Uutinen

A-Kruunun vastuullisuusohjelma vuosille 2023 – 2025 valmistunut

Yhtiön strategiset tavoitteet ja sidosryhmien odotukset ovat ohjanneet A-Kruunun vastuullisuusohjelman konkreettisten tavoitteiden laatimista. Vastuullisuus tarkoittaa A-Kruunussa vastuuta asukkaista ja työntekijöistä sekä ympäristöstä ja yhteiskunnasta.

Kevään 2023 aikana A-Kruunun strategisiin tavoitteisiin pohjautuva vastuullisuusohjelma uudistettiin, ja toiminnan kehittämiseksi asetettiin entistä kunnianhimoisemmat tavoitteet. Esimerkiksi vähähiilisen rakennuttamisen tiekartta julkaistaan tänä vuonna.

Tiekartan tärkeimpinä tavoitteina tulee olemaan muun muassa A-energialuokkaan kuuluva asuntotuotanto ja hankkeiden toteuttaminen vuoteen 2025 mennessä vihreän rahoituksen kriteerien mukaisesti. Lisäksi vuosittain rakennetaan 3 – 5 aurinkovoimalaa kaikkiin potentiaalisiin kohteisiin ja jatketaan puurakenteisten hankkeiden toteuttamista 30 prosentin osuudella vuosituotannosta.

- Vastuullisuusohjelmamme sisältää ennen kaikkea konkreettisia toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Vastuullisuustyömme selkeyttämiseksi jaoimme tunnistamamme fokusalueet kolmeen eri teemaan, joihin vastuullisuustyömme kiteytyy; viihtyisää asumista asukkaita kuunnellen, ympäristötehokasta rakentamista ja vastuullista liiketoimintaa läpi arvoketjun, kertoo Mäkimattila.

A-Kruunun strategiassa ja siten myös vastuullisuusohjelmassa on huomioitu kiinteistöalan merkittävät megatrendit, kuten digitalisaatio ja kaupungistuminen. Näiden lisäksi on otettu huomioon ilmastonmuutoksen, luontokadon ja kiertotalouden megatrendit. Myös valmius kriisitilanteisiin on huomioitu. 
Alkuvuonna toteutettu A-Kruunun sidosryhmäkysely antoi osaltaan suuntaa vastuullisuustyölle. Kysely toi esiin, että vastuullisuuden koettiin syntyvän erityisesti arjen laadukkaan asumisen tuottamisesta. Myös ympäristöasioille haluttiin kunnianhimoisia tavoitteita. Nettipohjaiseen kyselytutkimukseen vastasi 572 vastaajaa: asukkaita, henkilöstöä, hallituksen jäseniä sekä yhteistyökumppaneita.

- Erityisen iloisia olemme, että asukkaat vastasivat aktiivisesti kyselyyn. Toimintamme näkyy asukkaiden arjessa päivittäin ja on erittäin tärkeää, että saamme myös heidän näkemyksensä esiin näissä asioissa, toteaa Mäkimattila.

Tutustu tarkemmin vastuullisuusohjelman konkreettisiin tavoitteisiin sivulla 8.

 A-Kruunun vastuullisuusohjelma vuosille 2023-2025, voit lukea sen tästä