Uutinen

Korkotukijärjestelmä tuottaa edullista asumista pitkäjänteisesti

Asukkaat muuttavat  tänään kahteen A-Kruunun omistamaan puurakenteiseen kerrostaloon Helsingin Kuninkaantammessa. Hankkeet on rahoitettu ARAn hyväksymällä 40 vuoden korkotukilainalla.  Hakijoita 58 asunnon taloihin  oli 2 800. Hakijoita kiinnosti erityisesti vuokran kohtuullisuus verrattuna vapaarahoitteisiin vuokra-asuntoihin sekä kohteen hyvä sijainti.

Asuntojen keskivuokra Taidemaalarinkatu 6:ssa on 12,95€ euroa neliöltä kuukaudessa. Vuokra on jopa kolmanneksen matalampi kuin samalla alueella sijaitsevissa vapaarahoitteisissa vuokrataloissa.  

- Pitkän korkotuen järjestelmä tuottaa kohtuuhintaisia asuntoja, muun muassa koska siihen liittyy rajoituksia niin rakentamisen hinnan, vuokranmäärityksen kuin myös omistajan tuoton tuloutuksen osalta, toteaa toimitusjohtaja Jari Mäkimattila.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA valvoo valtion tukeman tuotannon rakentamisen kustannuksia ja laatua. Vuokrataso puolestaan määräytyy ARAn ohjeistuksen mukaan omakustannusperiaatteen mukaan. ARA valvoo myös vuokratasoa sekä asukasvalintaa. Asukkaiden valinta perustuu hakijan asunnontarpeeseen, varallisuuteen ja tuloihin.

Omakustannusperiaatteen mukainen vuokra tarkoittaa sitä, että vuokraa voidaan periä enintään se määrä, joka tarvitaan muiden tuottojen ohella asuntojen sekä niihin liittyvien tilojen rahoituksen ja hyvän kiinteistönpidon mukaisiin menoihin. Lisäksi vuokrissa voi varautua etukäteen perusparannuksiin ja ylläpito- ja hoitokustannuksiin.

ARA-asuntoja tuottavat yhtiöt, kuten A-Kruunu Oy ovat voitonjakorajoitteisia. Vuokraan saa sisällyttää omarahoitusosuudelle  maksettavaa korkoa enintään 4 %.

- Kohtuuhintaisten, omakustannusperusteisten asuntojen tuottaminen ja pitkäaikainen omistaminen on perustehtävämme, joten meille ei ole ongelmaa sitoutua tuottamaan rajoitusten alaista tuotantoa, toteaa Mäkimattila.

Korkotukijärjestelmä on jo muuttunut ja lakiuudistuksen myötä yhä muuttumassa suuntaan, jossa lainojen lyhennysten takapainotteisuutta vähennetään. Siten pyritään varmistamaan, että ARA-asunnot ovat jatkossakin kohtuuhintaisia.

- Muutos on tarpeellinen tulevaisuuden kannalta. Lainoja täytyy voida lyhentää järkevällä aikataululla, jotta kiinteistöjä pystytään korjaamaan tulevaisuudessa ilman kohtuuttomia vuokrankorotuspaineita. A-Kruunun lainoissa lyhennysohjelmaa on jo pystytty toteuttamaan etupainotteisemmin, koska tuotanto on niin uutta. Nuoren asuntokannan takia A-Kruunun tilanne on poikkeava verrattuna niihin yhtiöihin, joilla on paljon vanhaa jo peruskorjausiässä olevaa asuntokantaa ja lainat lyhentyneet hitaasti, korostaa Mäkimattila.

A-Kruunulla on valmiina 560 asuntoa Helsingin seudulla. Kohteet on rahoitettu pitkällä 40 vuoden korkotukilainoituksella. Yhtiön tavoitteena on rakennuttaa vuosittain noin 400 asuntoa Helsingin seudulle.


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jari Mäkimattila, jari.makimattila@a-kruunu.fi, puh. 040 755 3924