Vastuullisuus on olennainen osa A-Kruunun ydintoimintaa ja strategiaa. Uusi vastuullisuusohjelma otettiin käyttöön vuonna 2020 ja se rakentuu neljän teeman ympärille: mahdollistamme viihtyisän ja turvallisen asumisen, rakennamme kestävää kaupunkiympäristöä, tuemme yhteiskunnallista kehitystä sekä panostamme työyhteisöön. Yritysvastuuraportissa tarkastellaan vastuullisuustyön toteutumista vuonna 2020, kerrotaan tehdyistä toimenpiteistä ja saavutetuista tavoitteista.

A-Kruunun vastuullisuusohjelma perustuu toimintaympäristöön liittyviin megatrendeihin, sidosryhmien odotuksiin ja eettisiin periaatteisiin. Ohjelmassa on määritelty myös vastuullisuuslupaukset ja -tavoitteet, joiden avulla toimintaa kehitetään.