Blogikirjoitus

Vastuullisuus – sanoja vai tekoja?

Seurasin 3.6.2020 Suomen Agenda2030 maaraportin YK:lle julkistusta kestävästä kehityksestä Suomessa. Keskusteluissa nousi esille myytti, joka meillä Suomessa on yhä edelleen vallalla siitä, että meillä on hieno luonto, jota rakastamme ja josta pidämme hyvää huolta ja kuvittelemme olevamme erityisen vastuullisia ihmisinä ja yrityksinä.

Todellisuus on kuitenkin se, että tuotamme henkilöä kohden keskimäärin vuodessa noin 10 tonnia CO2-päästöjä, mikä on maailman kärkeä. Monesti näkee kyselyjä siitä, mitä ympäristötekoja teet arjessasi? Yleisin vastaus on usein: ”En osta muovipusseja.” Tälläkin hetkellä päällämme oleva helleaalto kertoo siitä, että ilmastonmuutos on totta ja on lisännyt ääri-ilmiöitä säässä.

Teiden pientareet ovat parhaillaan täynnä kauniita, mutta alkuperäisen luontomme monimuotoisuuden kannalta todella haitallisia lupiineja, joiden leviäminen vain kiihtyy. Menossa on maailmanlaajuinen viides sukupuuttoaalto ja luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen, jonka seurauksia emme uskalla edes ajatella.

Lähes kaikessa näkyy, että olemme muutamassa vuosikymmenessä saaneet aikaan paljon asioita, joissa ei ole huomioitu kestävää kehitystä ja luonnon sietokykyä. Kuinka monta vuosikymmentä tulee kestämään, että saamme suunnan muutettua ja korjattua kestävän kehityksen kannalta haitallisia tapojamme elää ja tehdä asioita?

Muutokseen tarvitaan meitä kaikkia joka tasolla – valtioina, kaupunkeina, yrityksinä ja yksilöinä. Meillä A-Kruunussa on vastuullisuus ja erityisesti ympäristövastuu ollut tärkeä asia, mutta tänä keväänä otimme loikan asiassa uudelle tasolle ja laadimme yhdessä EcoRealin kanssa vastuullisuusohjelman, jonka toteutumisesta tullaan raportoimaan vuosittain.  Samaan aikaan A-Kruunun tehtäviin lisättiin omistajan eli valtion taholta vähähiilisyyden ja kiertotalouden edistäminen jo olemassa olleiden puurakentamisen ja innovaatioiden edistämisen ja kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon lisäksi.

A-Kruunun vastuullisuusohjelman laatimisprosessissa tuli hyvin esille se, mitä kaikkea teemme jo nyt vastuullisuusasioissa ja millä kaikilla toimilla on kaikkein suurin vaikutus kehityksessä sekä mihin näistä meidän kannattaa keskittyä. Löydettyämme kaikkein vaikuttavimmat asiat, oli tavoitteiden asetanta helpompaa keskittyen juuri näille alueille. Selkeät ja mitattavissa olevat tavoitteet on otettu hyvin vastaan henkilöstössä, niiden koetaan selvästi ryhdistävän toimintaa ja kannustavan tavoitteiden saavuttamiseen tähtääviin toimenpiteisiin.

Huhtikuussa 2020 Suomen hallitus antoi omistajapoliittisen periaatepäätöksen, missä edellytetään valtionyhtiöiltä muun muassa yritysvastuun vahvaa integroimista liiketoimintaan sekä tavoitteellista yritysvastuun johtamista. Lisäksi yhtiöiden on tunnistettava oman toimintansa ilmastovaikutukset, vaikutukset ympäristölle ja luonnon monimuotoisuudelle sekä asettava niille kunnianhimoiset mitattavat tavoitteet. Yhtiöiden edellytetään myös ottavan huomioon tavoite hiilineutraalista Suomesta vuonna 2035 ja Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi 1,5 asteeseen.

Vastuullisuus ja erityisesti ympäristövastuukysymykset tulevat yhä enenevässä määrin korostumaan tulevaisuudessa kilpailuetuna ja voivat osoittautua myös yrityksen elinehdoksi säännösten ja vaatimusten tiukentuessa ja tietoisuuden lisääntyessä.  Ja kuten niin monella muuallakin elämän osa-alueella – sanoilla ei oikeasti ole sittenkään merkitystä, vaan teoilla.

Vastuullisten ja hyvien tekojen kesää 2020!

 

Riikka Vitakoski 
Hallintopäällikkö, lakimies
A-Kruunu Oy