Uutinen

Ryhmävuokrauskonseptissa yhdistyvät yhteinen katto ja hyvä henki

Kehittyvä kerrostalo-ohjelman ryhmävuokrauskonsepti yhdistää ihmisiä pieniksi yhteisöiksi. Asukkaat osallistuvat itse osittain uusien asukkaiden valintaan. 

Monipuolisuus, yhteisöllisyys ja edullinen hintataso. Siinä sanoja, jotka kuvaavat Kehittyvä kerrostalo- ohjelman Ryhmävuokrauskonseptia. Konseptin kehittäminen on aloitettu vuonna 2015. Tuolloin hankkeelle jätettiin tontinvaraushakemus Kehittyvä kerrostalo- ohjelmaan. Pilottikohteen suunnittelu Kruunuvuorenrantaan on aloitettu vuonna 2018 ja pilottikohde on valmistunut vuonna 2021. Nykyisin A-Kruunun kohteita on jo kaksi, toinen Jätkäsaaressa ja toinen Kruunuvuorenrannassa.

Konseptilla etsitään ratkaisuja yhden hengen ruokakuntien asumiseen

Asuntokuntien pieneneminen on ollut kasvava trendi Suomessa jo useiden vuosikymmenten ajan. Suomessa on EU-maiden pienimmät kotitaloudet ja kotitalouksien ennustetaan pienenevän entisestään. Kehityssuunta on nähtävillä erityisesti pääkaupunkiseudulla: Helsingin väestön jatkaessa tulevina vuosikymmeninä voimakasta kasvuaan, lisääntyvät jatkuvasti myös yhden hengen kotitaloudet. Ryhmävuokrauskonsepti on kokoelma ideoita ja keskeisiä tekijöitä, joilla etsitään ratkaisua yhden hengen ruokakuntien yhteisölliseen asumiseen.

Konseptin keskeisenä tavoitteena on tilaratkaisuiltaan uusien asuntotyyppien kehittäminen, joissa yksityistä ja jaettua tilaa yhdistetään siten, että asukkaille pystytään tarjoamaan yksiön vuokratasoa vastaavalla vuokralla enemmän ja monipuolisempia tiloja. Jaetut asuintilat luovat puitteet sosiaalisten asuinyhteisöiden synnylle, joka on tärkeä osa konseptia. Jaetut keittiöt ja kylpyhuoneet myös mahdollistavat matalammat rakentamiskustannukset kuin yksiöiden rakentaminen. Käytännössä siis jokaisella asukkaalla on oma huone, kylpyhuone ja keittiö ovat yhteisiä.

Ryhmävuokra-asunto on suuri asunto, joka suunnitellaan soveltumaan pääasiassa yhden hengen asuntokunnista koostuvalle asukasryhmälle. Ryhmän jäsenet voivat olla toisilleen ennalta tuttuja tai tuntemattomia ihmisiä. Yhteisöllinen asumismuoto kiinnostaa eri ikäisiä ja monenlaisia ihmisiä; asukkaita yhdistävänä tekijänä on halu jakaa omaa päivittäistä elämää ja asuinympäristöä toisten ihmisten kanssa.

Hakijat voivat itse osallistua asukkaiden valintaan

Asuntoa voi hakea joko yksin tai ennalta kootun ryhmän kanssa. Asukasvalinnoissa noudatetaan ARAn asukasvalintakriteereitä eli asunnon tarpeen kiireellisyys sekä varallisuusrajat ohjaavat asukasvalintoja. Hakijat voivat asuntohakemuksessaan ilmaista, minkä tyyppisiä asuinkumppaneita tai asuinyhteisöä etsivät. Nämä toiveet pyritään huomioimaan. Ryhmävuokra-asunnoissa asuvat asukkaat pääsevät osaltaan vaikuttamaan asukasvalintaan. Rakennuttaja A-Kruunu valitsee noin yhdestä kolmeen kiireellisintä, ARA-asukasvalintakriteerit täyttävää hakijaa, joita asuvat asukkaat saavat haastatella. Asukasryhmän toimivuus on hyvin olennaista yhteisössä asuttaessa. On tultava toimeen toisten asukkaiden kanssa ja jokaisella asukkaalla tulee olla tunne, että omassa kodissa viihtyy.

Tavoitteena konseptissa on ollut, että vuokrataso pysyy yksiöiden vuokratasoa matalammalla tasolla, jolloin asunnon koko jaettuna asuinhuoneille ei saisi muodostua suuremmaksi kuin yksiö. Tämä toteutuu, kun neljän asunnon pinta-ala jää alle 120 m².

Yhteisöllinen asumismuoto voisi soveltua myös perheille

Ryhmävuokrauskonsepti on monistettavissa myös muille kuin yksinasuville. Yhteisöllinen asumismuoto voisi soveltua esimerkiksi yksinhuoltajille tai perheille. Tällöin yksityinen tila olisi yhden huoneen sijaan esimerkiksi kaksi huonetta. Tällaisia klusteriasuntoja on toteutettu mm. Duplex Architektenin Mehr als Wohnen- kohteessa Zürichissä vuonna 2015. Jo nykyisin asukkaan on mahdollista vuokrata A-Kruunun ryhmävuokra-asunnosta useampi kuin yksi huone. Klusteriasunnoissa on mahdollista myös luontevasti yhdistää yksinasuvien ja suurempien ruokakuntien asuinyksikköjä. Ryhmävuokrauskonsepti soveltuu erityisen hyvin vuokra-asuntotuotantoon yleishyödyllisille toimijoille. Parhaimmillaan konsepti hyödyttää rakennuttajaa yksiöitä edullisemmilla rakentamiskustannuksilla ja samalla asukasta yksiöitä edullisemmilla asumiskustannuksilla sekä yksiöitä laadukkaammalla sosiaalisesti ja tilallisesti rikkaalla asumisella.

A-Kruunu Oy on valtion omistama Ympäristöministeriön ohjauksessa toimiva erityistehtäväyhtiö, jonka tehtävänä on rakennuttaa kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja.
Rakentamisessa edistetään uusia innovaatioita ja kehitetään kaupunkiasumista.

Kehittyvä kerrostalo on Helsingin kaupungin oma ohjelma, jolla pyritään kehittämään kerrostaloasumisen laatua ja luomaan kerrostalotuotantoon poikkeuksellisia edelläkävijähankkeita. Ohjelma vastaa kerrostalojen suunnitteluun ja rakentamiseen liittyviin teknisiin, toiminnallisiin, esteettisiin, sosiaalisiin, asuntopoliittisiin ja rakentamisprosessin kehittämistarpeisiin.

Ohjelma tarjoaa rakennuttajille tilaisuuden kokeilla uutta ja saada kaupungin asiantuntijoiden sparrausta kehitystyöhön. Ohjelma tarjoaa myös näkyvyyttä kehittämishankkeelle. Asukkaille ohjelma tarkoittaa uusia asumisen vaihtoehtoja ja esimerkkejä kerrostaloasumisen laadun parantamiseen.