Uutinen

Jouni Isomöttönen A-Kruunun rakennuttamisjohtajaksi

Rakennustekniikan DI Jouni Isomöttönen on valittu A‑Kruunu Oy:n rakennuttamisjohtajaksi. Isomöttönen uskoo ARA-tuotannon roolin vahvistuvan vallitsevassa suhdannetilanteessa.

- On hienoa, että tehtävään löydettiin laaja-alaista osaamista talon sisältä ja että voimme antaa työntekijöillemme mahdollisuuden uralla etenemiseen omassa organisaatiossa. Olemme vakuuttuneita, että Isomöttösen johdolla A‑Kruunun rakennuttamistoiminta kehittyy edelleen vahvasti ja että pystymme onnistuneesti vastaamaan meille asetettuihin monipuolisiin tavoitteisiin, kertoo toimitusjohtaja Jari Mäkimattila.

Jouni Isomöttösellä on kokemusta kerrostalorakennuttamisen lisäksi pientalopuolelta sekä suunnittelutehtävistä ja esimiestyöskentelystä. Hänellä on loppusuoralla myös tuotantotalouden DI-tutkinto.

- On mielenkiintoista päästä kehittämään toimintoja yrityksessä, jolla on alalla yhteistyökykyisen toimijan maine, jo yli 2000 asuntoa valmiina ja hienoja hankeaihioita valmisteilla. Rakennuttamista pystytään aina tehostamaan entisestään prosessien yksinkertaistamisen, systemaattisuuden ja järjestelmällisyyden kautta, toteaa Isomöttönen ja on tyytyväinen, että yhtiössä on noudatettu tiukkaa hankeseulaa.

- A‑Kruunun kohteet sijaitsevat hyvillä paikoilla. On tärkeää, että myös ARA-tuotannossa pohditaan tarkkaan sijaintiin liittyviä riskitekijöitä. Toki se tuo myös haasteen löytää hyviä tontteja, mutta uskoisin suhdannetilanteen olevan lähitulevaisuudessa ARA-tuotannolle myönteinen. ARA-asuntojen avulla saadaan kohtuuhintaisia asuntoja työssäkäyntialueille ja helpotetaan ihmisten selviytymistä arjessa, toteaa Isomöttönen.

A‑Kruunun erityistehtävänä on asuntotuotannon lisäksi myös puurakentamisen, vähähiilisyyden ja kiertotalouden edistäminen.

- Noiden asioiden merkitys rakentamisessa tulee väistämättä kasvamaan ja näen, että meille annettu edistämistehtävä velvoittaa meitä myös edelläkävijyyteen, linjaa Isomöttönen.

Tulevassa roolissaan hän haluaa korostaa myös yhtiön sisäisen yhteistyön merkitystä. Rakennuttamisen toiminnot vaikuttavat vuokraukseen ja kiinteistöjen ylläpitoon, jotka nekin toiminnot kuuluvat A‑Kruunun tehtäviin.

- Emme rakennuta vain taloja vaan kohtuuhintaisia ja laadukkaita koteja ihmisille. Paras lopputulos asiakkaidemme kannalta saavutetaan nimenomaan yhteistyön kautta. Sekin on asia, jota pitää jatkuvasti kehittää ja aktiivisesti ylläpitää, toteaa Isomöttönen.

Isomöttönen aloittaa tehtävässään 1. syyskuuta, jolloin rakennuttamisjohtaja Eero Lehtomäki siirtyy uusiin tehtäviin A‑Kruunun ulkopuolelle.

- Kiitämme Lehtomäkeä hienosta työstä A‑Kruunun kehittämisessä varteenotettavaksi toimijaksi kiinteistö- ja rakennusalalla, ja toivotamme menestystä uusissa tehtävissä, kiittelee Mäkimattila.

 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Mäkimattila, jari.makimattila@a-kruunu.fi, puh. 0207 207 108
Rakennuttamisjohtaja (1.9. alkaen) Jouni Isomöttönen, jouni.isomottonen@a-kruunu.fi, puh. 0207 207 117

 

A‑Kruunu on valtion erityistehtäväyhtiö, tehokas ja vastuullinen kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuottaja ja omistaja. Yhtiön tavoitteena on rakennuttaa asukkaiden arvostamia asuntoja niin, että vuosittainen aloitusmäärä on 800 asuntoa. Yhtiön tehtävänä on myös edistää puurakentamista, asumisen innovaatioita, kiertotaloutta ja vähähiilisyyttä.