Uutinen

Ylimääräinen yhtiökokous linjasi A-Kruunun toimintaa

A-Kruunu Oy:n yhtiökokouksessa linjattiin yhtiön toimintaa eduskunnan hyväksymän vuoden 2019 budjetin mukaisesti. Tuotettavien asuntojen määrää lisätään ja toiminta-aluetta laajennetaan.  Yhtiökokouksessa valittiin myös kaksi uutta jäsentä hallitukseen.

Valtion asuntorahaston varoista saa ensi vuonna käyttää 50 miljoonaa euroa pääomasijoitukseen A-Kruunu Oy:n oman pääoman vahvistamiseksi. Pääomittamisen myötä yhtiö voi lisätä  vuosittaista kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuotantoaan merkittävästi.

Rakentamista lisätään Helsingin seudulla ja toimintaa laajennetaan muille suurimmille kaupunkiseuduille. Puukerrostaloja rakennetaan enemmän, ja tavoitteena on myös tuottaa lisää asuntomarkkinoiden muuttuviin tarpeisiin luotuja, ryhmävuokrausmallin ja urbaanit lapsiperheet -mallin kaltaisia, konseptikohteita.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 21.12.2018 määriteltiin myös A-Kruunun tuotannon määrälliset tavoitteet. Rakennuttamisen tulee kasvaa siten, että vuonna 2021 yhtiön asuntoaloitusten määrä on noin 800 asuntoa.

Tuotannosta noin 75 % tulee kohdistumaan Helsingin seudulle ja loput suurimmille kaupunkiseuduille, joilla kohtuuhintaisten asuntojen tarve on suurin. Puukerrostalojen tuotantoa lisätään niin, että vuonna 2021 noin 15 % asuntoaloituksista on puukerrostalohankkeissa, ja tästä osuutta kasvatetaan edelleen.

- Asetetut tavoitteet ovat vaativia, mutta uskomme, että asteittainen tuotannon kasvattaminen on mahdollista. Määrällisten tavoitteiden lisäksi tulemme jatkossakin panostamaan siihen, että hankkeidemme sijainti yhdyskuntarakenteessa on hyvä ja että hankkeemme ovat taloudellisia, kestäviä ja asuttavuudeltaan korkeatasoisia. Kohtuuhintaisten asuntojen tuottaminen on osa toimivien kaupunkiseutujen rakentamista, toteaa toimitusjohtaja Jari Mäkimattila.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa valittiin hallitukseen myös kaksi uutta jäsentä, koska yhtiön kasvu ja uudet tavoitteet edellyttävät yhtiön hallituksen vahvistamista.

Nykyistä hallitusta: Hannu Puttonen (pj), Eero Saastamoinen (vpj), Sinikka Mustakari ja Ari Eschner (asukasedustaja), vahvistettiin hallituksen toimikauden loppuajaksi valitsemalla uusiksi jäseniksi Matti Vatilo ja Jaana Parviainen (asukasjäsen).

Yhteishallintolain mukaan hallituksessa on oltava kaksi asukasjäsentä, mikäli hallituksen koko on viisi jäsentä tai enemmän. A-Kruunun kohteiden asukaskokouksista tuli yhteensä 10 ehdotusta hallituksen asukasjäseniksi.

A-Kruunulla on tällä hetkellä valmiina 793 ja rakenteilla tai rakenteille lähdössä 731 asuntoa. Suunnitteilla on noin 685 asuntoa. Tällä viikolla  allekirjoitettiin urakkasopimus Espoon Saunalahteen rakennettavasta   49 asunnon kohteesta, ja ensi  viikolla allekirjoitetaan Helsingin Kuninkaantammeen ja Kauniaisiin rakennettavien hankkeiden  urakkasopimukset.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Mäkimattila, jari.makimattila@a-kruunu.fi, puh. 040 755 3924