Kevät 2022 on monella tavalla poikkeuksellista aikaa. Ulkoisissa olosuhteissa tapahtuu paljon Covid19 pandemian (toivottavasti) hiipuessa ja Ukrainaan rauhaa tavoiteltaessa. Vuokralaisten ja asumisoikeusasukkaiden arkeen vaikuttavat uusiutuva lainsäädäntö. Uusi asumisoikeuslaki astui voimaan tämän vuoden alussa ja uudisti muun muassa asukastoiminnan periaatteita lainsäädäntötasolla. Uudistettavana ovat myös laki yhteishallinnosta vuokrataloissa ja pitkä korkotukilaki.