Uutinen

Naapureiden tervehtiminen edistää yhteisöllisyyttä

A-Kruunun Vantaan Lummetien uudessa asuinyhteisössä järjestettiin alkuvuodesta kolme työpajaa, joissa asukkaat saivat ideoida yhteistä tekemistä taloon ja muun muassa suunnitella kerhohuoneen sisustusta. Ennakkokyselyssä korostuivat pienet yhteisöllisyyttä edistävät asiat.

Työpajat liittyivät Satu Karppisen Pro gradu -työhön, jossa tutkitaan yhteisöllisyyden mahdollisuuksia palvelumuotoilun keinoin. Työpajatyöskentelyn pohjaksi Karppinen teetti asukkaille kartoituskyselyn yhteisöllisyyttä edistävistä asioista.

- Koko talon asukkaille teettämässäni kartoituskyselyssä yhteisöllisyyttä edistäviin asioihin oli tunnistettu esimerkiksi naapurien tervehtiminen, yhteisten tilojen kunnosapito ja viihtyisyyden kehittäminen yhdessä. Myös talon yhteisten sääntöjen noudattaminen ja muiden asukkaiden huomioon ottaminen koettiin tärkeiksi ja yhteisöllisyyttä parantaviksi, kertoo Karppinen.

Kerhohuoneen käytölle haluttiin selkeät ohjeet

Tammi-helmikuussa järjestetyissä työpajoissa koottiin muun muassa pelien keinoin eri asukasprofiileja ja asumistyylejä. Lisäksi suunniteltiin yhdessä kerhohuoneen sisustusta ja käytön pelisääntöjä. Kolmannessa työpajassa ideoitiin asukkaiden yhteisiä toimintoja.

-  Työpajassa mietimme kerhotilan käytön perusteella, millaisia kalusteita ja varusteita tilassa tuli olla. Myös puhtaanapito ja käytännöllisyys otettiin huomioon. Kerhohuoneen pelisääntöjen kohdalla päädyttiin siihen, että tilassa olisi selkeät ohjeet käytöstä. Kaikille oli tärkeää, että tila ja varusteet pysyisivät hyvässä kunnossa, kertoo Karppinen

Kuvituskuva

Asukkaiden viestiryhmä koettiin tärkeäksi

Viimeisessä työpajassa käsiteltiin jo aiemmin esiin tulleita ideoita, joita oli kerätty kaikille asukkaille tehdyssä kyselyssä. Ensimmäisessä ja toisessa työpajassa oli myös mahdollisuus kirjoittaa omia ideoita seinätauluun, josta ne kerättiin viimeisen kerran jatkotyöstöön.

Asukastoiminnoiksi ideoitiin muun muassa erilaiset kokoontumiset kerhotilassa, kuten pikkujoulut, lautapeli-ilta tai vapaamuotoinen kahvittelu. Piha-alueelle ehdotettiin grillailua, roskalavojen yhteishankintaa, pimeän ajan valaistusta ja pihatalkoita. Muita ideoita oli esimerkiksi talon yhteinen viestiryhmä sekä tavaroiden vaihto ja lainaaminen.

- Kun kaikki ideat oli käyty läpi, sijoitimme ne taulukkoon sen mukaan, onko idean toteuttaminen kallista vai edullista ja toisaalta voiko sen toteuttaa nopeasti vai viekö se paljon aikaa. Pidimme myös nopean äänestyksen ideoista, ja voittajaidealle laadimme tarkemman toimintasuunnitelman, johon kirjattiin kaikki asiat toteuttamisen vaatimuksista. Voittajaidea oli asukkaiden yhteisen viestiryhmän perustaminen. Illan aikana keskusteltiin myös paljon talon muista yhteisistä asioista, ja mukana olleet A-Kruunun työntekijät vastailivat asukkaiden kysymyksiin, kertoo Karppinen.

Työpaja edisti naapureiden tutustumista

Karppinen tekee palvelumuotoiluun keskittyvää graduaan Lapin yliopiston taiteiden tiedekuntaan. Palvelumuotoilulla tarkoitetaan palveluiden ihmislähtöistä kehittämistä, johon palvelun käyttäjä otetaan aktiivisesti mukaan. Gradu valmistunee tämän vuoden aikana.

- Työpajojen yhteenvedon kirjoittaminen on vielä kesken, mutta uskoisin, että työpajat antoivat asukkaille helpon tavan tutustua toisiinsa ja mahdollisesti nopeuttivat asukastoiminnan käynnistämistä talossa, toteaa Karppinen.

Työpajoihin osallistui kymmenkunta asukasta. Mukana oli myös Susanna Väisänen.

- Osallistuin työpajaan koska tykkään osallistua asumispaikkani yhteisiin juttuihin. Eikä tällaista mahdollisuutta ole aiemmin tullut vastaan. Idea kuulosti oikein houkuttelevalta, toteaa Väisänen.