Suomessa käytössä olevan ahtausnormin mukaan asuntokunta asuu ahtaasti, kun siihen kuuluvien henkilöiden lukumäärä ylittää huoneiden lukumäärän, keittiö pois lukien. Yksinasujan asuintilaa käsittelevän väitöskirjani näkökulmasta (Tervo, 2021) on kiinnostavaa, että kohderyhmäni ei tule millään ehdoilla luetuksi ahtaasti asuvien joukkoon – asumisväljyysluokituksen mukaan asutaan siis joko normaalisti tai tilavasti, tai ollaan asunnottomia.