Uutinen

Asukkaat tyytyväisiä uudenlaiseen kerrostaloon

Helsingin Kalasatamassa, Fregatti Dygdenin kujalla sijaitseva A-Kruunun vuonna 2019 valmistunut vuokratalo on suunniteltu erityisesti urbaanien lapsiperheiden asumiseen. Helsingin kaupungin hyväksymä loppuraportti nosti esiin, miten tarpeisiin onnistuttiin vastaamaan.

 

A-Kruunu toteutti vuonna 2017 arkkitehtitoimisto INAROn  ja Aalto-yliopiston tutkijan Johanna Liliuksen kanssa selvityksen, miten asuntosuunnittelulla voitaisiin ottaa paremmin huomioon lapsiperheiden kaupunkiasumisen tarpeet. Selvitys ohjasi keskeisesti Fregatti Dygdenin kujalle toteutetun rakennuksen suunnittelua. Hanke kuuluu Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaan.

Alkuperäisen selvityksen pohjalta tunnistettiin neljä suunnittelua ohjaavaa tavoitetta:

  • asuntotyyppien moninaisuus vastaamaan erilaisia asumistarpeita
  • kustannustehokkaat ratkaisut varmistamaan kohtuulliset asumiskustannukset
  • asuntopohjien joustavuus asunnon muokkaamiseksi muuttuviin tarpeisiin
  • yksityiskohtien toimivuus parantamaan tilojen käytettävyyttä.

Asukaskysely ja haastattelut asumisen kokemuksista

Hankkeen loppuraportti hyväksyttiin 7.9.2021 Helsingin kaupungilla. Loppuraporttiin kuului olennaisena osana viime keväänä asukaskokemusselvitys kyselyineen ja asukashaastatteluineen. Yli puolet kyselyyn ja haastatteluihin vastaajista arveli asuvansa nykyisessä asunnossaan yli kuusi vuotta eli asuntojen voidaan päätellä vastaavan hyvin asukkaiden tarpeisiin myös lähitulevaisuudessa.

- Asukkaiden pääosin positiivinen palaute kertoo hankkeen onnistumisesta, ja saimme palautteista arvokasta tietoa asukkaiden ensikäden asumiskokemuksista. Asukkaat olivat huomanneet, että lapsiperheiden tarpeet oli otettu suunnittelussa huomioon. Tulevien hankkeiden kannalta tärkeää palautetta saatiin myös asioista, jotka eivät olleet onnistuneet täydellisesti. Selvitys osoitti selkeästi myös sen, että ihmisten erilaisiin tarpeisiin tarvitaan muunneltavia ja monikäyttöisiä tiloja, korostaa A-Kruunun toimitusjohtaja Jari Mäkimattila.

Asukaskyselyn ja -haastattelut tehnyt tutkija Johanna Lilius korostaakin hankkeen onnistumisessa erityisesti asukkaiden antamaa palautetta.

- Uskon, että voimme luoda parempia tiloja, kun hyödynnämme asukkaiden kokemusta ja yhdistämme sen arkkitehdin visuaalisuuden ja suunnittelun osaamiseen. Pidän myös tärkeänä, että tutkimuksellani on vaikutusta yhteiskuntaan, toteaa Lilius.

 Asukkaat tyytyväisiä uudenlaiseen kerrostaloon

Monet suunnitteluratkaisut saivat kehuja

Keskimäärin kyselyyn vastanneet olivat erittäin tyytyväisiä asuntonsa tilojen toimivuuteen arjessaan. Kehuja saivat erityisesti avaruutta asuntoihin tuovat yhtenäiset keskeistilat, monipuolisesti käytettävät alkovit ja suuret parvekkeet sekä asuntojen sisäänkäyntien yhteydessä sijaitsevat varastot. Myös lapsiperhearkea tukemaan suunnitellut kuistieteiset sekä kodinhoitotasot kylpyhuoneessa saivat paljon kiitosta.

Parannettavaa asukkaat löysivät liittyen muun muassa huoneistojen sisäiseen äänieristykseen, huoneiden säilytystilojen jakautumiseen ja riittävyyteen sekä isojen asuntojen huonejakoon. Isot parvekkeet jakoivat puolestaan mielipiteet; osa piti parvekkeita liian suurina ja kolkkoina, osa taas on hyödyntänyt ison parvekkeen muun muassa työ-, ruokailu-, leikki-, oleskelu- ja varastotilana.

Arvokasta palautetta suunnittelijalle

Kohteen pääsuunnittelija, arkkitehti Vesa Humalisto INAROsta pitää kyselyssä ja haastatteluissa asukkailta saatua palautetta erittäin arvokkaana.

- Tästä hankkeesta saatua oppia aiotaan soveltaa toimiston tulevissa hankkeissa, ja toivottavasti hankkeesta saadut opit leviävät myös laajemmalle suunnittelijakunnassa, toteaa Humalisto.

 Asukkaat tyytyväisiä uudenlaiseen kerrostaloon

Kohtuuhintaisuus syntyy monista tekijöistä

Hankkeen kohtuuhintaisuus varmistettiin pitämällä kustannusohjaus jatkuvana osana hankkeen suunnittelunohjausta, suunnittelua ja rakentamista lähtien hankkeen tavoitteiden asettamisesta ja jatkuen aina hankkeen vastaanottoon saakka. Kustannusohjaus kohdistui sekä tilojen että rakenneratkaisujen suunnitteluun.

- Asukkaille suunniteltiin ainoastaan asukkaiden tarvitsemia ja heille arvoa tuottavia tiloja, ja asunnoissa pyrittiin välttämään yliväljyyttä ja suunnittelemaan tilat monikäyttöisiksi.  Rakennuksessa on tehokas porrassyöttö, ja kaiken kaikkiaan rakennuksen suunnittelussa päästiin hyvään brutto-netto-tehokkuuteen. Rakenteiden ja yksityiskohtien suunnittelussa haettiin ratkaisuja, jotka mahdollistavat tehokkaan ja turvallisen rakentamisen, luettelee Mäkimattila.

Kokonaisuudessaan hankkeen kustannusohjaus onnistui Mäkimattilan mielestä hyvin.  Pystyttiin toteuttamaan rakennus, jossa asukkaille voidaan tarjota  alueellisesti erittäin kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja.

Tutustu loppuraporttiin tästä.

Tutustu hankkeesta toteutettuun videoon: