Teollisen rakentamisen kehittäminen on järkevää monelta kantilta. Yksi merkittävä etu on työn tekemisen irtaantuminen rakennuspaikasta. Rakennustyötä pystytään siirtämään maakuntiin vaikka siis talon kokoaminen tapahtuukin kasvukeskuksissa, joissa on jo pulaa suunnittelijoista ja rakennusmiehistä.

Teollisen rakentamisen nopeus on selkeä etu yhdyskuntien tiivistämisessä. Häiriöt naapureille vähenevät. Puu pitää tuoda kaupunkirakentamiseen uudis- ja korjausrakentamisessa. Tämä vaatii kaupungeilta kehitystyötä, erityisesti osaamisen kasvattamista ja puurakentamisen mielikuvien avartamista.

Puurunkoinen rakennus ei välttämättä näytä ulospäin puiselta. Materiaalien yhteiskäyttö on usein järkevää. Puurakentamisen sijaan ajatustapa voisi olla puun käyttöä rakentamisessa. Perusteena tälle on yksinkertaisesti rakentamisen ympäristövaikutusten alentaminen.

Puurakentamisen kehitysloikalle on nyt kaikki mahdollisuudet. Puukerrostalon rakennejärjestelmiä on tarjolla useita. Määräykset mahdollistavat ja osaamista on karttunut. Teollisen rakentamisen edut on hankkeiden kautta osoitettu.

Suomen maine puurakentamisen ihmemaana alkaa saada lisää todenperäisyyttä.

Petri Heino
Ohjelmapäällikkö, Puurakentamisen ohjelma
Ympäristöministeriö